Stoppa bygget vid Botkyrka kyrka

Kommentarer

#407

Fantastiskt vackert som det är/var. Och stort kulturhistoriskt värde.

Eva Marko (Danderyd, 2019-08-04)

#411

För att jag inte vill att mitt Botkyrka förstörs, och jag vill fortfarande kunna se Botkyrka kyrka när jag är ute och går.

Anders Malmberg (Stockholm, 2019-08-04)

#413

Vi måste värna om vår historia. Förstör inte denna vackra miljö.

Agnetha Marklund (Stockholm , 2019-08-04)

#415

Kulturmark

Ulla Sjöman (Stockholm, 2019-08-04)

#416

I 45 år har jag haft glädjen att tillbringa min tid i Botkyrkas vackra natur, bl.a. med kyrkan i blickfånget. De stenmassor på åkermark som nu möter en är vedervärdigt att se!

Inger Ny (Stockholm , 2019-08-04)

#422

Värnar om historia

Mats Lindgren (Nybro , 2019-08-04)

#426

Bygga lägenheter behövs, men vi behöver inte platser för storskalig shopping dit man måste åka bil. Hör talas om klimatförändringarna?
Bygg hem åt folk, men bygg dom med omsorg om naturen

B. Å. Fredriksson (Stockholm, 2019-08-04)

#427

Känner väl till området & dess historia måste bevaras.

Annika Nyström (Stockholm, 2019-08-04)

#428

Landskapet kring en byggnad är en del av byggnaden och måste fredas. Byggnationoch landskapsförändringen är alltför nära denna mycket vackra och viktiga byggnad.

Magnus Ståhl (Stockholm, 2019-08-04)

#429

Korkat

Dan Kotka (Uppsala, 2019-08-04)

#433

Bevara svensk historia och kultur!

Stefan Månefalk (Göteborg, 2019-08-04)

#435

Hej jag her Johan hörnfeldt jag tållarer inte att man har lastat på grus på åkrarna vid botkyrkakyrka och planerar att bygga bostäder vid botkyrka och åkrarna på hågelby leden. Jag vill planerna på att bygga bostäder på åkrarna vid botkyrka kyrka och åkrarna vid hågelby leden stoppas omedelbart och nu. Och grus högarna på åkrarna på hågelby leden och botkyrka kyrka vill jag att det lastas bort nu och omedelbart för det är hedlig plats finns fornlämningar och kulturhistoriskt värden som är viktigt att det bevaras, värnar och är viktigt att det inte förstörs. Bygg inte där! Bygg aldrig där

Johan hörnfeldt (Botkyrka, 2019-08-04)

#436

Vi måste värna om alla våra kulturarv. Nationalmuseets föremål är från 1200-talet. Öveallt står skyltar "Får inte vidröras". Byggnader/kyrkor som är äldre d v s från 1100-talet och tidigare måste därför skyddas enligt kulturbyggnadslagen och Plan och bygglagen. Det gäller Botkyrka och Bromma Kyrka och området runt kyrkorna. Tyvärr förstörs Bromma kyrka trots många protester. Hoppas att Botkyrka kan räddas.

Ylva Nybäck (Bromma, 2019-08-04)

#440

Att förstöra ett viktigt kulturarv är skamligt och borde vara förbjudet

Susanne Wickman (Stockholm, 2019-08-04)

#444

Bevarandet av vårt kulturarv.

Yvonne Ericsson (Vagnhärad, 2019-08-04)

#451

Jag skriver under frivilligt pga att jag tycker det är viktigt att vi bevarar områdets kulturhistoriska värde.

Erika Gustavsson (Tullinge, 2019-08-04)

#453

Vi måste bevara vårt kulturarv

Anders-Per Jonsson (Stockholm, 2019-08-04)

#455

Förstör inte gammal kulturmiljö.
Förstör inte vacker o fin miljö.
Göm inte den gamla kyrkan med fult köpcentrumsbyggnader.
Inga fler köpcentrum behövs.

