Nej till ytterligare vindkraftverk i Ånge kommun

Kommentarer

#2

Jag förhindra naturskövlingen av Medelpads kullar. Har ert hus på Naggen och tillbringar mycket fritid i Storåsen området.

Jan Marklund (TIERP, 2020-06-16)

#4

Vindkraft enligt nuvarande modell är galenskap för miljö och närboende. Bygg ut kärnkraften i stället.

Lars Berglund (Tierp, 2020-06-16)

#6

Jag vill inte att livskvaliten på landsbygden ska förstöras.

Fredrik Eriksen (Fränsta, 2020-06-16)

#9

För att vindkraftsexploateringen i Ånge kommun (och övriga Sverige) är en miljökatastrof - vi ”räddar” naturen genom att förstöra naturen för denna och kommande generationer. Hela utbyggnaden av vindkraft styrs av Svensk vindenergi - en branschorganisation vars enda uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Bland de över 100 medlemmarna finns förutom vindkraftsbolagen, svenska och utländska investerare (banker m fl), advokatbyråer och stora konsultbolag som skriver miljökonsekvensbeskrivningarna och naturinventeringarna åt vindkraftsbolagen för att bana väg för tillstånden. Detta är en bransch där ingen demokrati längre råder. Och det måste vi sätta stopp för - vi är de som utnyttjas för dessa bolags ekonomiska vinning.

Linda Arrue (Finnsjön, 2020-06-16)

#13

Stoppa all onödig vindkraftutbyggnad! Satsa på besparingsteknik istället som gör jobbet till en tredjedel av kostnaden! Enl miljöbalken så ska bästa möjliga teknik användas och det är INTE Vindkraft!

Anders Nilsson (Östersund, 2020-06-16)

#14

Jag tillbringar väldigt mycket tid vid och på dessa kullar och vill inte ha min livskvalité förstörd.

Andreas Lindgren (Fränsta, 2020-06-16)

#15

Jag tycker att det förstör och stör för mycket i förhållandet av vad vi vinner. Ett kortsiktigt tänkande för att under en kort period skapa arbetstillfällen som ändå kanske inte blir så många som man tror från egna orten. Ånge kommun, Sälj inte ut er för en liten byapeng.

Lars-eric Bjelkström (Finnsjön, 2020-06-16)

#18

Vindkraft för med sig inget gott till den lokala samhället .

Maxi Arrue (Finnsjön, 2020-06-16)

#19

Förstör ej naturen med sånt skit..mera kärnkraft..

Fredrik Smedäng (Söderfors, 2020-06-16)

#23

Värna om naturen
Kärnkraft är framtiden

Christer Eriksson (Söderfors , 2020-06-16)

#24

Jag vill värna om den naturliga naturen för framtidens generationer!

Astrid Eriksson (Ekerö, 2020-06-16)

#25

Jag tycker det är oansvarigt att bygga dessa industriområden under förespeglingen att det är för klimatets skull.
Ånge kommuns politiker borde ha en större vision än att sälja ut oss till utländska riskkapitalister.

Ann Sjölander (Lillmörtsjön , 2020-06-16)

#26

Vi har fritidshus samt jagar i Lillmörtsjön och om det blir vindkraftspark (Storåsen) så kommer vi försöka sälja huset,,för vi bor permanent i närheten av en vindkraftspark med 38 verk och man kan inte vara i närheten av detta vansinnesprojekt.

Michael Lundquist (Vetlanda, 2020-06-16)

#27

Jag bor här på lillmörtsjön och trivs underbart bra här med miljön och tystnaden, jagar och fiskar även en hel del på denna mark. Vindkraftverken skulle omedelbart ta dö på lillmörtsjön och alla fina byar runt omkring oss, känns helt bedrövligt!

Emil Beldt (Lillmörtsjön , 2020-06-16)

#28

Har sommarhus i Finnsjön, Ånge kommun, ett smultronställe - i en av Ånge kommuns alla underbara avkrokar. Med ännu en vindkraftsutbyggnad i kommunen går de underbara avkrokarna i graven. Vindkraftparker utgör en negativ miljöpåverkan på natur, människor och djur. Ånge kommun eftersträvar inflyttning. Idag har vi både äldre och unga familjer som valt att bo och leva nära naturen i mindre skogsbyar. Fler vindkraftsparker kommer istället att medföra att fler flyttar ifrån kommunen. Varför inte fortsätta på ett vinnande koncept, att locka människor till samhällen som kan erbjuda lugn, kraft, mindfulness, tystnad, fiske, jakt, naturupplevelser till fågelkvitter och ett rikt djurliv? Vem vill bo och leva i en kommun som förvandlar våra underbara avkrokar till ett industrilandskap? Inte jag. Ånge kommun ta ert ansvar och säg nej till fler vindkraftverk då det kostar långt mycket mer än vad det ger.

