Stoppa husarresten - Ge Nora livet tillbaka

Kommentarer

#9

Alla har rätt att leva det liv man själv väljer!

Ulrika Reinholdsson (Köpingsvik , 2019-07-07)

#15

Att LSS är en rättighetslag i Sverige. Alla svenska medborgare ska ha möjligheten att leva ett bra liv och kunna klara sig själva.

Eva Joelsson (Borgholm , 2019-07-07)

#19

Hon ska få det som lagen säger att hon har rätt till

Tinna Romlin Wooremaa (Borlänge, 2019-07-07)

#25

Nora har rätt att leva ett liv som andra!
Myndigheterna i Sverige bryter mot FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar! En konvention som Sverige har skrivit ratificerat och är därmed skyldig att följa!

Anette Pettersson (Nässjö, 2019-07-07)

#26

Klart Nora ska få leva det liv som är hennes!!!

Veronika Fredlund (Köpingsvik, 2019-07-07)

#31

Personlig assistans är en mänsklig rättighet

Lotta Ottosson (Anneberg, 2019-07-07)

#39

Artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Eric Hammarstrand (Motala, 2019-07-07)

#41

det är ovärdigt vårt samhälle att unga människor ska leva i husarrest. gör om och gör rätt!

Sofia Thoresdotter (Örebro, 2019-07-07)

#46

FN konventionen för människor med funktionsvariationer ska alltid vara med i bedömningen.

Dan Nilsson (Ystad , 2019-07-07)

#49

Självklart stöttar jag Nora på alla sätt och vis! Vi lärde känna varandra 2015 på en temahelg med Unga Rörelsehindrade, och blev senare på hösten båda invalda i förbundets styrelse och jag har på nära håll följt Noras kamp kring assistansen då jag var styrelseledamot i samband med att hon fick tjänsten som kanslichef/generalsekreterare på Förbundet Unga Rörelsehindrade sommaren 2016. Man kan inte bli annat än förbannad på kommunala tjänstemän och politiker över hur Nora behandlats i över 3 år nu, när allt hon vill är att kunna fysiskt närvara på sin arbetsplats precis som vem som helst, och ha eget boende precis som vem som helst, och leva precis som vem som helst! Noras mänskliga rättigheter har brutits gång på gång de senaste tre åren, och avsaknaden av assistans har gått ut både över Nora och kollegor på kansliet samt styrelsen eftersom hon inte kunnat vara på plats. Samtidigt är det ingen som vill att Nora byter arbete, för det finns ingen mer kompetent generalsekreterare för förbundet än just Nora! Att Nora dessutom är ung och själv lever med funktionsvariationer är dessutom en stor bonus vid arbete för ett förbund som Unga Rörelsehindrade. Alla vi som känner Nora och/eller arbetat på något sätt med henne, vill inget hellre än att hon ska få den hjälp hon behöver för att kunna vara på plats i Stockholm och slippa jobba hemifrån! Det borde vara en självklarhet att kunna flytta hemifrån och ha ett heltidsjobb som vilken 23 åring som helst!

Jennie Svensson (Vårgårda, 2019-07-07)

#52

Klart Nora ska ha assistans för att klara av att jobba och leva det liv hon vill, allt annat är bara korkat.

RALF GREBÄCK (Stockholm, 2019-07-07)

#54

Alla har rätt till det liv de vill leva!

Sofia Krieg (Sundbyberg, 2019-07-07)

#55

Camilla Bergfeldt

camilla bergfeldt (Stockholm , 2019-07-07)

#60

Alla har rätt till eget liv!

Jörgen Hellsten (Kalmar , 2019-07-07)

#61

Alla har rätt till ett självständigt liv!

Caroline Johansson (Bottnaryd , 2019-07-07)

#64

Det får vara slut med diskriminering av oss funkar nu! Vi vill kunna leva ett kvalitativt liv, göra vad vi vill, när vi vill och hur vi vill.
I morgon kan det vara någon av er som vill dra in på LSS som blir drabbad, direkt eller indirekt!
Rädda LSS nu!

Phoebe Ström (Södertälje , 2019-07-07)

#66

En självklar rätt att få arbeta och bo finns inskrivet i grundlagen. Krävs färdtjänst så skall alla naturligtvis få det.

