Mot nedskärningarna i Umeås för- och grundskolor

Kommentarer

#604

Det har gått för långt nu! Allt större klasser och mindre antal pedagoger gör att skolan blir en ohållbar arbetsplats!

Camilla Henriksdon (Umeå, 2019-12-16)

#608

Prioritera barn och gamla i Umeå Kommun! Sluta upp med dåliga satsningar liksom hängbroar, cykelgarage, vansinniga busskurer och torg utan själ!

Gerd Lundqvist (Umeå , 2019-12-16)

#609

Flyttade till Umeå med en framtidstro som nu helt håller på att grusas. De styrande politikerna raserar bit för bit i en skrämmande takt. Skäms!

Roland Oskarsson (Umeå, 2019-12-16)

#611

Dessa nedskärningar har pågått länge nog.

Emma W Flodén (Sävar, 2019-12-16)

#616

Detta är helt galet! Tänk på vår framtid, fler och fler går in i väggen..mer och mer barn som bara räknas in, ingen pedagogiskverksamhet blir det...detta medföljer att färre söker in för att bli förskollärare...förr skulle man plocka bort barnskötarna nu förskollärare...Hur tänker ni?

Jeanette Fjellström (Umeå, 2019-12-16)

#619

Att spara in på förskola och skola är en kostnad som kommer att visa sig längre fram och därför en ekvation som inte går ihop samhällsekonomiskt.

Agneta Westergren (Umeå, 2019-12-16)

#622

Arbetsbelastning bland personal inom för- och grundskola är redan orimligt hög, vilket påverkar omsorg och undervisning. Ett sådant här beslut får även långtgående konsekvenser för individer med särskilda behov och kommer i slutändan kosta kommunen om dessa inte får stöd och insatser tidigt i livet.

Ina Lindblom (Umeå, 2019-12-16)

#634

För barnens skull!

Fredrik Forsgren (Vännäsby , 2019-12-16)

#637

Orimligt och dyrt för framtiden samt att alla skolpersonalkategorier redan går på knäna!

Eva Renström-Bengtson (Umeå, 2019-12-16)

#640

Nu är det NOG!!!

Katarina Skantz (Umeå , 2019-12-16)

#641

Jag värnar om en levande bygd för både unga och gamla.

Marlene Forsman (Umeå, 2019-12-16)

#643

Vill att det ska satsas på barn och unga i samhället. Skola i alla former bör satsas mest på då barnen påverkas av detta och lärare är ett av de viktigaste jobben som finns enligt mig!

maja westerlund (umeå, 2019-12-16)

#647

Skandal att våra valda politiker inte kan prioritera vård, skola och omsorg.De slösar pengar på onödiga skrytbyggen och parker. Man känner sig maktlös.

Eric Johansson (Uneå, 2019-12-16)

#649

Det behövs mer personal inte mindre

Annette Karlsson (Umeå , 2019-12-16)

#650

Det har sparats i skolan sedan 90-talet. Samtidigt har lärare fått fler arbetsuppgifter, vissa som förbättrar elevernas situation, andra som framför allt syftar till att övervaka och kontrollera deras arbete. När ska man fatta att denna ekvation inte går ihop? Lita på att lärare kan sitt arbete bäst och ge dem tiden som krävs att utföra det!

Rebecka Lind (Umeå, 2019-12-16)

#652

Jag har barn i förskolan som börjar skolan om några år.

Maria Bek (Umeå , 2019-12-16)

#655

Man MÅSTE satsa på skolan ALLTID!

Astrid Jonsson (Umeå , 2019-12-16)

#657

Att de är förjävligt att barna mina inte får den hjälp dom behöver pga personalbrist och sjukskrivningar.

Hendrik Nilsson (Umeå, 2019-12-16)

#661

Detta har pågått under lång tid och politikerna verkar inte förstå att skolan blöder. Personalen vänder ut och in på sig och sjukskrivningarna haglar. Människor med så mycket kunskap och kärlek till yrket går under och eleverna lämnas i sticket. Varför inte spara ett par miljoner till?? Jamenvisst!! Har alla politiker tappat förståndet?

Maria Lejon-Elfving (Umeå, 2019-12-16)

#663

Om vi inte satsar på de som är vår framtid (barnen) hur kommer framtiden då se ut?! Dags att prioritera rätt!

Kicki Nybom (Umeå, 2019-12-16)

#669

Det är nog tufft som det är i förskola/skola. Nåt måste ske!!!!

Patricia Persson (Umeå, 2019-12-16)

#670

Man kan inte skära ner år efter år och tro att det inte ska påverka verksamheten.

Karin Rehn (Vindeln, 2019-12-16)

#673

Sluta skär ner på vår framtid! Prioritera om budgeten och lägg mindre på konferens och representationsresor och öka resursen där det behövs, våra barn!

Heléne Andersson (Umeå , 2019-12-16)

#680

Jag har barn i förskolan och jag tycker att det bör vara en SJÄLVKLARHET att satsa på barnen; dem är ju framtiden. Om vi inte satsar på framtiden, vad har vi då?

Madelene Lind (Umeå, 2019-12-16)

#681

Tycker att det tråkigt att det är barnen som är vår framtid som kommer i kläm när det är neddragningar på gång.