Lena Bjelkström (Finnsjön, 2020-06-16)

#30

Är det meningen att vi ska bo kvar och trivas här eller är det tänkt att vår fantastiska natur, lugnet och utsikterna ska säljas ut totalt? Vilka tjänar vad? Vi som bor här är förlorarna. Skäms Ånge kommun och sluta exploatera bygden!

Lena Andersen (Östavall, 2020-06-16)

#31

Vi skall bevara vår fina natur åt våra barn och barnbarn. Inte som nu när storfinansen förstör våra berg och skogar

Kent-Owe Nilsson (Fränsta , 2020-06-16)

#37

Jag tycker att det förstår vår natur och utrotningshotade och fridlysta djurarter. Det tillför inte vår kommun något varken i arbetskraft eller el det har synts klart och tydligt på andra ställen att arbetarna kommer utifrån. Kan inte heller vara så bra att det har börjat läcka ur vindsnurrorna och ner i marken.Samt det förskräckliga blinkandet och ljudet från vindsnurrorna.

Lena Beldt (Fränsta, 2020-06-17)

#38

Jag motsätter mig våldtäkt på ALL Sveriges mark. För djuren, naturen och mänskans överlevnads skull.

Niklas Blomquist (Näsåker, 2020-06-17)

#39

Vi har ett hus i lillmörtsjön som vi spenderar vår fritid i och trivs väldigt bra. Vi har mycket dåliga erfarenheter av hur vindkraftverk påverkar människor och djur med framförallt ljudeffekter. Det går helt enkelt inte att bo i närheten av dessa . Vindkraftverk kommer att avfolka vår landsbygd skada vårt ekosystem mm.

Ann-charlotte Lundquist (Vetlanda, 2020-06-17)

#42

Vill ha stopp på all vindkraft i alla kommuner

PerOlov Wilhelmsson (Malung, 2020-06-17)

#45

Jag vill bevara den fridfulla naturen samt värnar om den biologiska mångfalden och förhindrandet av ökade koldioxidutsläpp. Vindkraften är alldeles för oregelbunden vilket gör att man måste kompensera med miljöfarlig el för att täcka de behov som finns. Detta leder till försämrad miljö samt försämrad ekonomi för alla.

Anette Österlund Markström (Timrå, 2020-06-17)

#53

Jag skriver under eftersom jag anser att vindkraftsindustrin ödelägger allt för stora arealer. Ledningsgator tar tusentals ha mark ur nyttig produktion för att leverera 20 %av tiden. Ineffektiv produktion på stora industriområden.

Gert Bergström (By, 2020-06-17)

#60

Jag anser att om det ska byggas vindkraft så bör det göras så nära slutkonsumenten som möjligt.

Lars Johansson (Ånge, 2020-06-18)

#64

Förstör inte mer natur i Ångekommun satsa på naturen och naturupplevelser istället

Per-Erik Persson (Saxen, 2020-06-18)

#74

Hatar vidkraftverk

Jens Söderberg (Fränsta, 2020-06-18)

#76

Jag skriver under för att det är vidrigt att förbise de naturvärden som finns i områdena, plus de fridlysta fåglar och djur som finns i området. Förstör inte denna fina natur för att få vindkraftverk som politiker anser är bästa lösningen på elproduktionen.
Sätt skiten till vindkraftverken i Stockholms skärgård istället, men då är det väl risk att tyckande politiker lider av det istället.

Fredrik Örtenholm (Matfors, 2020-06-19)

#77

Vill inta förstöra naturen ytterligare och exportera mera el söderut som vi i Norrland inte får nån ersättning för!

Lotta Hammarström (Torpshammar , 2020-06-19)

#79

Bullerforskning ej tillräckligt utfört.
Förstör för utveckling av besöksnäringen, livskvalitén för boende försämras m.m

Peter Månsson (Nybo, 2020-06-21)

#86

Vindkraft är miljöförstöring. Kärnkraft är fossolfri.

Sten Björklund (Stockholm, 2020-06-22)

#87

Min hembygd blir nedlusad med snurror. Rena vansinnet. Det måste ju vara nog nu. Finns fler ställen i Medelpad.

Eva-Britt Tjärnström (Östersund, 2020-06-22)

#89

Förstör jakt och natur, dom är ful och låter stygt!

