Nej till fiskodlingar i Vattudalen i framtiden

Kommentarer

#1

Stäng fiskodlingen när tillståndet tar slut, och ge inte något ytterligare tillstånd för fortsatt fiskodling eller utökning i Ströms Vattudal. Den omtalade Bågedeöringen håller mer eller mindre på att utrotas på grund av fiskodling, med dess övergödning mängder med rymd regnbåge i sjön samt BKD smitta som finns i vårat fina fiskevatten. Fisket efter Bågedeöringen och även de inplanerade öringarna blir allt sämre år efter år.

Michael Blomqvist (Strömsund , 2020-02-15)

#2

Det ska inte finnas i Vattudalen

Håkan Carlsson (Strömsund, 2020-02-15)

#4

Jag vill ha ett rent vatten och en livskraftig öringstam i Vattudalen

Östen Nilsson (Strömsund , 2020-02-15)

#9

Skiten ska upp på land

Lars Lif (Kyrktåsjö , 2020-02-15)

#22

Vill rädda vattudalen från en stor katastof

Timmy Forssen (STRÖMSUND, 2020-02-15)

#31

Tycker fisket blivit sämre

Markus Engström (Strömsund , 2020-02-15)

#39

Då jag är från Östersund och bryr mig om friska vattendrag och fortsatt fiske fint i Jämtlands län.

Joel Portinson (Stockholm, 2020-02-15)

#41

Helt otroligt att det här får fortgå, miljöförstöring på hög nivå minskande fiskbestånd sjukdomar o alger o allt ont.

Stefan Bäckström (STRÖMSUND, 2020-02-16)

#46

Familjen har en sportstuga i Klövsand sedan 70 år bakåt i tiden. Vattenkvaliten har blivit betydligt sämre. Ibland luktar det illa om vattnet och en äcklig sörja bar bitit sig fast på strandens stenar.

Rut Salme (Eskilstuna, 2020-02-16)

#47

Jag bor och lever vid Svaningsjön uppströms fiskodlingen och sett förändring av fisk och vatten. Jag har rott förbi kassarna nedanför Linjeviken och fattar ju att så stor odling måste påverka miljön på något sätt!

Karin Nilse’n Andersson (Djupudden Svaningen, 2020-02-16)

#52

Jag har under många år fiskat i Ströms Vattudal. Tyvärr har fisket blivit blivit så mycket sämre, där jag vill påstå att det beror på den stora fiskeodlingen som bedrivs. Det är verkligen tråkigt att, pga dåliga beslut, den så kända Bågedeöringen är på väg att trängas ut av odlad fisk som sprider sjukdomar och annat som påverkar fortplantningen.

Sture Norlin (Östersund, 2020-02-16)

#53

Mer skada än vad det ger

Hans Modin (Hammarstrand, 2020-02-16)

#54

Vattnet är inte längre smakligt som dricksvatten längre.

Magnus Strid (Strömsund, 2020-02-16)

#55

Fiskodling ska bara ske på land under kontrollerade former. Finns fantastisk teknik för det idag. Kolla bara på stör odlingen i varkhaus Finland. Fiskodling i vatten kommer alltid att förstöra för befintlig flora och fauna. Vill man tjäna lätta pengar på fiskodlingen måste man ta sitt ansvar och odla på ekologiskt sätt.

Tomasz Gromkowski (Stockholm, 2020-02-16)

#60

Vi vill ha tillbaka det rena och klara vattnet, vi vill slippa all sörja och "skit"/slagg.

Malin Nygren (Södertälje, 2020-02-16)

#61

Vattudalen är en viktig vattenkälla och ska hållas ren.

Zara Andersson (Hillsand, 2020-02-16)

#62

Tycker att det inte är hälsosamt att ha fiskodling i vattudalen pga den senaste sjukdomen i odlingen.

Månica Näslund (Strömsund, 2020-02-16)

#63

Vi har nästan ingen fisk kvar, alger överalt, rymningar av regnbåge. Och tusentals ton av fiskeskit. NEJ TILL EKOLOGISKA KATASTROF som heter Vattudalens Fisk AB

Jachym Lukes (Vedjeön, 2020-02-16)

#64

Det förstör våran vackra sjö och dess fisklivet

Linnea Lundberg (Sundsvall , 2020-02-16)

#67

Man kan odla fisk i tank som är placerad på land.

Leif Myren (Strömsund, 2020-02-16)

#68

Blir bara en massa skit av fiskodlingar.

Bill Näslund (HOTING, 2020-02-16)

#69

Vattenbruk på denna nivån ej hållbart sätt stopp något måste göras... Landbaserade odlingar är det enda... Vatten kvalitén blir bara sämre och sämre... Lagändring det enda som sätterstopp för det hela.... Stor besvikelse på lokalpolitiker som inte vågar sätta stopp... Hänvisar till några jobb tillfällen..... Framtiden och kommande generationer ska de ej få bada och fiska i Vattudalen.

Petter Holter (STRÖMSUND , 2020-02-16)

#73

Fiskodlingar som inte är ASC-certifierade ska inte finnas alls och ska det finnas fiskodlingar i Ström ska de vara på land!

Eric Kullander (Stockholm, 2020-02-16)

#77

Jag skriver under eftersom odling av fisk i öppna kassar är ett otyg som förstör vattenmiljöerna på flera sätt - rymlingar och skit i sjön.

Christer Borg (Näsåker , 2020-02-16)

#84

Jag värnar om den naturliga faunan och floran. Fiskodlingar riskerar att slå ut det naturliga fiskbeståndet!

