Värna elevernas rätt till hela historien!

Kommentarer

#401

Historia är viktigt.

Om man inte vet vad man gjort fel så är man dömd att repetera sina misstag.

Så om skolverket vill bygga en framtid där vi faller ner i ännu mer intellektuell misär så kommer jag stå emot dom.

Christer Åström (Umeå, 2019-09-29)

#407

Antik och forntid är redan grovt försummat i historieundervisningen. Hur ska vi förstå hyperaktuella ämnen som nationalism och demokrati om vi berövas de historiska referensramarna???

Alice Lissmatz (Malung, 2019-09-29)

#413

Det är vår skyldighet stt ge båra ungdomsr vårar arv och om hur utvecklingen ser ut tiil att vi är där vi pt idag

Madelaine Engstrandg (Nyköping, 2019-09-29)

#415

Det är viktigt att få hela bilden av hur människan och våra samhällen har utvecklats hela vägen till idag. Det som hänt från 1700-talet till idag är ju en fortsättning ”bara”. Många av samhällets principer o beståndsdelar bygger på ALLT som hänt innan dess.

Eva Hausmann (Eskilstuna, 2019-09-29)

#416

Motstånd mot historielöshet och bildningsutarmning.

Inger Larsson (Hjärup, 2019-09-29)

#418

Skolverkets förslag är skandalöst!

Signe Bellberg (Stockholm, 2019-09-29)

#421

1500-tal och framåt är obegripligt utan förståelse av det som föregick.

Daniel Johansson (Alingsås, 2019-09-29)

#434

Jag tycker att det vore förödande!

Kristina Wessman Svensson (Malmö, 2019-09-29)

#440

Tiden före 1500-talet är grunden till allt vi ser idag. Inte bara att vi har ett enormt kulturarv från den tiden, utan vårt sätt att tänka och resonera, etik och moral har sina rötter från denna tid. Respekten för många filosofer, tidiga vetenskapsmän och andra personer som spelat en stor roll i tidigt historien ska inte nonchaleras. Att klippa bort en så väsentlig del av världshistorien är rena idiotin av dess förespråkare. Börjar dock tvivla på att detta inte är en korrigering för att tidigt historia anses "onödig och tar upp viktig tid". Det här är en noga genomtänkt korrigering vars syfte är att det ska påverka eleven, och dess livsåskådning som ska följa politiskt korrekta åsikts korridorer.

Embla Riquelme (Kungshamn, 2019-09-29)

#448

Gillar inte att Sverige är och förblir en BananMonarki !

Arne Asplund (Kristianstad, 2019-09-29)

#456

Argumenten att införa förslaget håller inte. All historia är viktig.

Per Lindgren (Stockholm, 2019-09-29)

#458

Kunskap om historien - människans och civilisationers utveckling - är av vital betydelse för att vi ska förstå vilka vi är, hur vi har hamnat där vi är idag, och hur vi skapar en framtid som ska fungera. Det skapar också möjligheter till förståelse och tolerans för likheter och olikheter. Enkelt så.

Stefan Hult (Göteborg, 2019-09-29)

#459

Antiken är grunden till vår kultur!

Hannele Grantzau (Stjärnhov, 2019-09-29)

#461

Fullständigt horribelt förslag !

Thesse Rodinson (Ängelholm, 2019-09-29)

#463

Man lär av historia så vi inte gör samma mistag

Ted Ekholm (Sthlm, 2019-09-29)

#466

För att ha kunskap om framtiden måste man känna historien.

Monica Salomonsson (Nyköping, 2019-09-29)

#473

Vi vill faktiskt inte ha en lika usel utbildningsnivå som i USA!

Stella Scott (Malmö, 2019-09-29)

#476

Jag tycker att det är fel att ta bort historian.

Mia Andersson (Helsingborg , 2019-09-29)

#481

Att genomdriva förslaget vore till enorm skada för framtidens elever, för allmänbildningen och för alla medborgares inkludering i mänsklighetens gemensamma kulturarv. Eleverna blir vilsna i tiden, likt någon som vaknar med minnesförlust och får lära sig allt om vad hon gjorde igår, men ingenting om vem hon är och var hon kommer ifrån.