Samuel Forsberg (Ånge , 2020-06-22)

#90

Bygg dem i exploaterade områden i södra Sverige, om de ska byggas. Förstör inte mer natur här!

Erik Persson (Torpshammar , 2020-06-22)

#92

Jag är kritisk mot vindkraftens miljöpåverkan

Martin Johansson (Ljungaverk, 2020-06-23)

#93

Jag är uppvuxen på Finnsjön och tillbringar nästan all min fritid där med rekreation så som jakt och fiske. Förstör inte denna idyll för all framtid för någon futtig bygdepeng från exploatörerna.

Ulf Eriksson (Torpshammar , 2020-06-23)

#95

håkan andersson

Håkan andersson (källrå, 2020-06-24)

#97

Vindkraft är en kortsiktig lösning. Bolagen manipulerar politiker och markägare med vaga löften. En cirkus vi aldrig tidigare skådat!!

Anders Mannqvist (LJUNGAVERK , 2020-06-24)

#100

Finns ingen anledning att stänga ner högproducerande kärnkraftverk till förmån för lågproducerande vindkraft. Om vindkraft skulle prioriteras, innebär det att enorma naturvärden blir förstörda.

Bill Persson (Fränsta, 2020-06-24)

#101

Jag vill inte ha förstörd miljö för människor och djur i Sverige för att utländska företag ska kunna skicka el till sina hemländer!

Ronny Gustafson (Fränsta, 2020-06-24)

#103

Det helt enkelt inte passar in i den omgivande miljön samt uppfattas av bybor o turister som ett mycket störande inslag i en annars så vacker natur. Solkraft ligger mer i tiden o är den källa till energi som är framtiden

Marie Gustafsson (Norrbotten, 2020-06-24)

#105

Vi har hus i Överturingen där just nu 56 vindkraftverk byggs upp i rasande fart. Vårt hus är vid Vålevägen som är vägen som körs när dom ska upp till Länsterhöjden, och vi har sett den enorma trafiken som färdats här i flera år nu. Många hundra tunga fordon per dag, så vindkraften är absolut inte fossilfri!! När man åker upp på bergen så känner man som att hjärtat går sönder, en sån fruktansvärd förödelse i naturen. Vi känner att vi kommer inte vilja bo kvar här i framtiden för naturen här är nu trasig, bygden är trasig. De vackra utsikterna är numera en utsikt över industrier, inte natur. Träden är avverkade och marken fylld med betong. Det ligger skräp överallt i skogar som tidigare var rena och orärda. När ska kommunen förstå att för att få folk att bo kvar och flytta hit så måste vi ha kvar naturen, för det är det enda med kommunen som kan locka hit folk i en allt stressigare och överbefolkad värld. Det här med att locka med arbetstillfällen är inte heller sant, det är väldigt få bybor som fått jobb på vindkraften här. Största delen är utländsk arbetskraft. Dessutom ska elen som produceras till Tyskland.

Marielle Löthman (Brunflo , 2020-06-24)

#107

Vindkraft er en blindvei

Jane Nygård (Trondheim , 2020-06-24)

#110

För demokratins skull och för att bevara sverige

arne söderbäck (malung, 2020-06-24)

#111

Att vindkraften i Norrland är en stor miljöförstöring och ekonomiskt olönsam.

Göran Bergman (Uppsala, 2020-06-24)

#114

Vill inte ha vindkraft. Förstör vår natur och för ett jävla liv i våra fina skogar

Jens Söderberg (Fränsta, 2020-06-24)

#116

Jag vill värna om vår natur och vill inte se ett enda vindkraftverk i vårt vackra land byggas mer.
Sunt förnuft säger att detta är att gräva vår egen grav och fördärva för kommande generationer.
Sluta med vansinnet NU:

Inga Ahlén (Malung, 2020-06-25)

#117

onödigt i norrland som har vått vattenkraft

sven göran granlund (hjältanstorp, 2020-06-25)

#120

Jag vill inte att dom ska förstöra vår fina natur det räcker väll med att älven är förstörd med alla vattenkraftverk dessutom har vi lverskott av el i norrlnad så placera kraftverken där dom behövs

Dick Söderberg (Fränsta, 2020-06-26)

#122

Vägrar finna mig i att bli överkörd av utländska aktörer som ska profitera på Svensk mark och skövla djur och naturliv. Vindkraftsparker sja byggas utanför städer om de ens ska byggas!!!

