Rädda kulturmiljön och naturen vid Järle Kvarn

Kommentarer

#1

Det är helt orimligt att förstöra natur och kultur genom att riva dammen.

Petra Käller (Nora, 2020-06-08)

#2

Natur och kulturmiljöer måste gå hand i hand!

Peter Lidman (Närkes Kil, 2020-06-08)

#3

Kultur miljö och biologisk mångfald ska gå hand i hand och betyda lika mycket

Maria Odheim Nielsen (Vedevåg, 2020-06-08)

#4

Detta med rivning av dammar är galenskap.

Max Magnusson (Mölnbo, 2020-06-08)

#5

Järleån med damm och kulturmiljöer behöver finnas kvar.

Sören Lundgren (UPPLANDS VÄSBY, 2020-06-08)

#9

Det är viktigt för mig att värna både natur och kultur.

Boel Johansson (Nora, 2020-06-08)

#14

Vi måste bevara vårt kulturarv! Och biotopen som utvecklats under mer än 500 år

Moa Rudebert (Nora, 2020-06-08)

#15

Har mina rötter i trakten o född i Linde. Oerhört stort värde i det kulturhistoriska miljö som finns bevarad. Hitta alternativ till rivning!
Ett felaktigt beslut går inte att få ogjort.

Annika Wahlstedt (Stenungsund, 2020-06-08)

#20

Har varit där flera gånger och älskar denna miljö med dammen

Charlotta Lindgren (Haninge, 2020-06-08)

#22

Hoppas på att man kan bevara miljön på något sätt samtidigt som den är bra för musslor och fiskar...

Anette Ivarsson (Nora, 2020-06-08)

#23

Jag skriver under på grund av att jag vill bevara den värdefulla kulturmiljön vid Järleån och Järle Kvarn.
Möjligheterna att använda vattenkraften både till el och malning försvinner för alltid vid rivning av dammen.

Inger Söderberg (Lindesberg, 2020-06-08)

#28

Det är en fantastisk vacker plats dit jag åker flera gånger varje sommar för att njuta av skönheten och känna historiens vingslag.

Ylva Högberg Berne (Nora, 2020-06-08)

#32

Jag tycker man ska vara rädd om kulturbyggnader.

Jeanette Johansson (Guldsmedshyttan , 2020-06-08)

#33

För att jag älskar natur och i kombination med gamla kultur minnen ska värnas och skyddas.

Johan Leffering (Sunne , 2020-06-08)

#35

Jag skriver under därför att risken för torrläggning av Järleån vid torrt väder är överhängande vilket inte på något sätt skulle gynna vare sig öring eller flodpärlmussla.

Lars Öjebo (Nora, 2020-06-08)

#36

Detta ska vara orört som det är nu. Punkt.

Eje Carlsson (Nora, 2020-06-08)

#37

Att riva ur dammen är ett kulturmord. Det finns lösningar som tillgodoser både kulturenområdet och naturvärdena

Lalli Costoulas Svedling (Stockholm, 2020-06-08)

#40

Med full kraft hindra förstörelsen av Järle kvarn.

Fredrik Norèn (Nora, 2020-06-08)

#42

Jag skriver under pga jag anser att flerhundraåriga kulturmiljö och etablerad biotop skall bevaras för eftervärlden.

Jan Carlsson (Göteborg, 2020-06-08)

#44

Måste rädda kulturmiljön och öring o musslor. Båda är lika viktiga.

Bengt Ålkils (Lindesberg , 2020-06-08)

#47

Kulturarv, Kulturhistoria är det som blir kvar av människors blod svett och tårar Vi är alla barn av tidigare generationers arbete.

Maria Rönnbäck (Örebro, 2020-06-08)

#56

Jag vill bevara kulturmiljöerna!

Leif Skymberg (Karlstad, 2020-06-08)

#58

Kulturmiljöer skapade av människan måste få finnas kvar!

Gunvor Axelsson (Tråvad, 2020-06-08)

#59

Rädda kulturmiljöer! Låt inte idioter till politiker få förstöra vårt kulturarv

Marie Olander (Frövi, 2020-06-08)

#72

Vill rädda de unika miljöer vi har kvar!

Pia Vikberg (Örebro , 2020-06-08)

#77

Det är helt fel då fisken inte kommer över skivbordet i Hammarby och inte nästa hinder heller Kraftstationen i Hammarby

Tomas Jansson (Lindesberg, 2020-06-08)

#78

de småskaliga ska va kvar, likaså kulturen runt detta fina område!

Carina Abrahamsson (Kungsäter, 2020-06-08)

#80

Kultur- och naturmiljö måste kunna gå hand i hand

Monica Ström (Kumla, 2020-06-08)

#83

Viktigt att bevara kulturarvet!

Eva Norgren Holst (Frövi, 2020-06-08)

#88

För att det är viktgt att behålla detta kulturarv .

Ellinor Borelius (Stockholm , 2020-06-08)

#92

Jag känner till området, har bott i trakten och protesterar med eftertryck mot denna miljöförstöring.

Catharina Almskoug (Malmö, 2020-06-08)

#93

Kultur i rekreationsmålen i miljöbalken har inte beaktats i rivningsivrarnas material. Likaså har det inte tagits hänsyn till den flora o fauna som skapats under ett antal hundar år i området. Förbifartsalternativet har inte heller seriöst utretts.

Stig Johansson (Lindesberg, 2020-06-08)

#95

Jag vill värna om den fina kulturmiljön som vittnar om våra förfäders ansträngningar att utveckla det industriella Sverige.