Håkan Sandh (Stockholm, 2019-07-07)

#67

Det är självklart att Nora ska få den hjälp hon behöver. Hon är dessutom mycket aktiv i arbetet för funktionshindrades rättigheter och måste få höras, synas och verka för detta ohindrat.

Maria Lundström (Huddinge , 2019-07-07)

#69

Hon ska få leva sitt liv.

Rita Sparrefors (Motala , 2019-07-07)

#70

Har följt alla turerna kring assistensen och det Kafkascenario som utspelat sig. Jag är bedrövad, förbannad och upprörd. Det är så mycket som är fel! Jag är oerhört förvånad över att en person ska behöva kämpa för sina grundläggande mänskliga fri- och rättigheter! Gör om, gör rätt, så Nora kan få den hjälp hon har rätt till!

Eva-Karin Holgersson (ÅLEM, 2019-07-07)

#71

Jag skriver under därför att staten/försäkringskassa är rättshaverister som lyder order mot att de får lönepåslag med bonus för varje avslag. Våra folkvalda tar inte heller sitt ansvar...

Ann-louise Ganskog (Stockholm, 2019-07-07)

#74

Ä

Lilly Key (Malmö, 2019-07-07)

#75

Jag tycker Sverige gått för långt med att inskränka LSS
Detta är en lag för funktionhindrade för allas lika värde och för rätten att leva ett så normalt liv som möjligt
Det får inte Nora göra!

Therese Lagerman (Stockholm, 2019-07-07)

#76

Nora måste få hjälp att leva sitt liv som andra unga vuxna. Hon har redan åstadkommit så mycket trots sin begränsade situation. Tänk vad hon kan göra om hon får möjligheten.
Har följt Noras hälsa på nära håll och det är en skam att hon ska behöva kämpa så hårt för att få chans att vara frisk.

Kristina Oliviusson (Stockholm / Sköndal, 2019-07-07)

#77

jag också lever med personlig assistans och inte heller anses ha rätt till ett värdigt liv enligt myndigheterna.

Lukas Karlsson (Växjö, 2019-07-07)

#83

Rätten till ett värdigt liv.

Margareta Kristmark (Halmstad, 2019-07-07)

#88

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Funktionsrättskonventionen artikel 19 har Nora rätt till ett självständigt liv och personlig assistans efter behov.

Thomas Juneborg (Jönköping, 2019-07-07)

#91

Alla har rätt till ett eget liv oavsett förmåga! #mänskligarättigheter #räddalss #vemfanståruppföross

Niclas Wennerlund (Stockholm, 2019-07-07)

#94

De Männskliga rättigheterna för alla! Gör om Gör rätt!

Marianne Martinsson (Färjestaden , 2019-07-07)

#101

Det är oacceptabelt att en enskild kommun har en egen agenda som trotsar gällande lag samt på det sätt som drabbat Nora behandlar henne nonchalant och respektlöst.

Lars Hagström (Lund, 2019-07-07)

#102

Jag har jobbat med Nora och vet att hon behöver betydligt mer assistans än hon är beviljad.
Det är ofattbart och respektlöst att behandla en människa på detta viset. Nora är en kämpe och jag hoppas av hela mitt hjärta att hon ska få rätt till slut och kunna ha kvar sitt jobb och bostad i Stockholm, för hon är värd det allra allra bästa.
❤️❤️❤️.

Yvonne Krafft (Borgholm, 2019-07-07)

#103

Jag tycker att Nora ska rätt att få arbeta och ha en fritid som de flesta av oss andra har.

Karin Blomqvist (Kalmar, 2019-07-07)

#109

Vi är många som har fått nog av vår regerings ställningstagande och den ryska rouletten som pågår när det kommer till LSS-frågan.

Nicole Blomgren (Enköping, 2019-07-07)

#111

Har själv 2 barn och båda har funktionshinder. Vill ju absolut att de ska ha ett bra liv! En av dem tillhör LSS men har ingen assistent. Hon har korttidstillsyn( ”fritids” ) och korttidsboende, där hon sover över under 7 nätter per månad. Hon har också en avlösare 15 timmar per vecka.
Hon har turen att ha det bra! Hon trivs i skolan också.
Min son har bilateral CP-skada, ADHD, Tourettes... Det är inte så lätt att vara förälder heller...Det är viktigt för oss att ALLA blir behandlade som ”folk”!!!