Marielouise Wahlén (Östavall, 2020-06-26)

#125

Jag skriver under då vindkraftsbygge endast är en kortsiktig arbetsmöjlighet. Dessutom verkar inte lokala entreprenörer och företagare gynnas särskilt mycket av detta, då jobben går till firmor från södra Sverige, samt utländska företag, likt händelseförloppet i Viksjö. Detta framförallt då samma företag, NORDEX, är den presumtiva dirigenten av arbetet. Nej tack säger jag.
Djurlivet och växtligheten påverkas dessutom väldigt negativt av vindkraftverken. Fåglar och insekter dör i mängder av rotorbladen, vilket i sin tur påverkar hela ekosystemet. Detta är ett faktum numera i Norge, där bland annat 100 havsörnar har dött inom en period av 20 år och reproduktionen minskat starkt inom området.
Vill vi ha dessa kraftverk och en uppsjö av rödlistade arter? Eller vill vi ha produktiv skogsmark med en levande flora och fauna?
En vindkraftspark av denna storlek kommer också att kräva en vesäntlig avverkning. En avverkning av skog som inte kommer att planteras igen. Om vi verkligen vill binda koldioxid från atmosfären ska vi värna om återplantering av våra skogar. Det kommer ta många många år för vindkraftverken att kompensera, dels för utsläppen av co2 som krävs för att bygga dessa, men också för den presumtiva bindning av co2 som skogen skulle utföra på samma tid.
Tidsaspekten gällande produktiviteten hos dessa vindkraftverk är också en viktig punkt. Vem ska nedmontera dessa när de är uttjänta? Och hur länge producerar de el egentligen?
För en levande framtid behöver vi i min mening skogen och reella, långsiktiga arbetsmöjligheter. Vi behöver definitivt inte NORDEX.

Dennis Wahlén (Umeå, 2020-06-26)

#128

Ånge kommun har inget att vinna på dessa
etableringar endast miljöförstörelse och förfulad utsikt. Hädanefter har vi inget att erbjuda turister .Ekonomisk brottslighet: se på Hästkullen. Vem vill gå Pilgrimsleden med utsikt över vindkraftparker med blinkande ljus? Och varför alla överlåtande av tillstånd?
Om det visar sig att det är hälsovådligt att bo
någon kilometer frän ett verk skall kommunen då lösa in fastigheten eftersom
man gett tillstånd till etableringen? Och några hundra anledningar till.

Ingrid Hedlund Johansson (Ånge, 2020-06-26)

#130

Det är kortsiktigt ekonomiskt.
Förstör vår natur för kommande generationer.
Lyssna med Malå kommun vad dom tycker efter etablerade verk.

Göran Ottosson (Östavall, 2020-06-26)

#131

Vill ej förstöra den fina bilder som finns kvar. Vad blir en för utdelning av dom?

Inger Johansson (Östavall , 2020-06-26)

#132

Ånge kommun har tillräckligt med vindkraftverk nu. Förstör inte den vackra naturen ytterligare. Vindkraftverk är inte så miljövänliga som det framställs och dessutom har de inte så hög effekt som man hoppas på. Ytterligare en fundering: hur går nedmonteringen till när vindkraftverken blivit uttjänta, ska markägarna betala den?

Eva Otterclou (Sollentuna, 2020-06-27)

#133

Vill inte att vår fina natur skall bli ett industriområde. Tycker att ni som ska besluta om detta ska göra ett Studiebesök till Vicksjö och se hur naturen där är förstörd

Ingalill Eriksson (Fränsta, 2020-06-27)

#134

Jag bor här för att det är lugnt och tyst och en väldigt vacker natur, förstör inte oasen mitt i Sverige som ni gör reklam i ljungandalen

Mikael Nyhlen (Fränsta , 2020-06-27)

#135

Har en bostad/hus i nära anslutning till området Klevberget , Tattarberget

Jörgen Nylen (Fränsta, 2020-06-27)

#136

Inget mera vindkraft som förstör vår natur och så nära vår bebyggelse vill inte höra ljudet från dessa dygnet runt bygg skiten i stockholm istället

Berndt Näslund (Östavall, 2020-06-28)

#138

Vill verkligen inte ha vindkraftverk så nära (ca 1,5 km) och tänker även på all skogsfågel som håller till här .

Ulla Höglund (Östavall , 2020-06-28)

#139

Snart går det inte att fara någonstans utan att se dom förbannade snurrorna.