Maria H Oppman (Sävar, 2019-12-16)

#692

Barnen är framtiden. Att spara nu skapar större kostnader i framtiden!

Sofie Larson (Umeå, 2019-12-16)

#698

Tycker det är gräsligt med dessa nedskärningar i skolan

Emma Söderström (Umeå , 2019-12-16)

#706

Jag vill att mina barns kusiner ska få en bra skolgång och att min syster som jobbar som förskollärare ska ha acceptabla arbetsförhållanden på sin arbetsplats.

Sara Hellström (Bjästa, 2019-12-16)

#709

Barnen (och övriga i verksamheten) bör få en verksamhet som är trygg, rolig, stimulerande, utvecklande och som inte dränerar all ork och energi.

Katarina Lindström (Umeå , 2019-12-16)

#713

Jag jobbar som förskollärare i förskoleklass och upplever att gränsen är nådd. Barn far illa och personal blir utbrända.

Anna Jakobsson (Sävar, 2019-12-16)

#719

Tycker de är viktigt att barnen får bra utbildning

Mikael Sundling (Umeå, 2019-12-16)

#720

Jobbar i förskola och ser bristerna på nära håll. För stora barngrupper och för lite personal. Akut läge.

Noomi Lindberg (Umeå , 2019-12-16)

#722

Det har gått för långt med nedskärningar
Snart orkar ingen ta hand om våra viktiga barn vår framtid

Karin Norberg (Umeå, 2019-12-16)

#729

Arbetssituationen är inte hållbar. Eftersom vår kommun ska spara in pengar så kan vi inte bla ta in vikarier om vi tar semester men vi ska ändå ha 16 barn 1-3år på 3 pedagoger. Orimligt!!!

Ehlina Grönborg (Umeå, 2019-12-16)

#730

Jag både i min yrkesroll och föräldraroll varje dag ser hur viktigt det är. Elevgrupperna är för stora. Barnen får för lite stöd. Det är redan för stora utmaningar. Det enda rätta är att avsätta MER pengar för elverna som redan nu får alldeles för lite. Det går inte att dra in mera. Det finns inget att ta av. Vi måste satsa på de som är vår framtid.

Lina Hörling (Umeå, 2019-12-16)

#731

Jag jobbar själv inom förskolan och orkar inte mer, vi är slutkörda så många av oss, det bästa, roligaste jobbet som finns,men inte med dagens förutsättningar.

Kristina Häggström (Umeå , 2019-12-16)

#741

Jag skriver på för att förhindra den fördumning som pågår i samhället.

Mats Ulfsparre (Skellefteå, 2019-12-16)

#749

Vi räcker inte till för barnen, vi kan inte garantera säkerheten och inte tillgodose behov hos alla barn. Vi får inte resurser där det finns speciella behov o i så fall bara en liten del som behovet kräver. För stora barngrupper och allt större krav. Vi blir sjukskrivna mer o mer pga att vi inte mår bra i denna arbetsmiljö.
Vi ser att barnen påverkas negativt av detta och inte orkar när det är för många i gruppen.
Vad får det för följder i fortsatt skolgång ? De behöver en trygg o bra start för att fungera bra framledes. Hur ska vi kunna stötta de som har behov av vägledning från en pedagog hela dagen när vi inte får resurser ? Vad händer då med de övriga barnen ? Även om spec pedagog säger hur vi ska jobba så är vi inte fler pedagoger än grundbemanning ?
Nu är det nog.

Mia Johansson (Umeå , 2019-12-16)

#765

Barnen ÄR vår framtid! Har inget intresse att förstöra både deras och min egen (och andras) framtid. Låter grymt otaktiskt...

Sanna Liedgren (umeå, 2019-12-16)

#769

Vill att mina barnbarn ska ha en framtid.
Inte straffas för att Umeå kommun satsar på Lundabron, skrytbyggen av olika slag mm.

Anita Forsgren (Strand, Vännäs , 2019-12-16)

#776

Alla mina år inom förskolan sett att det blir sämre o sämre för både barn och personal.

Maria Olofsson (Umeå , 2019-12-16)

#781

Att jag tänker på alla barn och pedagoger som redan har det kämpigt och istället behöver satsas på.
Barnen är våran framtid låt dem få en bra start på livet.

Therese Larsson (Umeå, 2019-12-16)

#785

Det går inte skära ner mer i förskoleverksamheten om man vill behålla kvalitet, trygghet och en bra utbildning! Det är nog nu!!

Jennike Nordin (Umeå, 2019-12-16)

#786

Nu får det vara nog!

Therese Löfgren (Umeå, 2019-12-16)

#789

Jag vill att barn ska få så god förutsättning att klara sig bra i framtiden som möjligt, och att mina vänner som är förskollärare inte ska behöva gå i väggen på grund av för hög arbetsbelastning. De kan betyda skillnaden på många barns framtida utveckling.

Bodil Häggström (Umeå, 2019-12-16)

#793

För våra barns nutid och framtid!

Paula Lidqvist (Umeå, 2019-12-16)

#800

Mina barns framtid.

Lisa Persson (Umeå, 2019-12-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...