Monica Lundell (Lund, 2019-07-07)

#112

Jag tycker att Nora ska få den hjälp som hon ansöker om för att kunna ha möjlighet att utföra sitt viktiga uppdrag på Unga Rörelsehindrade Rf.

Ida Sigvardsson (Mörbylånga, 2019-07-07)

#113

I anständighetens namn ,Ge Nora hennes assistans tillbaka.

annika eriksson sinclair (uppsala, 2019-07-07)

#132

Även Nora har mänskliga rättigheter

Barbro Eldhagen (Kalmar, 2019-07-07)

#135

Ge Nora rätten att leva ett liv som andra!

Lars Ohly (Stockholm, 2019-07-07)

#147

Stoppa All typ av Fusk med Assistansen

Maria Johansson (Göteborg , 2019-07-07)

#149

Funktionshindrade bör va samma rättigheter som icke funktionshindrade. Beviljad assistans ska gälla även om man byter bostadsort.

June Joghans (Järvsö , 2019-07-07)

#153

Det för jävligt hur Sverige sköter denna LSS. Min namnteckning ska finnas med på varje namninsamling tills Nora tillåts leva som hon vill.

Inger Härjerud (Stockholm, 2019-07-08)

#157

Alla i Sverige ska ha rätt till ett värdigt liv.

Ann Ullström (Ålem, 2019-07-08)

#158

Vi i Sverige har skrivit under Mänsklig rättigheter samt att vi har en LSS lag som Sveriges domstolar inte följer pga usel människosyn!

Charlotte Söderlund (Bromölla, 2019-07-08)

#159

Alla,som behöver assistans ska få det!

Malin Bovin (Kinna, 2019-07-08)

#160

LSS är det viktigaste vi har för att alla människors lika vörde skall fungera fullt ut.

Sofia Roos (Kungsbacka, 2019-07-08)

#168

Jag skriver under på grund av att jag önskar att vi skall vara det land jag en gång stöd på barrikaderna för och som nu har ett socialdemokratisk parti som fungerar som ett växthus för karriärister utan samveten.

Kari-Synnöve Fredriksson (Kiruna, 2019-07-08)

#172

Allas lika värde!

Barbro Petersson (Färjestaden, 2019-07-08)

#174

Människor ska inte behövas lida för stt regeringen vill prioritera annat än assistans, LSS är en rättighetskatalog som säger att personer med behov av stöd och service ska få det så att de kan leva som andra!!!

Elisabeth Roos (Kungsbacka, 2019-07-08)

#176

Jag skriver under eftersom jag tror på den CROD och rättenntii självbestämmande och fulldelaktighet.

Jamie Bolling (Härnösand, 2019-07-08)

#177

Jag skriver under pga att jag anser att LSS lagen, regeringsformen och konventionen om mänskliga rättigheter ska gälla i fallet. Alla människor är värdiga att få leva ett fullgott liv, själva få bestämma och utforma sitt liv och få leva som andra i samhället. Frihet, jämlikhet och värdighet.

Vanja Johansson (Falun, 2019-07-08)

#180

Har följt Nora i många år och tycker att snart får det vara nog!!!!

Lotta Wahlmino (Kalmar, 2019-07-08)

#182

Alla har rätt att få leva sitt liv fullt ut.

Janiche Opsahl (Stockholm, 2019-07-08)

#185

Jag skriver under pga att det är helt orimligt att människor ej ska kunna arbeta och leva ett självständigt och meningsfullt liv bara för att de har en funktionsnedsättning och behöver assistans. Gör om gör rätt.

Catrin Marklund (Skellefteå, 2019-07-08)

#186

Följt denna unga dams kamp för att beviljas personlig assistans enl LSS så att hon ska kunna leva ett likvärdigt liv som andra i hennes ålder. Kränkande att bevilja insatser som inte tillgodoser den unga damens behov. Rättighetslagstiftningen LSS:intentioner skall efterlevas.
Lagen har inte förändrats.

Gun Ingvarsson (Umeå, 2019-07-08)

#194

Hur kan man behandla människor så?

Rita Sprudzs (Stockholm, 2019-07-08)Facebook