Margareta Johansson (Edmonton, 2019-09-29)

#483

Jag vill trygga mina barnbarns fratid

GÖRAN SAGEN (54266 SJÖTORP, 2019-09-29)

#484

Jag vill ha kvar våran historia!

Mikael Centerlund (Skurup, 2019-09-29)

#485

Tycker det är en viktig sak för barn som växer upp att läsa om dess historia. Det ska inte bara vara islam barna som får lära sig utav sin historia, men det ska inte vara inpräntande utan vanlig inläsning.

Clary Carlsson (Tärnsjö , 2019-09-29)

#486

Utan kunskap om historia berövas de unga sin framtid.
Winston Churchill sa:
”A nation that forgets its past has no future”

Sam Yoo (Saltsjö-Boo, 2019-09-29)

#491

Elever har rätt till undervisning i grunderna i vår historia. Antiken är en basal del, utan vilken senare epoker som renässans, upplysning och modern tid inte kan förstås.

Fredrik Ilberg (Stockholm , 2019-09-29)

#492

Historien måste finnas kvar hos varje individ, hur ska vi annars kunna utvecklas? Låt barnen utvecklas på rätt sätt, inte göra samma misstag som redan är gjorda...

Ewa Berggren (Örebro, 2019-09-29)

#493

Kommunisterna ska krossas!

Petee Hagen (Karlstad, 2019-09-29)

#494

Att detta är helt galet. Historia och kultur är otroligt viktigt

Anders Filipsson (Solna, 2019-09-29)

#497

Vi har rätt till all historia!

Fanny Martinsson (Båstad, 2019-09-29)

#507

Vansinnigt att begränsa människans historia samt elevernas kunskap!

Pernilla Blom (Haninge, 2019-09-29)

#508

Antiken är en viktig del av mänsklighetens historia som värnas av hela världen. Jag vill inte att mina eller ändras barn ska berövas denna kunskap och lärdomarna som kommer genom undervisning om Antiken.

Rolf Johansson (Luleå, 2019-09-29)

#509

Historia är Viktigt utan den är vi inget!

Peter Andersson (Stockholm , 2019-09-29)

#511

Jag vill värna om elevernas rätt till hela historien!!

Tommy Isaksson (Stockholm, 2019-09-29)

#517

Antikens roll i utvecklingen av den civiliserade världen är odiskutabel och det är därmed en av de viktigaste historiska epokerna! Från antiken kommer DEMOKRATI!

Abbä Bärjmann (Svärdsjö, 2019-09-29)

#522

Det här är viktigt!!!

Sara Lenemark (Sölvesborg , 2019-09-29)

#525

Utan historia krymper allas referensramar och individen får svårt att förstå sammanhang samt det som binder samman olika folkslag. Ännu viktigare nu pga det multikulturella samhälle som vi tvingas in i.
Att ta bort mänsklighetens gemensamma kulturarv leder till fördummande. Vad ska Skolverket hitta på härnäst. Riva medeltidskyrkor? Bokbål?..Slå sönder gamla fina skulpturer etc etc. Byt ut ledningen på Skolverket istället.

Elisabet Wiering (Norrköping, 2019-09-29)

#529

Det är viktigt att känna till och bevara vår historia.

Stig Wilhelmsson (Glimåkra , 2019-09-29)

#530

Trodde detta var ett aprilskämt! Att lära sig om antiken Kulturens vagga måste vara en så viktig byggsten i barn och ungas utbildning. Det ger också en konstig signal! Vi behöver känna tilltro till skolverket.

Susanne Nordin (Skellefteå, 2019-09-29)

#532

Utan kunskap och förståelse för vår historia blir framtiden utarmad och svårförståelig

Maja Britzelli Isaksson (Stockholm, 2019-09-29)

#536

Jag anser att denna klassiska bakgrund är så grundläggande i vår bilning och bakgrund till all modern kunskap och därför måste den få vara kvar. Farligt och galet ta bort. Minns när historieundervisningen nästan försvann ett antal år. Då började okunskapen avslöja sig på många sätt. Tex började olika ungdomsgrupper tvivla på att Hitler funnits och att nazismen var en påhittad historia. Eleverna får inte det sammang av all såväl humanistisk som naturvetenskaplig kunskap och bildning som är nödvändig.
. Insikten att allt hör ihop. Vi måste blicka bakåt för att förstå vår samtid och att kunna planera framtiden.

