Stoppa vägen vid John Bauers Park!

Kommentarer

#401

Jag är emot en väg vid John Bauers park

Roy Mustafa (Jönköping , 2020-09-21)

#403

Jag skriver på för att stoppa bygget av vägen vid John Bauers park!

Melvin Softic (Jönköping, 2020-09-22)

#405

Trafiksituationen måste kunna lösas på ett annat sätt än göra intrång i ett så fint naturområde.

Björn Rundlöf (Jönköping, 2020-09-22)

#412

Kristoffer Lilja

Kristoffer Lilja (Vänersborg, 2020-09-22)

#414

All naturlig mijlö, var än i landet den är, skall bevaras fri från trafik och andra onaturliga ingrepp.

CHRISTINA BIRGITTA SILFVERHIELM (TOMELILLA, 2020-09-22)

#418

Jag vill inte skada naturen i John Bauer parken

Tonny Bengtsson (Jönköping, 2020-09-22)

#421

Vill rädda naturen i Bauer parken

Kerstin Bengtsson (Jönköping, 2020-09-22)

#426

Vi behöver värna om naturen och de få grönområden som finns centralt i Jönköping.

Cajsa Bengtsson (Jönköping, 2020-09-22)

#430

Det är en unik natur med många fridlysta arter och med ett rikt fågellivet.
En oas i staden som inte bör störas med mer biltrafik.

Carina Ekman (Jönköping, 2020-09-22)

#431

Man får inte förstöra denna fantastiska natur!

Margareta Lekander (Jönköping , 2020-09-22)

#434

Jag anser att det är bra av kommunen att försöka begränsa byggnationerna på jordbruksmark för att säkerställa framtida försörjning av en växande befolkning. Minst lika viktigt är att säkerställa en god miljö för den framtida befolkningen. Det aktuella området används redan nu av många människor varje dag. Efterhand som staden växer kommer behovet av en lättillgänglig "stadslunga" bli stort.
Nu kan kommunen fatta ett lika klokt beslut till fromma för innevånarnas fysiska och psykiska hälsa som beslutet om jordbruksmarkens skydd.
Tillåt inte byggandet av föreslagen väg för att bibehålla tillgängligheten till rekreationsområdet.

Jan-Stefan Börjesson (Jönköping, 2020-09-22)

#435

Jag skriver under på grund av att jag vill bevara parken med naturreservatet samt med tanke på alla barn som går till lekparken. Behövs ingen genomfartsled där.

Annika Karlsson (Jönköping , 2020-09-22)

#442

Det är fel

Irnes Gavranovic (Jönköping , 2020-09-22)

#447

Fuck bilar!

Edvin Johansson (Jönköping, 2020-09-23)

#449

Det behövs inte fler vägar i området.

Fredrik Myrholm (Stockholm, 2020-09-23)

#452

Jönköpings kommun vill åter prioritera biltrafik över natur, naturupplevelser ovh miljö!
Gör om!! Gör bra!

Hertzman Tomas (Bern, 2020-09-23)

#458

n väg skulle mycket allvarligt skada naturen och påverka parkens upplevelsevärde samtidigt som den skulle utgöra en trafikfara för alla de många barn som ständigt är där! Naturen hyser en mängd fridlysta och mycket ovanliga arter, den natur John Bauer själv fascinerades av och avbildade. N

Gudrun Spilsbury (Jönköping, 2020-09-23)

#461

Ingen tvekan om saken att skriva under. Självklart ska det inte gå en väg igenom parken och förstöra natur och djurliv.

Alexandra Jacobsson (Vaggeryd , 2020-09-23)

#465

Jag tycker det är viktigt att behålla så mycket grönområden som möjligt i centrala Jönköping.

Anna Pettersson (Jönköping, 2020-09-23)

#467

Jag anser att detta är en viktig plats och jag vet för jag har bott i närheten under en period. Anser att ni kan hitta andra lösningar för att minska/ underlätta trafik och eventuella bostadsfrågor.
Låt parken vara ifred

Therese Andersson (Södertälje, 2020-09-23)

#468

Parken och dess fåglar och natur kan inte återskapas om kommunen senare ångrar sig.

Maria Khalili (Jönköping, 2020-09-23)

#471

Jag motsäger mig ett vägbygge vid john bauer parken

Morgan Svensson (Jönköping, 2020-09-23)

#472

Pga de behövs inte köras bil i den parken de finns många andra delar i Jönköping att köra bil i. Känner med dom som bor där och andra som brukar befinnas sig i den parken..

Tommy Ocklind (Bua, 2020-09-23)

#478

Har bostad i närheten

Michael Åberg (Vetlanda, 2020-09-23)

#483

Stoppa vägbygget på Kålgården

Ulrika Klang (Jönköping, 2020-09-23)

#484

Extremt olämpligt att dra en väg här.

