Rädda våra bemannade parklekar i Göteborg!

Kommentarer

#4

Enligt barnkonventionen har barnen rätt till att vara barn och rätt till lek.
Vi ska främja leken som är grundläggande behov för individens sociala, fysiska och psykiska utveckling. Alltså, genom att främja lek skapas goda förutsättningar för framtiden. Hälsningar /dramapedagog student och kulturutövare

Elsa Linn Karlsson Holmberg (Västra Frölunda, 2019-11-19)

#7

Våra barn är vår framtid. Att försvåra för familjer med begränsad ekonomi och minska möjligheter till aktiviteter och upplevelser för barn i dessa familjer är inget annat än vansinnigt.

Viktoria Singh (Göteborg, 2019-11-19)

#12

Det är SÅ viktigt för våra barn i utsatta områden att detta finns kvar.

Stephanie Phillips (Göteborg, 2019-11-19)

#15

Att stänga ned denna förebyggande insats i Göteborg är ett stort misstag och kommer få förödande konsekvenser. Alla barn och ungdomar som dagligen möter trygga vuxna. Alla ensamma människor som dagligen besöker dessa mötesplatser. Människorna som arbetar på parkleken tillhandahåller inte endast hink och spade. De finns där för ALLA människor. Barn unga vuxna och äldre.

Cecilia Hansson (Göteborg , 2019-11-19)

#19

Den vinst Göteborgs stad gör genom att dra in personal på våra lekparker är mikroskopisk mot den enorma förlust det innebär för våra barn! Vilka signaler skickar egentligen alliansen? Det är skrämmande.

Monica Öborn (Göteborg , 2019-11-19)

#28

Jag anser att bemannade lekplatser bör finnas till för alla barn. Detta hjälper också till med integrationen av nyanlända barn och föräldrar. Låt absolut personalen vara kvar. De behövs.

Susanne Hampus (Göteborg, 2019-11-19)

#35

Jag tycker det är viktigt att vi får behålla dessa bemannade & trygga lekplatser i Göteborg som min familj & otroligt många andra tar del av. Oavsett bakgrund & ekonomiska förutsättningar är dessa lekplatser till glädje för allas våra barn & dess familjer.

Maria Jonsson (Göteborg, 2019-11-19)

#44

Ge FAN i allmännyttan! Ni politiker ska FAN inte snåla på våra barn och äldre!

Ali Acikgöz (Göteborg, 2019-11-19)

#45

Barnen är vår framtid‼️
Jag är farmor, mormor och barnsjuksköterska

Evabritt Rydhult (Falun, 2019-11-19)

#48

Låt parkleken vara social och aktiv, rör EJ!

Eija Kreivi (Göteborg , 2019-11-19)

#53

Enligt barnkonventionen så:
(3)Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
(6) Alla barn har rätt till liv och utveckling.
(12)Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
(2)Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Källa: https://unicef.se/barnkonventionen
Alltså, utan bemanning faller detta.
Vem från alliansen i Göteborg har frågat barnen före de sammanställt detta förslag och klubbat det?

Benny Cruz (Mölndal, 2019-11-19)

#57

Parklekarna är så viktiga för alla göteborgare!!!

Carina Lind (Göteborg , 2019-11-19)

#60

Jag skriver under på grund av att bemanning på lekplatser behöver prioriteras i stadens budget. Vi ska förebygga inte lappa och laga i efterhand!

Mathilda Lybeck (Göteborg, 2019-11-19)

#64

Vår familj spenderar mycket tid på Plikta, sommar som vinter.
Parker likt denna skapar trygghet och en samhörighet för det viktigaste i våra liv - Våra barn. Vår framtid!

Veronica Berg (Göteborg, 2019-11-19)

#65

Tycker att lekplatsen och mötesplatser är viktiga för både stora och små.

Jessica Gulstad (Göteborg, 2019-11-19)

#80

De bemannade lekplatserna har en oerhört viktig funktion i samhället och för allas våra barn.

Julia Kihl Fridén (Göteborg, 2019-11-19)

#82

Det är viktigt med tryggheten av vuxen personal i flera sammanhang.