Inger Högström (Huddinge, 2019-08-04)

#459

Stoppa Skanska och Svenska kyrkans vandalisering av historisk mark i Botkyrka!

Carl-Fredrik Paleus (Stockholm, 2019-08-04)

#462

Jag är uppväxt i Botkyrka. Jag anser att Botkyrka kyrka och dess omgivning, med sin kulturhistoriska betydelse, bör bevaras för kommande generationer. Kyrkan i sin nuvarande stenform invigdes år 1176. Det finns andra platser att bygga bostäder och handelsområde på. Det är chokerande att detta bygge planeras trots att länsstyrelsen avråder från det.

Louise Jonsson (Linköping, 2019-08-04)

#465

Botkyrka kyrka och området däromkring ett kulturhistoriskt riksintresse som måste fredas

Bengt Malmgren (Stockholm, 2019-08-04)

#471

Jag har bott i Botkyrka i hela mitt liv och är även döpt i Botkyrka kyrka. Jag vill inte se detta förstöras!!!!

Lisa Madsen (Botkyrka , 2019-08-04)

#472

Så vilktig historisk mark som ännu inte har blivit tillräckligt arkeologiskt undersökt kan bara inte förstöras pga kommersiella intressen!

Annika Bartler (Stockholm , 2019-08-04)

#474

Skandal om detta riksintresse förstörs!

Hanna Viberg (Stockholm, 2019-08-04)

#477

Absolut ! Förbjud bygget vid Botkyrka kyrka

Mari Holstensson (Stockholm, 2019-08-04)

#478

Vårt kulturarv är omistligt och därför ska bevaras på bästa möjliga sätt.

Hans Hodder (Botkyrka, 2019-08-04)

#479

Jag har mina rötter där och anser att kyrka och kyrkogård är helig mark. Kultur och värt att bevaa

Carina Duvlund (Oskarshamn , 2019-08-04)

#481

Johann Pettersson

Johan Pettersson (Stockholm, 2019-08-04)

#486

Stoppa idiotin omedelbart!

Björn Gustafsson (Segeltorp, 2019-08-04)

#489

Jag skriver under för jag vill värna om det svenska kulturarvet, och min hembygd!!

Lars-Lennart Larsson (Norsborg, 2019-08-04)

#492

Jag anser att vår historia skall bevaras, kunna återberättas och dess lämningar kunna besökas i möjligaste mån. Marken skall hållas tillgänglig för framtida arkeologi som kan tillföra nya kunskaper.

Peter Thunander (ESKILSTUNA, 2019-08-04)

#495

Förstör inte mer sverigers histori och kyrkor/kyrkogårdar

Nenwa Chammas (Botkyrka , 2019-08-04)

#504

Fullkomligt vansinne!

Anders Pemer (Grödinge, 2019-08-04)

#506

Botkyrka kyrka liksom Salems kyrka är två av Sveriges mest sedda kyrkor. Bygg inte sönder miljön runt Botkyrka kyrka.

Niclas Areteg (Tumba, 2019-08-04)

#514

Vi måste bevara det som är sådär gammalt.

Kaj Sundberg (Sundsvall , 2019-08-04)

#516

Att detta är ett övergrepp på vårt kulturarv

Paul Ingvarsson (Stockholm, 2019-08-04)

#523

Det är en nationell angelägen att bevara miljön i detta kulturhistoriska område

Jan Holmberg (Uppsala, 2019-08-04)

#531

Många skäl har framkommit i denna grupp, men mitt främsta skäl är att mina föräldrar ligger begravda vid Botkyrka kyrka. En fantastisk skatt från 1100-talet.

