NEJ till svensk vapenexport till Colombia

Kommentarer

#203

Jag skriver under för att jag anserr att mänsklighetens överlevnad handlar om fred gnm anti-militarism och diplomati, att klimaträttvisa uppnås genom medvetenhet och rättvis fördelning av de resurser som jorden kan erbjuda

Gunilla Bäckström (Skellefteå, 2020-09-15)

#208

Jag är mot all svensk vapenexport. Världens stater rustar för krig men låtsas att det är för fredens sak.

Bernt Jonsson (Uppsala, 2020-09-15)

#209

Kapprustning i stället för dialog kan enbart leda åt ett håll; mera pengar till vapenexportörerna,
mera makt åt de som köper vapnen och större elände åt folket som i slutändan betalar med sina liv.

sharon gustafsson (kungälv, 2020-09-15)

#237

Sverige borde upphöra med all vapenexport men i synnerhet till länder som Colombia.

Ewert Bengtsson (UPPSALA, 2020-09-16)

#239

Jag skriver under p.g.a. jag varit medlem av Kristna Freds sedan mycket länge och menar att all vapenförsäljning från vårt goda men i denna fråga hycklande land bör stoppas!

Per Larsson (Västerås, 2020-09-16)

#242

Columbia må få hjelp til å ruste ned og gjennomføre fredsavtalen, ikke minst gjennom rettferdig fordeling av jord. Det minste de trenger er våpen fra Norden.

ingeborg breines (oslo, 2020-09-16)

#245

...jag vill stå på modets sida!

Anna Hjälm (Umeå, 2020-09-17)

#263

Hej,
man bör alltid sträva efter fredliga lösningar. Att förse dessa parter med vapen motverkar möjligheterna till lösningar utan strider.

Andreas Lindqvist (Varberg, 2020-09-18)

#285

Det är helt rimliga krav!

Tim Svensson (Uppsala, 2020-09-20)

#293

En vän uppmärksammade mig på detta angelägna.

Tina Hellberg (Stockholm, 2020-09-21)

#300

Jag tycker kraven är självklara.

Håkan Galmén (Västerås, 2020-09-21)

#302

Jag är emot vapen tillverkas i Colombia med Sveriges hjälp!

Inger Erixon (95204 Pålänge, 2020-09-21)

#319

Vapen kan Döda.
Förståelse och kompromisser ger nya vänner.. Vilka kan hjälpa ge insikter och Lärdomar.
Vapen förstör jorden, luft och vatten - Allt människor behöver för att bo på denna jord.
Värna Naturen och Mångfalden , Människan och en Renare
Vänligare Värld.

Camilla Sedholm Buatao (Luleå , 2020-11-07)

#323

Freden är det viktigaste!!!

Jozef Kusz (Tumba, 2020-12-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook