Rädda Kärra bibliotek (2020)!

Kommentarer

#5

Använder biblioteket dagligen med barnen

Alexander Bergman (Göteborg, 2019-12-11)

#8

Jag lånar böcker privat och för min jobb (förskola) flera ggr per månad

Anna-Karin Börjesson (Hisings kärra, 2019-12-11)

#13

Min dotter som går i skolan i Kärra lånar mycket ofta böcker där. Det är en fin samlingsplats vid hämtning på skolan att gå dit, låna bok och sedan ta en fika på det närliggande caféet. Vi pratar om böckerna vi båda lånat och hon får en fin chans att upptäcka ny litteratur och allt det fina läsförståelse och gott ordförråd ger.

Yvonne Windborg (Göteborg, 2019-12-11)

#20

Ett bibliotek är en central del av ett levande torg och viktigt för skolverksamheten att ha ett bibliotek att tillgå.

Jeanette Broberg Estola (Hisings Kärra, 2019-12-11)

#25

Kärra Centrum dör utan biblioteket

Johan Sjöström (Göteborg , 2019-12-11)

#27

Biblioteket är viktigt för min familj

Niklas Axelsson (Göteborg, 2019-12-11)

#40

Jag vill ha kvar vårt bibliotek. Det är en viktig del av Hisingskärra.

Birgitta Tholin-Andersson (Göteborg , 2019-12-11)

#53

Nu får det räcka medborgarnas nedskärningsiver. Biblioteken är så viktiga

Inger Billman-Stark (Göteborg , 2019-12-11)

#55

Jag skriver under med anledning av att biblioteket i kärra centrum riskerar att läggas ner.
Biblioteketverksamheten är en viktig funktion i att vårda och ha tillgång till det svenska språket.

Daniel Gefvert (Hisings Kärra, 2019-12-11)

#61

Lägga ner ett helt nyrenoverat bibliotek låter ju helt vansinnigt. Sen är Kärra ett område med mycket barn och ungdomar. Man får väl hitta fler sätt att använda biblioteket på. Kurslokal, pysselkvällar, föreläsningar etc. Se till att hålla Kärra levande!

Lina Tasevski (Göteborg, 2019-12-11)

#63

Viktigt att den lokala biblan är kvar för barnens skull

Björn Tegnert (Göteborg, 2019-12-11)

#65

Jag är mormor till en flicka på 5 år i Kärra. Viktigt att vi kan få låna böcker att läsa på biblioteket.

Lise-Lotte Johansson (Göteborg, 2019-12-11)

#66

Ska man plocka bort både öppna förskolan och biblioteket. Gör om gör rätt. Vi besöker biblioteket ofta, varför ta bort såna här viktiga verksamheter ?

Anna Eriksson (Hising Kärra, 2019-12-11)

#68

Jag tycker att denna politiken är fel!!

Åsa Stenman (Göteborg, 2019-12-11)

#69

Inga biblioteket ska stängas.

Jörgen Björklund (Göteborg , 2019-12-11)

#72

I en tid när barn och unga läser mindre än förut är det viktigare än någonsin att bevara biblioteken – som också är en demokratisk samlingsplats där människor kan mötas och en av få offentliga platser där man får vistas utan krav på prestation (till skillnad från t.ex. caféer där man måste köpa något). Bibliotek behövs i ett levande samhälle.

Fanny Dahlin (Göteborg, 2019-12-11)

#78

Bibliotek i framtiden...

Cristina Norasdotter (Göteborg , 2019-12-11)

#85

Jag besöker biblioteket ofta, en hjärtpunkt i centrum

Marie Agaeus (Hisings kärra, 2019-12-11)

#88

S.T

Stevan Tomulevski (Göteborg , 2019-12-11)

#91

Kärra Bibliotek är viktigt för både barn och vuxna i området. Möjliggör att kärraborna läser mer, särskilt barn. Enkelt att låna och lämna tillbaka böcker bidrar till mer läsning. Det är smidigt att låna böcker som en del i vardagen. Möjlighet till sysselsättning och umgänge för ensamma, undomar, förädralediga och barn. Omständigt att ta sig till andra bibliotek.

Reka Hersvik (Göteborg , 2019-12-11)

#102

Jag använder biblioteket flitigt och är aldrig i varken Kärra eller Backa. Min mamma som har permobil är på biblioteket varje vecka. I stort sett det enda som lockar henne ut. Hon ska aldrig kunna ta sig till ett annat i bibliotek

Ann-Marie Endresen (Hisings-Kärrs, 2019-12-11)

#108

Folkbiblioteken är en av de allra viktigaste platserna för att erövra kultur och kunskap, särskilt som del i arbetet för demokrati, jämlikhet och integration. Livsnödvändiga med inte bara litteratur utan också den fantastiska övriga verksamheten kombinerat med öppenhet, välkomnande och engagemang.