Helmi Aho Berggård (Skellefteå, 2019-09-29)

#543

Alla behöver kunskap om hela mänsklighetens historia för att förstå nutid och framtid.

Eva Pettersson (Askim, 2019-09-29)

#550

Antiken och den tidiga historien är grunden till så mycket av vårt samhälle och för att förstå nutiden behöver våra barn den kunskapen. Ge historia mer utrymme i skolan inte mindre.

Maria Berggren (Ersmark, 2019-09-29)

#552

Jag bryr mig

Henrik Thorsell (Malmö, 2019-09-29)

#554

Det här var det mest vansinniga förslag jag hört när det gäller skolan. Vad är det för tokigt folk som kan ge så idiotiska förslag. Vår historiebakgrund är ju viktig för att förstå vår nutid.

Annika Tylleskär (Karlskoga, 2019-09-29)

#558

Radera inte vår historia och vårat URSPRUNG!
Värna om vår historia och medvetandet om vårat ursprung, utplånar Skolverket det så utplånas vi som folk! Eller är det agendan...?

Weronicha Svaleng (Ruda, 2019-09-29)

#560

Historien ska vara komplett för att man ska förstå helheten.

Per-Åke Gavhed (Tyresö , 2019-09-29)

#564

Att jag anser att denna förändring i barnens historiska utbildning skulle försämra barnens utbildning och deras förståelse i människans historia, utveckling och filosofi!

Irene Larsson (Eskilstuna , 2019-09-29)

#566

våran histora är lika mycket värd som andra länders

ulrika wennerlund (avesta, 2019-09-29)

#569

Om historien inte förmedlas vidare så kommer förståelsen för vår demokrati minska.

Magnus Alm (Skurup, 2019-09-29)

#571

Har arbetat som bla historielärare i mer än 20 år, så jag vet hur viktigt detta ämne är.
Det är felaktigt och farligt att kapa bort delar av vår historia. Istället skall undervisningen utökas med de senaste decenniernas historia.

Lars Fahlgren (Örnsköldsvik , 2019-09-29)

#575

Vi lär oss av vårhistoria...... Vår historia är även vår identitet

Johan Löfmark (Hjo, 2019-09-29)

#576

Tar man bort lite i taget så behöver barnen snart inte gå i skolan. Uppdatera läromedlet och ge lärarna rätt att säga till eleverna istället när de behövs.

Anna Sköld (Stockholm, 2019-09-29)

#579

Det är en perversion att inte lära unga om deras historia. "Den som inte kan sin historia är dömd att göra om den!"

Mikael Jörgenstam (Nybro, 2019-09-29)

#580

Vårt kulturarv och vår historia får ALDRIG glömmas bort

Håkan Ljunggren (Falköping , 2019-09-30)

#581

Det är mycket viktigt att barn och ungdomar får lära sig helheten av historia

Ragnhild Johansson (Uddevalla, 2019-09-30)

#583

Barnen har rätt till att lära sig hela historien.

Therese Rimskog (Uppsala, 2019-09-30)

#588

förvanska eller förminska historiska händelser som varit viktiga för sverige skall fortsätta att beskrivas i historieböckerna givetvis och likaledes grekiskt och romersk historia

Peter Carlsson (Orrefors, 2019-09-30)

#591

Vår historia är viktig för att förstå framtiden

Håkan Adehorn (Västervik , 2019-09-30)

#594

Historien är viktigt

Patrik Johnsson (Torsås, 2019-09-30)

#597

Dagens samhälle är i grunden mycket uppbyggt på idéerna från antikens stora filosofer. Att helt utestänga en del som är grundtanken i mycket är farligt.

Ellen Josse Eklund (Kristinehamn, 2019-09-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...