Protest mot indragna bussturer till och från Nässjö kommuns kransorter.

Kommentarer

#601

Jag tycker det är förjävligt att först förskola försvinner och nu bussförbindelser

Linus Byström (Grimstorp, 2020-08-11)

#602

Mina vänner ska kunna ta sig till Nässjö från Bodafors och hälsa på

Robin Johansson (Göteborg, 2020-08-11)

#605

Jag har stuga i Grimstorp och ser ingen möjlighet att åka kollektivt i området pga. de dåliga turlistorna.

Peter von Stöckel (Varekil, 2020-08-11)

#621

Bodafors har under många år blivit styvmoderligt behandlad av Nässjö kommun. Nya unga barnfamiljer flyttar till Bodafors vilket syns på den oerhört korta tid hus ligger ute till salu samt att hyreslägenheter inte går att få tag på, utan det i stället är kö till Lindens fastigheter. Att då göra kollektivtrafiken sämre torde inte vara till nytta för att locka tillbaka eller helt nya boende till byggden.

Richard Andersson (Bodafors, 2020-08-11)

#627

Mina barn som går på Norråsa och Brinell inte kommer kunna ta sig in till skolan i rimlig tid när de börjar senare än kl 8 på morgonen. Hem är bussturerna lika usla!!!

Therese Andersson (Fredriksdal, 2020-08-11)

#629

För de som ej har körkort . Svårt för våra ungdomar när de ska ut på praktik eller ska få jobb

Maria Svensson (Bodafors, 2020-08-11)

#630

De e dåligt redan och det får inte bli sämre!

Timmy Pagacz (Bodafors , 2020-08-11)

#639

Tycker redan de går för dåligt me bussar mellan bodafors och nässjö

Jonas Ström (Bodafors , 2020-08-11)

#641

Vi behöver fungerande busslinjer till kransorterna, och alla har inte möjlighet att åka bil

Charlotte Eriksson (Bodafors, 2020-08-11)

#643

Jag bor på landet och vill kunna ta bussen/tåget till stan. Miljötänk

Mariette Torvaldsson (Nässjö, 2020-08-11)

#645

Bor i byn Rödja där väg 875 går igenom byn, det är den allra sydligaste delen av Nässjö kommun, och här finns varken tillgång till buss eller tåg.

Susanne Fornander (Bodafors , 2020-08-11)

#647

För att det hindrar en väldigt mycket i vardagen och att nu när vi börjar skolan igen och måste ta oss in till nässjö vid 10 så går det inte för vi har inga bussar 😡😡😡😡😡😡

Adisa Omeragic (Bodafors, 2020-08-12)

#650

Jag har bonus barn som går i skolan och är beroende av att bussförbindelser finns.

Michaela Johansson (Bodafors , 2020-08-12)

#656

Min dotter och hennes kompisar ska kunna träffas och ta sig till varandra och till och från skolan och olika fritidsaktiviteter på andra orter i kommunen än där vi bor.

Anna Lindstedt (Forserum, 2020-08-12)

#663

Bor i spexhult

Marita Malmborg (Nässjö, 2020-08-12)

#664

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson (Bodafors , 2020-08-12)

#665

Det är av största vikt att kollektivtrafiken funkar för alla människor runtom i kranskommunerna

Camilla Dahlström (Bodafors , 2020-08-12)

#666

Är från Bodafors frånbörjan och har släkt och vänner där. Landsbygds-döden är ett faktum men bör bekämpas

Niklas Carlsten (Halmstad, 2020-08-12)

#674

Har barn som åker.

Rebecca Andersson (Sävsjö, 2020-08-12)

#679

Mitt jobb på Naturskolan (Emåns Ekomuseum) i Bodafors är i väldigt hög grad beroende av att skolklasser och förskolegrupper kan ta sig mellan Nässjö och Bodafors. Med linje 312 har de kunnat komma hela vägen fram, men med dessa indragningar kommer vår verksamhet med största sannolikhet bli negativt påverkad, då så pass många avgångar dragits in. Även min egen arbetssituation blir allt mer ohållbar då både linje 312 och krösatåget mellan Halmstad och Nässjö hotas. Att leva och verka utan belastning på miljön i Jönköpings län blir svårare och svårare. En utveckling som verkligen inte ligger i tiden med överhängande klimathot!

Alma Bågefalk (jobbar och bor deltid i Bodafors, 2020-08-12)

#687

Jag har valt att inte ha bil utan vill kunna klara mig med kollektivtrafik.

Lotta Pettersson (Nässjö, 2020-08-12)

#689

Den kommunala trafiken är så viktig för oss utanför stan då den ger oss möjlighet att resa mer miljövänligt, en viktigt funktion för de som saknar körkort samt ta oss in till större städer där skola, näringsliv och fritidsaktiviter samt mycket mer finns i större utsträcknig.

Fideli Samuelsson (Bodafors , 2020-08-12)

#693

Jag skriver under eftersom jag är mycket beroende av kollektivtrafiken för att kunna besöka Bodafors då jag har åkt kollektivt till Nässjö från Umeå.

Anneli Grahn Lindahl (Umeå, 2020-08-12)

#695

Ett av mina barn är beroende av linje 312 till stan så han måste åka buss för att ta sig till o från arbete

Annika Franzén (Bodafors. , 2020-08-12)

#696

Jag och många med mig är i behov av bussar som går senare/oftare från Nässjö till Grimstorp. Och även på helger.