MajLis Näslund (Hoting, 2020-02-17)

#88

Fiskodlingar SKALL bedrivas på land i slutna dammar. OM det nu skall odlas över huvud taget.

Mats Kronhöffer (Östersund, 2020-02-17)

#103

De är ett rent vansinne o godkänna odlingar i friska sjöar.

Niklas Karlsson (Hallen, 2020-02-18)

#105

Vi ska tänka på kommande generation. Friskt vatten är värdefullare än vad vi inser. Detta är allvar!

Joachim Andersson (Strömsund , 2020-02-19)

#106

Fiskarna inte mår bra.

Louise Olofsson (Stockholm, 2020-02-19)

#108

Jag fiskar i vattudalen och vill inte att vattenkvaliteten och det naturliga fisket ska bli sämre. Det finns väldigt få miljömässiga anledningar till att producera sådana mängder fisk och påverka omgivningen så mycket på ett ställe som Vattudalen.

Örjan Johansson (Ludvika , 2020-02-20)

#111

Stopp för all odling av fisk i öppna kassar i våra vatten!

Lena Hjärpne (BANDHAGEN, 2020-02-26)

#114

Mycket odlad fisk har släppts ut, fisk ligger död med buken upp i kassarna. Fisken sprider sjukdom i andra vatten. Ett otyg är vad det är

Åsa Lundberg (Sundsvall, 2020-03-01)

#115

Fiskodlingen, i nuvarande form, utgör ett allt för potent hot mot vattenkvalitén och det inhemska fiskbeståndet.

Stefan Sandberg (Brunflo, 2020-03-01)

#118

Jag skriver under för Vattudalens framtid och överlevnad. Jag och många med mig kan vittna om hur Vattudalens vatten och fiskbestånd under de senaste åren försämrats kraftigt. Den fina fisk som tidigare alltid funnits att fånga finns inte längre och alger och beläggningar som aldrig tidigare funnits på båtar finns nu. Varför? Fiskodlingen.

Johanna Nilsson Nordin (Örnsköldsvik , 2020-03-01)

#128

Jag förstår inte hur det kan vara lagligt ens, att bedriva en storindustri i ett naturligt vattendrag!
Ska det odlas fisk i dessa mängder, måste det ske i bassänger/kassar på land, där avföring och annat skit kan städas bort!!

Marlen Jonsson (Strömsund , 2020-03-02)

#130

Öppen kassodling av fisk borde såklart vara totalförbjudet eftersom det på en rad olika sätt förstör den akvatiska miljön, näringsbelastning, orsakande av döda syrefri bottnar vid och runt odlingen, smittspridning och storskalig rymning av fisk som konkurrerar ut inhemska fiskarter. Allt detta kunde även förutses redan innan verksamheten påbörjades och det är anmärkningsvärt att odlingen direkt fick tillstånd i den skala som verksamheten haft. Tilståndsansökans MKB var riktigt undermålig och skulle aldrig släppts igenom och idag ser vi tyvärr resultatet. Hoppas man nu drar lärdom åtminstone och ej medger nytt tillstånd. Beaktat alla villkorsbrott med näringsbelastning, massrymningar och smittoutbrott av BKD som spridits till vild fisk vore det enda rimliga att omedelbart dra nuvarande tillstånd!

Daniel Ragnvaldsson (Umeå, 2020-03-02)

#131

Jag bor vid vattudalen och jag uppskattar inte förändringarna som blivit sen fiskodlingen kom till sjön .

Ivar jönsson (strömsund, 2020-03-03)

#139

Har under ett antal år medverkat för att förbättra öringsbeståndet i Vattudalen . Tyvärr verkar det tämligen lönlöst i dagsläget . Både sik , öring har drabbats av svampsjukdomar som jag aldrig sett på fisk tidigare .

Tommy Blomberg (Hillsand, 2020-03-04)

#148

Vinsten med fiskodling är privat. Kostnaden för ett förändrat ekosystem däremot betalas av dom som lever vid Vattudalen, både idag liksom vid framtida återställande. Ju längre fiskodlingen pågår desto högre kostnad. Alltså finns två argument för att inte ge fortsatt tillstånd: fortsatt noll vinst liksom fortsatta och ökande kostnader.

Emma Hammarlund (Lund/Hillsand, 2020-03-09)

#153

Miljön i Ströms Vattudal måste bibehållas och inte förstöras än mer. Det är för vår framtid.

Sara Nerpin (Falun, 2020-03-17)

#154

Miljöskäl

Roland Nerpin (FALUN, 2020-03-17)

#155

Jag vill hålla Vattudalens vattenkvalitet så bra som möjligt.

Marcus Eriksson (Falun, 2020-03-18)

#184

Jag skriver under för att jag tar mitt dricksvatten ur sjön

Ingegerd Hoff Lindahl (Hillsand, 2020-04-02)

#185

Jag absolut är emot detta. Det förstör Vattudalen.

Elisabeth Hoff (Uppsala , 2020-04-02)

#188

Jag vill inte att en stor ren sjö förorenas,vi skall dricka och bada i vattnet

Yvonne Eriksson (Östersund, 2020-04-04)

#189

Jag vill inte att en stor ren sjö förorenas,vi skall dricka och bada i vattnet

Staffan Hillström (Östersund, 2020-04-04)

#190

Odlingen är en katastrof för den storväxta öringen i sjön !

Charlie Frediksson (Östersund , 2020-04-05)

#198

För miljön - för nästa generation

Henrik Eriksson (Stockholm, 2020-04-05)

#200

Jag är uppväxt i Hillsand och är där på helgerna.

Per Holmgre (Östersund, 2020-04-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...