Jan Winquist (Jönköping, 2020-09-23)

#499

Idioti att bygga en väg genom ett sånt fint område tänk på naturen! Du kan åka 10 min extra omväg istället för att förstöra för djur och natur.

Amanda Gjerdet (Säter, 2020-09-24)

#506

Låt våran fina natur vara, man kan bygga vägar på andra ställen men inte där!

Theresia Nilsson (Jönköping, 2020-09-24)

#520

Stoppa vägen vid John Bauers Park

Magnus Carlsson (Jönköping , 2020-09-24)

#521

Vikten av att bevara oersättlig naturvärden och bevara gröna andningshål i vår redan förtätade stad
.

Ingrid Wahlström (Gränna, 2020-09-24)

#525

Jag bor på gamla Kålgården .

Agneta Holmgren (Jönköping , 2020-09-24)

#528

Jag skriver under på grund av att jag tycker att Jönköpings kommun inte har förstått värdet av att ha grönytor och vad det gör med människors välmående. Att förtäta staden är vansinne och att förstöra John Bauers park som är ett värdefullt område anser jag vara väldigt negativt.

Anne Skoghäll (Vaggeryd, 2020-09-24)

#536

Jag tycker parken är en skatt o allt som är kvar efter Bauer, samt att naturen bör få vara

Anneli Hermansson (Grimstorp, 2020-09-24)

#546

Bygg istället bron över munksjön 4filig, två åt vardera håll. Ta bort världens sämsta rondell utanför p-hus Smedjan så får vi ett bättre flow i Jönköping. O glöm inte, Huskvarna ingår nu mer i Jönköpings stadskassa 8ch behöver också byggas om, till och renoveras.

Ingrid Brakhya (Huskvarna , 2020-09-25)

#559

Bor i området. Vill bevara grönska och närhet till natur. Detta finns sällan i stadslandskap nu för tiden. Vill att mina framtida barn ska få växa upp kring natur. Vi har nog med rondeller och vägar i centrala Jönköping som det är.

Rebecca Wängefors (Jönköping , 2020-09-26)

#561

Barnen är betydligt viktigare än en väg.

Barbro Hellenius Litzell (Nykvarn, 2020-09-26)

#564

Ingen bra idé med en genomfartsled precis vid en ny lekpark och att ta ytterligare en tugga på John Bauerparken.

Mikael Albers (Jönköping, 2020-09-27)

#573

Man måste tänka på framtiden och den kommande generationen. Det går inte att reparera en skadad natur.

Hans Litzell (Nykvarn, 2020-09-28)

#580

Bor med utsikt över parken. (Där det inte ska byggas men ser åt andra hållet också) Ser fågelarter jag aldrig sett förr. Uttrar.. fullt med kaniner kaninbon!! Stora fåglar jag inte ens vet namnet på. Har aldrig någonsin sett ett så vackert djurliv så nära stan. Det vore olagligt att förstöra för djurens hem. Själv skulle jag bli positivt påverkad av en väg och nya byggnader (lättare att ta sig fram m.m) men när ska människan förstå att när girigheten går över mot naturen är vi fel ute? Med mitt yrke hade jag tjänat otroligt mycket mer om det byggts fler bostäder. Men jag har hört att ren luft inte går att köpa. Hugg inte fler träd och förstör våra parker. Utan frisk luft kan vi inte leva.

Eveline Ottosson (Jönköping, 2020-09-28)

#582

Extremt ogenomtänkt förslag, med tanke på att den ska gå genom John Bauer parken. Varför inte behålla en del av Jönköping grönt. Måste finnas andra sätt att lösa problemet.

Silvana Winquist Ljungdahl (Jönköping, 2020-09-28)

#587

Kommunen tar dåliga beslut efter dåliga beslut. Problemet de skapade med att ta bort munksjöleden för att ersätta den med en bro som inte används som den är konstruerad. Dvs körfält blev gångbana istället för att köpa den delen som skulle sitta på utsidan och vara gångbana. Rätta till de de gjort med vägarna i stället för att förstöra de grönområden vi har. De borde ställa sig frågan ifall de skulle vilja ha det så i sina bostadsområden!

Stefan Buremo (Jönköping, 2020-09-29)

#597

Jag instämmer i alla argument som namninsamlingen skapare tagit upp.

Brita Norberg (Göteborg, 2020-09-30)

#599

Det måste få ett slut, detta att förstöra naturområden, runt om i städer i hela vårt land. Politiker måste vakna och inse vikten av vackra områdens betydelse både för människor och ekosystemet i sig självt. Städer behöver inte färre grönområden, utan fler.

Charlotta Gunnarsson (Emmaboda , 2020-09-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...