Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#201

Det svenska kulturlivet och alla inblandade regioner tjänar på att enkelt låta elever åka hemifrån och studera på andra orter än sin hemort. De bygger nätverk enklare, t.ex.

Alfred Gefvert (Stockholm, 2020-05-07)

#204

Mycket viktigt med en förberedande musikutbildning med hög kvalitet. Varifrån ska annars musikerutbildningarna rekrytera? Och de som inte blir musiker hjälper till att öka den kulturella allmänbildningen i samhället.

Ulla Andersson (Göteborg, 2020-05-07)

#207

Jag tycker att alla ska ha samma möjlighet till utbildning oavsett var man är född.

Emil Brorson (Stockholm, 2020-05-07)

#209

Jag skriver under därför att jag tycker att det är väldigt viktigt att alla har möjligheten att vidare utbilda sig, få behörighet i olika ämnen eller kunna ta igen de studier man kanske missade någon gång i tiden.

Cecilia Golborne (Kungsängen, 2020-05-07)

#212

Det behövs riksintag för så många olika lärdomar.

Klas Jervfors Turner (Södertälje, 2020-05-07)

#219

Åren på folkhögskola har format mig till en bättre människa, och är en stor grundsten för det blomstrande kulturliv vi har i Sverige! Behåll mobilitetsstödet för att bevara allas möjlighet att studera på landets alla folkhögskolor, inom deras stora geografiska spridning!

Elsa Olsson (Malmö, 2020-05-07)

#221

Folkhögskolor är enormt viktiga för många människor, och därmed samhället.

Maja Ljung (Ystad, 2020-05-07)

#242

Det är viktig att folkhögskolorna kan ta emot deltagare från hela Sverige utan att det ska få ekonomiska konsekvenser för skolorna.

Monica Jörnhov Andersson (Veberöd, 2020-05-07)

#268

Folkhögskolorna är en ovärderlig utbildningsinstitution i Sverige och det är av avgörande betydelse att de har så goda möjligheter som möjligt att rekrytera studenter från hela landet.

Marit Kapla (Göteborg, 2020-05-07)

#272

Kulturen är livsviktig för Sverige!!!!!!!

Armin Mir (Stockholm, 2020-05-07)

#282

Folkhögskolor behövs

Anton Johansson (MARIEHAMN, 2020-05-07)

#285

Jag tycker alla borde ha samma möjlighet att välja utbildning efter intresse och passet och inte efter närhet och pengar. Jag tycker vi borde kämpa för att behålla spridningen på våra folkhögskolor.

Alva Askeljung (Täby, 2020-05-07)

#288

Känner till skolan.

Eskil Edmar (Göteborg, 2020-05-07)

#294

Att ha pluggat på folkhögskola har varit livsavgörande för mig! En otrolig skolmiljö och bildning som vi inte vill vara utan i Sverige!

Hanna Stadell Mellbin (Sollentuna, 2020-05-07)

#299

Jag har själv gått på folkhögskola och studerar nu på Malmö musikhögskola tack vare mina studier där!

Pontus Björnell (Malmö, 2020-05-07)

#301

Stephan Jansson

Stephan Jansson (Örebro, 2020-05-07)

#302

Folkhögskolorna med en mångfald av kurser behövs i varje del av Sverige, att ta bort mobilitetsstödet urholkar den möjligheten och blomstrande kulturutbildningar riskerar läggas ned.

Anders Vestergård
Biträdande rektor, Kulturlinjerna
Fridhems Folkhögskola

Anders Vestergård (SVALÖV, 2020-05-07)

#306

Folkhögskolan är det viktigaste vi har i Sverige för att estetiken och kultur ska kunna andas och utvecklas.

Klara Lannsjö (Gävle, 2020-05-07)

#311

..alla måste ha samma möjlighet att gå på folkhögskola, oavsett hemregion!

Erik Iwarsson (Bromma, 2020-05-07)

#314

Jag har gått på folkhögskola och vet värdet.

Sandra Stenhede (Stenkullen, 2020-05-07)

#318

folkhögskolan är sannolikt den bästa skolformen!!

Albert Nyström (Malmö, 2020-05-07)

#340

För att det ska vara ekonomiskt möjligt för folkhögskolor att utbilda de som önskar studera på folkhögskola, oavsett vilken region de kommer ifrån.

Carola Mikaelsson (Svedala, 2020-05-07)

#354

Viktigare tid i min skoltid finns inte än den på folkhögskola. Har gått gymnasiet och universitet utöver folkhögskola

Sofia Tankred Pettersson (Värmdö, 2020-05-07)

#366

Jag anser att det är, precis som det framhålls, viktigt att bevara allas lika möjlighet att studera på landets alla folkhögskolor. Oavsett var kan bor.

Mariana Bergström (Veberöd, 2020-05-07)

#367

En viktigt form av utbildning för människors utveckling och möjlighet.

Ulrika Ehrenstråle (Höganäs, 2020-05-07)

#369

Folkhögskolan är en viktig grundstomme i all vidare kultur i Sverige.

Edward Jarvis (Stockholm, 2020-05-07)

#378

Då många har påpekat det kulturella värdet så tänkte jag påpeka några andra viktiga funktioner hos folkhögskolan. För många människor är folkhögskolan den efterlängtade nystarten efter ett tidigare liv som gått snett, de pluggar upp betyg och/eller finner en ny nisch och träffar människor som blir en stabil första byggsten i det nya livet. Här är möjligheten att kunna plugga på annan ort väldigt värdefull. Folkhögskolan är också en av de få platser i samhället som utgör ett nav för människor från alla möjliga olika bakgrunder som också kommer att gå olika vägar i framtiden. Det gör det till en av de bästa platserna för att knyta spridda vänskaper, och i och med det, kontakter, som kan visa sig vara mycket värdefulla senare i livet.

Folkhögskolan och den fria rörelsen mellan dessa och regionerna är absolut värd att bevara. Både som kulturpelare och samhällsinvestering.

Rasmus Hansen (Stockholm, 2020-05-07)

#379

Folkhögskolan är en viktig del av Sveriges utvecklingspotential!

Jonas Oscarsson (Malmö, 2020-05-07)

#381

Pianist-kompostitör-sångerska

Tania Naranjo (Malmö, 2020-05-07)

#382

Det är en demokratisk fråga att alla ska ha möjlighet och rätt till att påbörja sin utbildning där man har störst möjlighet till utveckling.

Robert Nordmark (Stockholm , 2020-05-07)

#392

Folkhögskolan har varit en otroligt viktig del i min utbildning till att kunna jobba dom yrkesmusiker.

Mårten Holmberg (Halmstad, 2020-05-07)

#393

Jag arbetar som lärare i svenska som andraspråk och med folkbildning på folkhögskola och ser vilken skillnad det gör i människors liv.

Ellen Arnesson (Malmö, 2020-05-07)

#398

Jag skriver under för att jag jobbar på folkhögskola och vet hur stor betydelse vår studieform har för många! Folkhögskolor är fantastiska platser som borde stöttas mer.

Marie Johansson (Arvika , 2020-05-07)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...