Rädda Vidar vårdcentral

Kommentarer

#601

Valfri vård

lars hainsalo (Västerås , 2019-08-16)

#602

Medmänsklighet!

Caroline Blommé (Västervik, 2019-08-16)

#603

Sedan 1980 har jag använt mig av Vidar mottagningen som den hette då och har alltid varit listad på Vidar. Mina barnbarn använder nu även de antroposofiska läkemedel och vård. Vad gör vi alla Vidarpatienter nu kan man fundera över. Vi som valt bort mycket av den traditionella medicinen och läkarvården. Vi som vill ha helheten för mig som människa. Stor sorg över att Sverige går bakåt och inte som många andra länder framåt. Var är valfriheten?

Annika Hagberg (Björnlunda, 2019-08-16)

#606

Det är min rätt att få välja sjukvård! Vidarkliniken och Vidar vårdcentral har räddat livet på mig och hjälpt till att se till att jag kunnat läka och arbeta! Dessutom gett otrolig vård och varit ett nödvändigt komplement till vanlig sjukvård. En skam och skandal att detta vårdalternativ motarbetas och krossas!!!

Titti Erksell Barker (Stockholm , 2019-08-16)

#609

All i Sverige ska ha rätt till valfri vård.

Gisela Liss (Borlänge, 2019-08-16)

#615

Valfriheten! Vart har den tagit vägen?!

Agneta Hasselrot (Kungsör, 2019-08-16)

#618

Jag skulle önska att vården ser hela människan och inte bara fragment av den.

Dorota Blank (Jordbro, 2019-08-16)

#621

Jag anser att var och en måste få välja sitt eget sätt att läka!

Eva-Lis Andren (Hedemora, 2019-08-16)

#623

Viktigt med fria val och jag tycker man ska integrera alternativ tillsammans med den traditionella vården. Vården behöver se helheten

Pia Eriksson (Västerås, 2019-08-16)

#625

Det är MIN vårdcentral som nu måste stänga. Jag har valt den antroposofiska vårdformen eftersom jag föredrar den holistiska syn på läkekonsten - inte den kortison- och antibiotikaorienterade "skolmedicinen".

Leena Möller (Vagnhärad, 2019-08-16)

#628

Vidarvårdcentral är bäst och jag vill fortsätta gå dit .

Linda Johansson (Hölö, 2019-08-16)

#629

För att jag följt med verksamheten i många år genom en god vän och finner det viktigt att detta vårdalternativ även finns tillförfogande för dem som vill. Människors behov av vård är så olika och detta alternativt har hjälpt så många!

Irina Losinskij-Kovanko (Helsingfors, 2019-08-16)

#631

Det är min vårdcentral sedan många år, och jag vill fortsättningsvis gå till min läkare där.

Ulla Kronqvist (Stockholm , 2019-08-16)

#634

Brhövs mer alternativa vårdcentraler

Tina Onttonen (Landskrons, 2019-08-16)

#638

Varit min vårdcentral i många år. Haft också samma läkare i många år och är mycket nöjd med deras vård.

Birgitta Kjellson (Järna, 2019-08-16)

#640

Det är en skandal att stänga alla alternativa vårdplatser 2019.
Hela mitt vårdmiljö som jag har använd sedan 30 år blir stängt😣

Brigitte Lönsted (Järna, 2019-08-16)

#641

Det behövs ett holistiskt perspektiv inom hälso- och sjukvård!

Cecilia Reuterberg (Göteborg, 2019-08-16)

#642

Det är den bästa alternativa vård som finns i Sverige. Inga biverkningar, naturmedicin o konstnärliga behandlingar som ser till mina behov. Jag har legat på Vidarkliniken vid 3 tillfällen, 3 veckor × 3 gånger, vilket hjälpt mig oerhört.
Stäng inte Vidarkliniken! Förbjud inte Antroposofisk medicin!

Lis Nyström (Stockholm, 2019-08-16)

#644

Vi är alla suveräna i vad vi vill göra med våra kroppar. Ingen skall få ta den rätten från oss!!!!

Anita Thomasson (Oxie, 2019-08-16)

#646

Jag skriver under för jag vill ha valfri vård med komplementära/ alternativa metoder!!!

Wictoria Bohlin (Tyresö, 2019-08-16)

#647

Att se människan som en helhet är så viktigt och därför borde den vanliga vården samarbeta med den holistiska för ett bättre resultat!