Carina Lundqvist (Göteborg, 2019-11-19)

#85

Jag tycker de bemannade lekplatserna behövs. Dom gör ett stort jobb för våra barn o ungdomar.

Cecilia Forsberg (Bohus, 2019-11-19)

#93

Ja det är klart att jag skriver under på detta förslag❤🙂

Thomas Lundqvist (Göteborg, 2019-11-19)

#95

Jag skriver under för att jag tycker det är skamligt att man ska avveckla bemanningen, dessa människor behövs för barnens meningsfulla fritid.

Evelina Fritz (Göteborg , 2019-11-19)

#98

Fullständigt orimligt att dra in på barn och ungdomar! Dra in på alla kommunikatörer och Konsulter istället!!

Mats Karlsson (Göteborg , 2019-11-19)

#101

De bemannade lekplatserna bedriver en jätteviktig verksamhet för barn och ungdomar.

Sofia Risberg (Göteborg , 2019-11-19)

#102

Det är superviktigt med dessa lekplatser! Speciellt för oss som inte har råd med Legoland och sånt. Plikta räddade sommaren!

Tina Bergerus (Göteborg, 2019-11-19)

#105

Det här är bedrövligt. Våra barn behöver dessa aktiviteter

Johan Werner (Göteborg, 2019-11-19)

#108

Det är viktigt

Josefin Norberg (Göteborg , 2019-11-19)

#110

Verksamheten behövs!

Jan Berg (Göteborg , 2019-11-19)

#111

Värdelöst att lägga ner bemanningen på våra lekplatser i Göteborg!

Stefan Larsson (Göteborg, 2019-11-19)

#113

Ni gör ett stort misstag om ni lägger ner detta underbara ställe, för barn ungdomar och för gamla.
Det kommer bli dyrt för er i slutändan.

Solweig Elmrin (Göteborg, 2019-11-19)

#116

Det ska INTE tas mer från våra barn. Vårt framtida arv. Förtjänar allt bra

Margaretha Fännick (Göteborg, 2019-11-19)

#117

Jag tycker denna verksamhet är bra och oerhört viktig.

AnnCharlotte Lundblad (Göteborg , 2019-11-19)

#118

Jag som privat person med ett barn som har en funktionsnedsättning som främst skriver under allt detta nedan tänk... men även lite lätt ett jag som arbetande Idrottskonsulent på GBG Parasportförbund. Jag vill lägga till ytterligare ett till perspektiv till vad dessa bemannade Parklekar/lekplatser ger och gör för dess besökare.... jag anser att det vore av katastrofal karaktär att stänga ner bemanningen på dessa parklekar pga av/enligt nedan anledningar:

De bemannade Parklekarna/lekplatserna har och kommer under flertalet år framöver (om de får vara kvar dvs) att ha/fylla en riktigt viktigt roll både av social karaktär*, för parklek deltagarna med någon typ av funktionsnedsättning, men så även sett ur ett sociekonomiskt, geografiskt och funktionellt tillgänglighets perspektiv sett = detta då dessa bemannade parklekar är helt unika samlingsplatser för målgruppen barn och unga personer med olika typer av funktionsnedsättning - detta då de är och har ett friskvårdande, grönt/utomhus tillgängligt tänk och en tillgänglig human helhet som oftast saknas för målgruppen på deras fritid och el bara sett till alla andra vanliga och möjliga naturupplevelser som normalstörda barn och unga enkelt kan ta del av utan att stöta på patrull - dessa tillgängliga och bemannade parklekar möjliggör detsamma för målgruppen barn och unga med någon typ av funktionsnedsättning.

Dessa parklekar fyller också en lika stor funktion för personer med olika funktionsnedsättningar som är vuxna och föräldrar till "helt normalstörda" barn - då dessa föräldrar på andra lekplatser inte varken kommer fram till själva aktiviteterna pga otillgänglighet i byggnationen och el inte vågar chansa på att besöka obemannade lekplatser om det skulle vara så att barnet ex springer iväg från föräldern - på dessa bemannade lekplatser finns det således en helt annan trygghet som många föräldrar med olika typer av funktionsnedsättningar yppat efter sina besök där.