Lars Olsson (Ljungaverk, 2020-06-28)

#147

Tror inte på vindkraft och när de är uttjänade vem tar då det ekonomiskt ansvaret på att plocka bort dessa bjässar?
Satsa på solceller!!
Vad med fåglar som dödas och ljudet från dessa propeller..som ytterligare stör.
Förstör utseende av vår natur, helt klart gör dessa det!!
Bolag som inte hör hemma hos oss och inte heller skattar här!
Helt klart röstar jag nej för oss och i framtiden!!!

Siv-Ann Sjöström (Alby , 2020-06-29)

#148

Jag härstammar och har hus i Överturingen. Ser våldtäkten på skog och mark på Länsterhöjden och Storflötten. Haveröborna är lurade av inkompetenta politiker i Ånge

Jörgen Sandholm (Sundsvall, 2020-06-29)

#150

Jag vill att naturen ska vara kvar, det är snart snurror var man än tittar! Bygg där elen behövs. Alltså i södra delen av landet!

Monika Hedlund (Överturingen, 2020-06-29)

#153

Nu får det vara nog!!!!!

Tobias Oskarsson (Fränsta, 2020-06-30)

#154

Vidkraftverk i dagens konstruktionsmodell är på inga vis en lösning på vår elbrist tvärtom rena förstörelsen av mark o naturområden o ett fruktansvärt intrång i natur o miljö. Bättre då staten går in o monterar solpaneler på alla lämpliga tak i statlig regi, o startar nya kärnkraftverk medans vattenkraftverken förnyas o effetiviseras

Anders Forsberg (Sätila, 2020-06-30)

#155

Jag skriver under för att jag i framtidrn vill kunna på i min fastighet i Lillmörtsjön utan vondkraftverk i närheten.

Lena Laaksonen (Sälen, 2020-06-30)

#160

Kommer ifrån haverö och tycker vi har tillräckligt med vindkraft där nu

Isabelle Löthman (Ramsele, 2020-06-30)

#164

Idioti! Blir ett absolut nej. Det har hela tiden handlat om att på ett trovärdigt sätt öka den
offentliga konsumtionen genom offentlig skuldsättning för att få ut pengar i en döende realekonomi eftersom tillväxtkravet är inbyggt i systemet - betalningsmedlet är räntebelastade skulder- och därför kräver evig skuldsättning.
Vi har ingen brist på el här uppe i Norrland. Förstör inte vår fina natur!

Caroline Engström (stöde, 2020-07-01)

#166

Stoppa vansinnet!

Stefan Sjögren (Kristianstad, 2020-07-01)

#167

Jag vill bevara vår fantastiska natur till framtida generationer. Med vindkraftverk så förstörs så oändligt mycket natur, värdefulla arterm.m

Karin Eriksson (Torpshammar, 2020-07-02)

#168

Jag tycker att Ånge har bidragit tillräckligt med sina naturresurser.

Anette Aronsson (Erikslund Ånge, 2020-07-02)

#170

Osäker på hur det kommer att påverka oss, med tanke på buller mm. Dessutom är det inte vackert.

Maria Berg (Ånge, 2020-07-02)

#171

Tycker dom har förstört nog mycket av våran natur redan. Och den finaste vildmarken vi har i Haverö, storflötten.

Turid Löthman (Överturingen , 2020-07-02)

#178

Jag vill inte ha dom smurrorna i naturen, fula och dödar fåglar.

Morgan Roos (Ånge, 2020-07-03)

#179

De förfular vårat samhälle.. måste de förstöras allt de fina vi har här i Norrland. Nä sätt snurrorna söder om Dalälven, eller vid sthlms skärgård, får vi se vad dom tycker. NEJ till VINDKRAFT

Eivor Törnblom (Alby, 2020-07-03)

#181

Förstör natur- och djur/fågelliv. Energin stannar inte i Norrland.

Maud Edman (Ånge, 2020-07-03)

#183

Vindkraft förstör mer än gör nytta!

Sebastian Bergman (Ånge, 2020-07-03)

#186

Det är ett stort ingrepp i vår natur, som ingen tar ansvar för i framtiden

Pia Larsson (Fränsta , 2020-07-04)

#187

Gillar inte denna förstöring av vår natur

Göran Molin (Ånge, 2020-07-04)

#191

Vindkraft hör inte hemma i skogen, bygg dem i städerna istället, där elen behövs!!

Morgan Söderberg (Munkbysjön, 2020-07-06)

#195

För att vindkraftverken för absolut inget gott med sig till Ånge kommun! Det enda det för med sig är förstörd natur och förstör dom vackra vyerna vi har.

Dennis Arvidsson (Ånge, 2020-07-06)

#199

Jag värnar om miljön och vill inte förstöra för människor och djur!

Ove Westin (Ånge, 2020-07-06)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...