Jessica Kimbel (Pargas, 2019-08-16)

#651

Ni behövs verkligen och hjälper många.

Riitta Montonen (Göteborg, 2019-08-16)

#663

Jag skriver under för att jag värnar om VIdarklinikens - fria vårdval, och har själv varit i behandling inom slutenvård vid utmattning på Själva kliniken, och hade haft behov av denna form 4ggr/år

Ulrika Nordén (helsingborg, 2019-08-16)

#664

Den används av familjen.

Harald Lowden (STJÄRNHOV, 2019-08-16)

#666

Jag är patient på Vidar vårdcentral och är mycket nöjd! Har varit listad för 27 år!

Kristina Viklund (Järna, 2019-08-16)

#667

Vidar kliniken är så viktig för så många.

Jonas Staf (Mattmar, 2019-08-16)

#669

Familjen går där och vi får alltid hjälp av de duktiga och engagerade personalen.

Eva Andersén (Järna, 2019-08-16)

#670

De politiker som beslutat om stängning a v Vidar är totalt okunniga om vad de gör! Vidar är INTE "alternativ medicin". Det är vanliga läkare och sjuksköterskor som jobbar enligt riktlinjer- De erbjuder också extra hjälp utöver vad andra erbjuder men helt inom vad som är forskning och beprövad erfarenhet!

Amie Amie (Beverloo, 2019-08-16)

#671

Jag är pat på Vidar VC och har aldrig fått så god läkarvård. Värdesätter Vidar vc oerhört och kan inte acceptera att den läggs ner!

Anna Johnsson (Hölö, 2019-08-16)

#672

Tycker det är hemskt att stänga ner vårdcentralen. Finns ingen som helst anledning till det. Big Pharma klarar sej nog ändå.

Eva Strandell (Dėg, 2019-08-16)

#675

Rädda Vidar!

Cilla Täck (Kungsbacka, 2019-08-16)

#681

Jag själv vill bestämma över min hälsa. Det är en demokratifråga.

Minna Jernström (Lidköping, 2019-08-16)

#684

Beslutet är fullkomligt vansinnigt och ansvarslöst.

Maud Isberg (Göteborg, 2019-08-16)

#686

Thousands, no millions of people
have used naturemedizin for thousands of years for healing and
now we seem to only believe in science
and artificial medicin, how ignorant!!!

Karl Sievers (Kivik Ravlunda, 2019-08-16)

#688

Det är vansinnigt att lägga ner Vidar och förskingra ett kunskaps - och erfarenhetskapital som inte kan återtas! Jag har egen erfarenhet av vården och skulle aldrig kommit tillbaka till arbetslivet om jag inte fått komma till Vidarkliniken.

Myra Ekström (Norrköping, 2019-08-16)

#690

Tycker att detta ska ingå i svensk sjuk- och hälsovård. Det räcker inte med giftiga mediciner, vill ha alternativ till det.

Anette Sätherberg (Lysvik, 2019-08-16)

#691

Det ska vara självklart att var och en ska kunna välja vilken vårdform en vill ha!

Tiina Mattsson (Vollsjö, 2019-08-16)

#694

Alla ska ha rätt att välja den sjukvård de vill ha.

Weronika Wilhelmsson (Ekshärad , 2019-08-16)

#695

Jag anser att det är en demokratisk rättighet att välja den vård jag önskar
Jag är protesterar emot att enskilda politiker kan med subjektivt ’tyckande’
påverka beslut

Eva Anderstedt (Stockholm, 2019-08-16)

#696

Jag har rätten att välja valfri vård i Sverige!!!

Anne Ohlsson (Skummeslövsstrand, 2019-08-16)

#702

Jag vill ha alternativmedicin!

Caroline Wall (Vagnhärad , 2019-08-16)

#704

Värna om öppenhet för alternativ vård! Hejda det alltför rationella synsättet som förlamar istället för att ge möjlighet till utveckling och fördjupning
Inom viktiga områden i vårt samhälle!