Vi på GBG Parasportförbund och de våra olika paraföreningar har ex haft många olika och lyckade samarbeten på Plikta Parklek och så även Positivet samt Hammarkullens parklek under åren kring temat Rörelse för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, dels själva, men också i samverkan med VG Idrotts Street Games osv. Parasporten i GBG har även haft långa och många samtal med Pliktas Fritidsbank kring att dessa skulle kunna låna ut flertalet av de våra specialcyklar ex = detta då många personer med olika typer av funktionsnedsättningar ex från Vegahemmet och skolor i närheten ofta befinner sig i eller i närheten av parkleken/området, dessa skulle då kunna ges fler och förbättrade rörelsemöjligheter i Slottsskogen genom dessa specialanpassade fritidshjälpmedel. Samt att vi i dessa Plikta fritidsbanken samverkans ärenden också har tagit med IOFF: s och VG Idrotts Fritidsbanks regionala och lokala samordnare som ställt sig positiva till denna samverkans idén - denna plan får vi ju nu verkligen lägga på is om bemanningen tas bort från Plikta Parklek. Hela poängen är ju att personerna som är i behov av att låna dessa specialfritidshjälpmedel, att de genom Fritidsbanken skulle kunnat getts en mer personlig kontakt då de lånar artikeln samt också fått en mer naturlig och förenklad närhet till område där en enkelt kan få nyttja fritidshjälpmedlen + att ev fler kanske också skulle kunna få upp ögonen för att just dessa specialanpassade fritidshjälpmedel och finns att tillgå (annars kan vi fortsatt ha det som vi nu har det att dessa ev hyresintresserade personer får ta sig till oss på Kviberg och låna artiklarna + frakta dem med sig i en släpkärra osv osv = mke mer krångligt och inte lika tillgängligt och nära till områden där det faktiskt också fungerar att ex cykla = såsom ex i Slottsskogen…)

Kort och gott så är de bemannade parklekarna väldigt tillgängliga på så många olika och viktiga sätt, så att de inte går att ta bort dem - speciellt inte sett om en kopplar på att barnkonventionen blir lag efter årsskiftet... vore katastrofalt sett ur iaf artikel 23: s perspektiv. En kan så även och likaså lägga till de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunderna och jämställdhetsmålen till samlingen kring VARFÖR det på alla vis är viktigt med dessa bemannade parklekar! Dessa bemannade parklekar/lekplatser är således inte bara förebyggande viktiga ställen kopplat till folkhälsa, integration, trångboddhet & barnfattigdom utan också *KASAM, frisklufts-TRYGGANDE och självkänsla Uppbyggande viktiga ställen iaf om en talar målgruppen personer med olika funktionsnedsättningar...

Kort och gott - Riktigt dumt att vara dumsnål med ting/arbetssätt som vi ALLA vet ger goda och viktiga resultat framöver, såsom bemanningen och aktiviteterna på dessa Parklekar/lekplatser faktiskt ger och gör!!

stina vikström (Göteborg, 2019-11-19)

#120

Nu har högerpolitiken, - som även sossarna bedriver, - nåtts vägs ände!!!
Detta är - som så MYCKET ANNAT - rent för jävligt!!!
Avsätt Göteborgs samtliga Kommunpolitiker som röstat igenom högerns budgetförslag, - de representerar INTE folkets vilja!!!
Förrädare är vad de är, - varken mer eller mindre - BARA USLA FOLKFÖRRÄDARE!!!

Maya Dahlén (Göteborg, 2019-11-19)

#131

Jag tycker det är oerhört viktigt att ha fler vuxna som stöd för alla barn.

Sofia Bakhuizen (Göteborg, 2019-11-19)

#132

Ilska mot nedskärningarna

Alexander Alvarado (Göteborg, 2019-11-19)

#134

Så viktigt värna om barnen o deras uppväxtvillkor
De måste få vara trygga för att växa upp till goda samhällsmedborgare o vara med o utveckla ett gott samhälle att leva
vidare i
Barnens välmående är vår framtid!