Magnus Gefvert (Grimstorp, 2020-08-12)

#706

Jag själv pendlar mellan Eksjö och Nässjö för arbete. Tidtabellen som varit under sommaren ur varit under all kritik och har därför blivit illa tvungen att pendla med bil vilket är ett sämre alternativ för både miljö och plånbok.

Felicia Sjöberg (Nässjö, 2020-08-13)

#708

Mina barn har svårt att få till träningar i Nässjö
Antingen får dom vänta länge eller komma försent.

Tomas Thelin (Bodafors, 2020-08-13)

#710

Jag tycker att det är sorgligt att länstrafiken inte får vara levande hela året. Neddragningarna kring Nässjö - Eksjö linjen är bedrövlig med. Servicen för sjuka ska väl ändå inte drabbas? Under all kritik, skärpning tycker jag alla har inte tillgång till bil. Om man drar ner turer åker folk mindre kommunalt dessutom. Inte bra i miljöhänseende dessutom.
Tack för ni tar hänsyn till detta och gör en förändring till det bättre. ❤️

Gunilla Beckman (NÄSSJÖ, 2020-08-13)

#713

Får ej ta körkort pga sjukdom. Så åker buss vart jag än ska!

Amanda Edlund (Bodafors, 2020-08-13)

#714

Det funkar så bra till och från Bodafors,/Nässjö/Forserum! Annars blir det att köra 80 km varje arbetsdag. Miljön borde vara i fokus!

Ingmar Mårtensson (Bodafors, 2020-08-13)

#715

Alla ska ha lika rättigheter till att resa kollektivt,vart än man valt att bo.

Veronica Lundqvist (Nässjö, 2020-08-13)

#719

Vi har ingen stadstrafik på landet!

Mary-Anne Fritiofsson (Eksjö , 2020-08-13)

#724

För det är sjukt för dom som går i skolan och ska ta sig hem och indragna bussar på helgen.

Sandra Määttälä (Jönköping , 2020-08-13)

#738

Indragna turer.

Annelie Sjöstedt (Bodafors, 2020-08-14)

#739

Dom vill ju att man skall åka kollektivt men det går ju inte med dessa turerna.

Christer Sjöstedt (Bodafors, 2020-08-14)

#744

Jag tycker att man ska frihet att välja på olika orter
Landsbygden måste leva

Yvonne Björk (Sandsjöfors, 2020-08-15)

#745

Mindre biltrafik är bättre för miljön men förutsätter mer kollektivtrafik

Anders Ramstedt (Nässjö, 2020-08-16)

#746

Otroligt att man har en fungerande perrong och tåg som dessutom måste stanna men ingen som får kliva på i Äng. Hur är hållbarhetssynen och miljötänkande här? Åt skogen fullständigt!

Emma Buensoz Axelsson (Äng, 2020-08-16)

#748

För alldeles för få turer med linje 314

Bengt Anderberg (Flisby , 2020-08-17)

#754

Dra inte in bussar, kom med annan lösning, flexbuss eller taxi som man bokar i förhand, hur ska man annars åka till jobbet

Angelita Nooni (Tenhult , 2020-08-17)

#756

Det finns dom som inte kan åka annat än kollektivtrafiken, möjligheten måste finnas för alla.

Else-Marie Hafström (Anneberg , 2020-08-17)

#759

Saknar turer Nässjö eksjö via Lövhult

Annette Karlsson (Nässjö , 2020-08-17)

#762

Det är viktigt att främja en levande landsbygd samt främja och underlätta kollektivt resande.

CHARLOTTA Bylander (Jönköping , 2020-08-17)

#763

Det finns inte tillräckligt med bra tider för buss att kunna ta sig någonstans

Stephanie Johansson (Stensjön , 2020-08-17)

#765

Tycker det är dåligt med förbindelser under vissa tider.
Kunde gärna vara en tur som gick senare På kvällen alla veckans dagar typ nån gång runt 20.30-21.30 mellan Nässjö och Malmbäck inte så kul bo i Malmbäck med dessa dåliga helg förbindelser.

Roger Persson (Malmbäck, 2020-08-17)

#781

Det behövs fler inte färre avgångar om det ska fungera

Carina Alfredsson (Nässjö , 2020-08-17)

#787

Jag bor i Bodafors och har barn som har kompisar i Nässjö och behöver kunna komma både dit och hem på andra tider än skoltider.

Catrin Edström (Bodafors, 2020-08-17)

#793

Jag tar mig inte till och från mitt jobb på Höglandssjukhuset i Eksjö i rimlig tid som busstiderna ser ut nu! Orimligt att man inte kan ta sig hem utan att åka via Anneberg från Eksjö också kvällstid. Missar man den bussen får man ta en taxi hem?!

Adina Larsson (Nässjö, 2020-08-17)

#794

Att det går alldeles för få bussar upp till Nässjö på morgon/ förmiddag. Det är inte lätt om man inte har körkort eller bil att ta sig till stan.

Marie Lönnberg (Malmbäck , 2020-08-17)

#795

Det är viktigt

Josef Albertsson (Bodafors, 2020-08-17)

#798

Jag tycker det är viktigt att kollektivtrafiken finns, just nu är den under all kritik runt Nässjö!

My Resén (Bodafors, 2020-08-17)Facebook