Margareta Levén (Mörkö, 2019-08-16)

#705

Vi behöver alternativ

Yvonne Särnebro (Johanneshov, 2019-08-16)

#706

Valmöjlighet

Susanne Frykholm (Stockholm , 2019-08-16)

#708

Jag anser att vården är i stort behov av alternativ som visar på nya vägar. Där kroppens egen läkningsprocess står i centrum. Jag tror på behandlingar och läkemedel utan biverkningar som ser till hela människan. Vi har rätt till att välja vård!

annika månstig (örebro, 2019-08-16)

#709

Mycket Sorgligt att vi i Sverige inte får ha valfrihet!
Skärp er politiker!!!!

Lena Öhrn (Ekerö, 2019-08-16)

#711

Min vårdcentral!

Bert-Enge Berggren (Järna, 2019-08-16)

#715

I en demokrati ska det även vara valfritt vilken sorts vård man vill välja.

Ann-Britt Andersson (Kil, 2019-08-16)

#719

Vi behöver vidar vårdcentral som ett önskat, uppskattat och välbehövligt alternativ till den många gånger fallera de, "vanliga" vården.

Lina Björklund (Järna, 2019-08-16)

#720

Jag vill ha kvar den kvalitativa vård som hjälpt mig i så många år på ett sätt landstingens VC inte kunnat göra. Jag skulle inte vara så frisk jag är idag utan den. Ej heller utan de läkemedel jag använt mig av och fortfarande använder.

Elisabeth Åkerman (JÄRNA, 2019-08-16)

#721

Jag kan inte tänka mig att jag kan få samma engagerade, kloka, intresserade, kunniga och holistiska tänkande och bemötande någon annan stans!!!!!!!!!!!

gabriella ahlgren (JÄRNA, 2019-08-16)

#724

Vi behöver Vidar Vårdcentral! Det är en ovärderlig del av samhället och betyder så mycket för så många, i kommunen och utanför!

Aina Neela Ferri (Järna, 2019-08-16)

#729

I en demokrati bör det finnas frihet kring vilken vård man vill välja. Det är djupt odemokratiskt att motarbeta Vidarkliniken som är välfungerande och som hjälper många människor.

Nina Medin (Boden, 2019-08-16)

#731

Livsviktigt med rättigheter inom vårval när så många som är sjuka och kämpar för sina rättigheter inom vården.

Gun-Britt Johnsson (Tidaholm , 2019-08-16)

#733

Möjligheten till val fri vård har strypts ännu mer

Helena Westerdahl (Järna, 2019-08-16)

#735

För att jag blev BOTAD fr min reumatism!

Lena Mellström (Enskede, 2019-08-16)

#736

Det bör finnas fler alternativ till vård än den befintliga, konventionella som inte passar alla.

Angela Eriksdotter (Kärna , 2019-08-16)

#737

Viktigt att de får finnas kvar då de hjälpt hur många som helst!! Rätten till den vård man vill ha vill jag värna om!!

Anette Orre Bohman (Tranås, 2019-08-16)

#738

Vi måste få behålla valfrihet!

Monica Lambertsson (Solna, 2019-08-16)

#741

Vidarklinikens personal är den enda plats jag samtidigt fått bra bemötande, gott omhändertagande, en lugn miljö jag inte försämras av och jag fått lära mig hur jag kan ta hand om mig själv hemma. Den bästa vård jag fått mao. Politikerna gör ett stort misstag när de indirekt bidrar till nedläggning för patienter i offentlig vård.

Ulrika Westerberg (Tumba, 2019-08-16)

#742

Den antroposofiska medicinen är en mycket professionell vårdform. Den måste finnas kvar i Sverige!

Eva-Britt Andre'son (Hjo, 2019-08-16)

#749

Jag skriver under för att jag har fått hjälp två olika perioder i mitt liv och det räddade mig till att hitta tillbaka till ett fungerande liv båda gångerna. Jag vill ha valmöjlighet att välja vård utan massa kemiska mediciner.

Kerstin Edberg (Stockholm, 2019-08-16)

#753

Jag vill att både Vidarkliniken och Vidar Vårdcentral ska fortsätta sin fungerande verksamhet. Jag är en mycket nöjd patient!

Britt-Marie Johansson (Södertälje, 2019-08-16)

#756

Jag vill kunna välja själv vilka mediciner/ preparat/ metoder jag ska behandlas med. Komplementära vårdformer utöver skolmedicin är en mänsklig rättighet.

Jennikel Maria Nisted Andersson (Järna, 2019-08-16)

#758

Jag har rätt till ett vårdval som kan ge mig ordentlig vård.