Ingrid Arvåsen (Göteborh, 2019-11-19)

#137

Jag vet av egen erfarenhet att parklekarnas arbete gör stor skillnad i samhället. Det är galenskap att lägga ner dessa otroligt fina mötesplatser. Vart ska nu barnen ta vägen?

Maria Elnegård (Hällingsjö , 2019-11-19)

#138

Alltid lika tacksam när jag besöker dessa lekplatser med mina barn. Känns så fint att vi satsar på kreativa och pedagogiska utemiljöer för barn, det ska vi fortsätta med!

Lina Börjesson (Göteborg , 2019-11-19)

#143

Göteborgs parklekar måste vara kvar, dom behövs i alla största grad, för barnen, för folket!

Anna Jarup (Göteborg , 2019-11-19)

#150

Vi skall ta tillbaka det överklassen stulit från oss, för att bygga ett hållbart och humant samhälle.

Thomas Dahlén (Göteborg, 2019-11-19)

#152

Jag ärboende i Biskop och frekvent besökare på Bygglekplatsen. Min son absolut älskar det stället. Det inte finns inte mycket annat för barnen att göra i området, särskilt där de får stöd i leken av trygga vuxna. Snälla, låt denna viktiga plats finnas kvar som den är idag.

Hanna Törmälä (Göteborg, 2019-11-19)

#154

Då jag tycker det är viktigt att vi får behålla våra bemannade park lekplatser.

Magnus Nilsson (Göteborg , 2019-11-19)

#158

Jag anser att det är mycket viktigt att alla barn får tillgång till en aktiv fritid vilket det här bidrar till oavsett familjesituation och föräldrars ekonomi. Alla är välkomna att delta, bara genom att gå dit.

Anna Gunnarsson (Göteborg, 2019-11-19)

#159

Viktig plats för barn och unga, alla ska ha råd med en meningsfull Fritid

Javier Umazabal (Göteborg , 2019-11-19)

#161

Viktig verksamhet för alla barn i Gbg. Är ofta där med barngrupper. Även med mina egna barn när de var små

Ankie Hellström (Göteborg , 2019-11-19)

#168

Låt barn få leka med andra barn samtidigt som föräldrar/vuxna får tid att prata med varandra! Dessutom säkert underhållande för vuxna att träffa andra i liknande situationer.

Filip Jerlin (Göteborg, 2019-11-19)

#176

Bemannade lekplatser behövs

Lisa Görfelt (Göteborg, 2019-11-19)

#179

Detta är en viktig verksamhet för stadens barn - den är kostnadsfri och betyder mycket för många familjer i Göteborg.

Karin Rensfeldt Schling (Göteborg, 2019-11-19)

#187

Bemannade parklekar är nödvändigt som förebyggande hälsoarbete/mötesplatser

Birgitta Mehringer (Göteborg, 2019-11-19)

#191

Tomulevski

Stevan Tomulevski (Göteborg , 2019-11-19)

#193

Bemannade lekplatser är ett billigt alternativ jämfört med vad det skulle kosta utan. Det man sparar in på några få tjänster är inte jämförbart med vad det kostar ett samhälle att låta våra barn växa upp utan att bli sedda.

Ida Lindberg (Göteborg, 2019-11-19)

#194

Det är så galet att ett "vuxet" styre, ens ifrågasätter vuxnas närvaro vid öppen lekpark.
Att det kostar pengar, ja!
Vad kommer det på sikt kosta i ett scenario där de barn som inte har möjligheter till föräldra-/ekonomiskt stöd när det kommer till lekande, istället slussas in i ett ur samhällets synsätt felaktigt beteende som dessutom på sikt kan leda till riktigt stora kostnader för kommunen.
Visa gärna den långsiktiga kalkylen som menar att detta på inget sätt riskerar resultera i merkostnader från unga vuxna som varit utan lekpark, och på detta sätt löper större risk att hamna i kriminalitet, drogmissbruk eller annat.
Jag är lekman i området och saknar källor, men min känsla för att man med bemannade lekplatser MINSKAR risken är för mig övertygande.

Patrick Segerdahl Halbout (Göteborg, 2019-11-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...