Barbro Robertsson (Göteborg, 2019-12-11)

#113

Bibliotek är en av de få mötesplatser ALLA kan komma till och den är också ny renoverad för ett avsevärt belopp.

Jonas Endresen (Hisings-Kärra , 2019-12-11)

#115

Vi har ju redan gjort det här en gång, samlat in namnunderskrifter. Vi i Kärra vill ha kvar vårt bibliotek, det betyder mycket för oss och används av många! Rusta upp hela vårt centrum istället så kanske det används av ännu fler! Dåligt att stänga ner en så viktig plats!

Angelica Nilsson (Göteborg, 2019-12-11)

#116

Det hör mig både ledsen och upprörd att höra om planer på en ev nedläggning. Biblioteket är en viktig del av livet i centrum.

Lena Ekström (Hisings kärra, 2019-12-11)

#117

#librarylover

Maria Lopez Forsström (Göteborg, 2019-12-11)

#118

Ett bibliotek behövs för att visa vikten av böcker . Att lära sig läsa och skriva

Pia Hedvall (Göteborg , 2019-12-11)

#127

Biblioteken är livsviktiga för kultur och informationsinhämtning.

Camilla Karlsson (Göteborg, 2019-12-11)

#129

Att jag blir så förbannad, om biblioteket ska läggas ner !!! Jag är stamkund !!!!

Helene Bjelkholm (Göteborg, 2019-12-11)

#134

Jag skriver för att jag går dit och låbar böcker minst en gång i veckanmed mina barn. Nu med all digitalisering vill man att barnen ändå har tillgång till böcker utan att man får åka långt för att låna på ett bibliotek.

Lana Issa (Göteborg , 2019-12-11)

#160

En levande förort skall ha ett bibliotek för dem som bor där, det är det jag vill att mina skattepengar skall gå till!

Ann-Christin Hill (Göteborg, 2019-12-11)

#161

Bibliotek i kärra är väldigt viktigt.

Olle Schälin (Kärra, 2019-12-11)

#162

Att ta bort ett bibliotek är enkelt att öppna det på nytt kommer aldrig att hända. Rädda vårt bibliotek.

Bengt Ellison (Hisings Kärra, 2019-12-11)

#166

Viktigt med ett bibliotek!! Gemenskap

Louise Lundström (Hisings Kärra , 2019-12-11)

#167

Vill inte att detta bibliotek ska försvinna, Har varit en bra kärna i kärra och väldigt uppskattat av skola och barn.

Anders Olsson (Hising kärra, 2019-12-11)

#169

Förortsbiblioteken är viktiga!

Ulrika Wilhelmsson (Göteborg, 2019-12-11)

#171

Vill behålla biblioteket pga dess stora betydelse gällande att gynna och motivera unga som gamla att läsa.

Lina Månulv (Göteborg, 2019-12-11)

#176

Självklart vill vi ha kvar biblioteket så att alla boende i kärra har möjlighet att ta del av utbudet. Vi vill inte behöva åka till Angered eller ännu längre bort för att låna böcker.

Jessica Donnemyr (Göteborg , 2019-12-11)

#177

Ha kvar biblioteket i Kärra

Ulrika Svensson (Hisings Kärra, 2019-12-11)

#179

Vill ha kvar kärra bibliotek, en stor tillgång för både barn och vuxna som bor här i hisings kärra.

Mathilda Jussila (Hisings kärra, 2019-12-11)

#182

Först öppna förskolan och nu biblioteket. Varför ta bort allt som finns i kärra? Man stänger dörrar för gemenskap och lärande.

Julia Andersson (Hisings Kärra, 2019-12-11)

#183

Biblioteket i Kärra har betytt oerhört mycket för mina älskade bonusdöttrar och bidragit enormt till deras läsintresse. Jag bor själv i en annan stadsdel men ser Kärra bibliotek som mer betydande för ungas läsutveckling än mitt eget.

Teresia Bergsand (Göteborg , 2019-12-11)

#185

Tycker biblioteket är viktigt för alla

Eva Olofsson (Göteborg, 2019-12-11)

#187

Att Kärra bibliotek skall vara kvar!! Det är otroligt viktigt för oss alla som bor här att det finns kvar. Lägg pengar på nåt vettigt! Låt biblioteket finnas kvaŕ!!

Msria Lippens (Hisings kärra, 2019-12-11)

#188

Ett civiliserat samhälle behöver bibliotek

Isebell Andersson (Göteborg, 2019-12-11)

#192

Det är viktigt att ha kvar biblioteket

Johanna Andersson (Göteborg, 2019-12-11)

#195

Det är allas självklara rättighet att ha tillgång till ett Bibliotek i närområdet.

Maija-Liisa Bergqvist (Hisings Kärra, 2019-12-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...