Rune Andersson (Strängnäs, 2020-06-08)

#96

...jag vill det.

Anders Åberg (Köping , 2020-06-08)

#101

Detta är en miljö värd att bevara. Jens Ismo vd på Linde Energi är beredd att köpa Järle kvarn och bygga så fiskar och musslor mår bra!!!!

Lars Nilsson (Storå, 2020-06-08)

#115

Musslor och människor, sida vid sida!

Lone Nilsson (Nora, 2020-06-08)

#117

Jag vill uppleva fler fantastiska simturer i kvarndammen, till åsynen och ljudet av vattenfall och fors!

Lotta Eriksson (Lindesberg, 2020-06-08)

#118

Jag skriver under på grund av att politiker idag vill "återställa" floder åar och bäckar för fisken. Men hur hade det sett ut om vi inte hade haft alla dämmen och kraftverk och kvarnar, iaf dom som har funnits i hundratals år! Hade det funnits något vatten alls för fisken då? Jag har bekanta som strider för sitt i bredöl och när dom förklara hur det går till blir man fan mörkrädd!
Man vill ha grön ström men man får inte använda miljön för att producera. Hyckleri enligt mig!

Tobias Ryngefors (Vara, 2020-06-08)

#119

Jag tycker att man ska bevara o utveckla kulturmiljön jämsides med den biologiska mångfalden. Laxtrappor eller annat bör installerad. Viktigt också att värna de små energikällorna!

Agneta Nilsdotter (Lindesberg , 2020-06-08)

#121

För att jag värnar om kulturmiljön

Tom Bergström (Sala, 2020-06-08)

#126

Det borde vara självklart att bevara detta.

Oskar Gunnarsson (Norrtälje, 2020-06-08)

#128

Jag vill rädda historien och miljön runt ån som är viktig att bevara.

Thomas Kilsberger (Nora , 2020-06-08)

#136

Vill inte att man förstör en så fin kultur miljö

Ann-Britt Nordh (Nora, 2020-06-08)

#137

Historiska och kulturella värden åsidosätts regelmässigt av våra NV. Dessutom har många utgivningar resulterat i att även biologiska värden appliceras. Miljön som funnits under lång tid har skapat även en naturmiljö som har värde.

Carita Bäcklund (Orsa, 2020-06-08)

#140

Min farfars far var mästersmed vid Jerle bruk, om dammen rivs kommer han att "gå igen" och spöka!

Anders Hjulström (NORA, 2020-06-08)

#142

Galenskap att förstöra. Reparera och resturera istället.

Solvig Dahl (Borlänge, 2020-06-08)

#144

Jag bor i närheten och har besökt det vackra området vid Järle kvarn många gånger och tycker att kvarndammen måste få vara kvar. Jag har även under många år jobbat med att väcka intresse och sprida kunskap om länets historia på ArkivCentrum i Örebro och anser att kvarndammen är viktig att bevara för att spida kunskap om länets historia.

Andreas Jeppsson (Örebro, 2020-06-08)

#146

Nåt så vackert borde inte rivas nog med förstörelse i utvecklingens namn

Hazze L (Stockholm , 2020-06-08)

#149

Det måste finnas andra sätt.. Än att riva och förstöra denna fina miljö.

Eva Hasselquist (13663 Brandbergen, 2020-06-08)

#151

Många barndomsår i Järnboås!
Kulturengagerad i Kalmar läns hembygdsförbund. Småland har också många kulturarv vid våra många vattendrag. Vattenråden har stor betydelse i dialogen mellan människa/ kulturarvet kontra naturen.

Lisbeth Svensson (Ljungbyholm, 2020-06-08)

#159

Jag tyckeratt det är fruktansvärt att värdefulla kulturminnen sks förstöras

Mats Adolfsson (Ekshärad , 2020-06-08)

#167

Vi ska vara rädda om vårt kulturarv och kan man tillse att ev förekommande vandringsfisk klara ev hinder ändå så bör man göra det.

John Hammar (Finspång, 2020-06-08)

#170

Rädda vårt kulturarv

Jan Kahlman (Nynäshamn, 2020-06-08)

#175

Att myndigheter och verk måste se till helheten. Liknande utrivning ar i Örebro län har lett till katastrof, utvärdera dessa under en längre tid innan man gör samma misstag igen. Kulturmiljö är också miljö.

Anton Lindblad (Västerås, 2020-06-08)

#183

Förstör inte vår kultur och industrihistoria! Förstör inte livsvillkoren för bäcköringen! Andra dammrivningar har fått katastrofala följder!

Paula Tidefjärd (Eskilstuna, 2020-06-08)

#188

Jag besökt Järle kvarn vid flera tillfällen och - i mitt 70-åriga liv - aldrig sett en mer "seren" plats, trots att jag besökt ca 180 andra länder värden över.
Jag har stort behov att återvända för att njuta detta otium av flödande frid.
Låt Järle kvarn finnas - det kan inte vara så himla dyrt, det finns ju folk som vill hjälpa till, även jag om det behövs.

Susanne Ros (Solna, 2020-06-08)

#192

Historia

Mikael Aronsson (Stockholmm, 2020-06-08)

#193

Kjell.erikssons**********

Kjell Eriksson (Riddarhyttan , 2020-06-08)

#197

Jag tycker det är viktigt att bevara den gamla miljön och kulturarvet.

Marita Wahlstedt (Örebro, 2020-06-08)

#200

Riv inte var rädd vår historia se möjligheten

Leif Wester (Örebro , 2020-06-08)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...