Jennie Österberg (Vellinge, 2019-08-16)

#759

Utan Vidar vårdcentral hade jag aldrig fått rätt diagnos på min EDS. Det är en ovärderlig del av Järna samhälle som nu riskerar att försvinna.

Johanna Sällberg (Hölö, 2019-08-16)

#760

Självklart att en sjukvård med ett bredare anslag än den sk skolmedicinen måste finnas representerad. Den skulle behöva stärkas ytterligare.

Karin Holmström (Västerås, 2019-08-16)

#761

Så många människor som fått en underbar vård och hjälp till ett bättre liv, kan inte ha fel! Så varför då ta bort något som fungerar så bra! TÄNK OM,tänk på valfriheten !!!

Gunnel Rödin (Rimbo, 2019-08-16)

#765

Jag anser att politikerna har gjort ett övergrepp på demokratin i vårt land genom att förvägra människor rätten att välja vård själva. Att Vidarkliniken tvingades lägga ner är anledningen till att vårdcentralen nu måste stänga.
Valfri vård är en rättighet i en demokrati.

Emanuela Föodgren (Järna, 2019-08-16)

#768

Det är högst osmakligt att detta sker i ett land som Sverige,de som har varit med om detta beslut borde skämmas!!!!!!!!

Gittan Kuhn (Järna, 2019-08-16)

#770

Jag mamma o pappa går där.
Äntligen hittat en kvinnlig husläkare som jag fungerar med.
Jag har svårt att fulfölja kontakter då jag som har dolda diagnoser har extra svårt o finna fungerande kontakter.
Borde snarare utöka vårdcentralen med alternativa behandlingar då vanliga vården inte kan hjälpa mig även det önskas innom landstinget.

Sarah Johansson (Sundbyberg, 2019-08-16)

#774

För att jag själv väljer och behöver denna vård och dessa mediciner! De är det enda som verkligen fungerar.

Georgina Larasse (Stockholm, 2019-08-17)

#776

Den här vården är så otroligt viktig som komplement till den konventionella. Så många gånger har jag sluppit antibiotika på grund av den. Jag har bara goda erfarenheter av Vidar vårdcentral.

Helena Persdotter (Järna, 2019-08-17)

#777

Jag är patient vid Vidar vårdcentral och har aldrig i hela mitt snart 58-åriga liv fått så god vård och så fantastiskt bemötande för såväl fysiska åkommor som livskriser. Det är en skam att denna vårdcentral inte ges möjlighet att få fortsätta sin människovänliga och superproffsiga gärning.

Pia Åkerlund (Järna, 2019-08-17)

#779

Vi lever i demokrati och har rätt att välja sjukvård som ser till hela människan

Lies Viström (Vagnhärad, 2019-08-17)

#790

Jag vill det mänskliga!

Kristoffer Laurén (Järna, 2019-08-17)

#793

Vidar Vårdcentral (och Vidarkliniken/Vidar Rehab) behövs för att erbjuda ett alternativ i vården. En valfrihet utan valmöjligheter är inte frihet. Den antroposofiska medicinen har en lång tradition och är erkänd i många andra länder. Sverige visar sig trångsynt och inskränkt när den nedmonteras här. Mot patienternas vilja!

Ulrike Andersson (Järna, 2019-08-17)

#794

Patienterna själva ska kunna välja sin vårdgivare. Och det är mångfalden som kommer att rädda världen, inte slätstruket tänkande.

Günter Kranz (Schopfheim, 2019-08-17)

#797

Alternativ vård oftast funnits i flera tusen år, alltså gamla beprövade behandlingsformer, oftast med goda resultat. Arbetar själv med alternativt och alla utbildningar, kunskap, behandlingar, gav mig mig liv tillbaka. Som jag idag gärna delar med mig. Inget hjälpte mig från vården, kostade nog en hel del.

Inte klokt 😐, något som är bra, bra resultat ska inte stödjas, och som blir billigare vård, återhämtning = billigare skatt för skattebetalare.
Man undrar hur dom tänker, eller vem som styr?

Vänliga hälsningar
Anette

Anette Jönsson (Skäret , 2019-08-17)

#799

Fruktansvärt och en katastrof för många! Nu finns det ingen officiell valfrihet längre!

Lena Lingström (Kittelfjäll, 2019-08-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...