Ingrid Levin (Stockholm, 2019-08-04)

#538

I norra Botkyrka finns redan tillräckligt med köpcenter. Dessutom finns stora handlingsområden redan i både Södertälje och norrut längs E4an. Butikerna tappar idag kunder till ehandeln och den trenden ser ut att fortsätta. Att då lägga tid, pengar och mänskliga resurser på något en stor mängd botkyrkabor inte ens vill ha är därför riktigt ogenomtänkt. Men vänta nu, är det inte det kommunen alltid gör i vårt vackra Botkyrka?? Att förstöra värdefulla naturområden till förmån för högtflygande planer som aldrig färdigställs. Nää, det har vi botkyrkabor sett nog av. Inte minst det planerade idehuset i Tullinge och vattenståndet i hågelby.

Jesper Adolfsson (Tullinge, 2019-08-04)

#542

Botkyrka kommun ej beaktat Riksintresset Botkyrka kyrka inför exploateringen av mark såväl Öster som Väster om kyrkan. Kyrkobyggnaden behöver en rejält fredad zon runt omkring för att inte områdets karaktär ska gå förlorad. Det finns en anledning till att platsen erhållit status Riksintresse.

Björn Wickman (Stockholm, 2019-08-04)

#552

Botkyrka kyrka är en levande och konkret del av vår historia och dessutom är marken runt om till stora delar en historisk begravningsplats. Dessa två delar gör platsen ytterst skyddsvärd och även om kommers och annan verksamhet är viktig för samhällets utveckling och fortlevnad måste det finnas gränser för hur långt man kan gå. En sådan gräns går vid att störa gravplatser, en annan vid att grovt störa uppfattningen av en historisk och, för många människor, religiöst viktig plats. Båda dessa är passerade här och därför måste bygget stoppas!

Fredrick Hedén (Lindome, 2019-08-04)

#555

Området kring Botkyrka kyrka har för mig känts som fridfullt och vackert. Köpcentrum finns redan i närheten (t.ex. skärholmen och kungens kurva) så varför konkurrera ut redan existerande sådana? Jag har svårt att tro att behovet finns.

Elin Jansson (Linköping , 2019-08-04)

#560

Stoppa bygget på helug kulturmark

Jan D Malm (Barkarby, 2019-08-04)

#561

Vi behöver inte en enda handelsplats/köpcentrum till i hela Sverige! Vi lever i en en tid då vår värld är på väg att utplåna sig själv. Vetskapen om det kan inte ha undgått någon människa 2019. Vi behöver tvärtom minska vår inköp.
Att bygga bostäder på kulturhistoriska platser är helgerån. Det får man anstränga sig att finna bättre lämpade platser för.

Anna-Lena Bellberg (Stockholm, 2019-08-04)

#563

Varför ska vi t bort en historisk kyrka! Som vi har haft i åratal det är ju baga dumt!

Sandra Kabro (Stockholm , 2019-08-04)

#569

Jag tycker att man bör bevara den kulturhistoriska området!

Amanuel Eyob (Solna, 2019-08-05)

#570

.

Christoffer Ålander (Stockholm, 2019-08-05)

#571

Det är en kyrka och något som tillhör Botkyrkas historia o dessutom en gravplats / kyrkogård. Man bygger inte om ändrar eller tar bort såna viktiga platser förför att bygga genomfarter o bostäder. Det är skamligt o respekt löst . Det borde ha stoppat bygget för länge sedan då de redan fått avslag. Hur kan man ändå tvinga sig på o fortsätta bygga ända fram till kyrkan. Skäms på beslutsfattarna. Det är inte lämpligt o bygga bostäder vid en kyrka o kyrkogård

Jamila Rherras (Stockholm, 2019-08-05)

#573

Kulturarvet måste bevaras.
Det är av största vikt att vi vårdar vårat kulturarv istället för att bygga nya komplex...
Sverige är ett land med ett rikt och vackert kulturarv och ska således bevaras för efterkommande generation.

Caroline Frodin (Hindås , 2019-08-05)

#577

Helt otroligt att man vill förstöra denna historiska plats!

Stefan Björk (Rönninge, 2019-08-05)

#587

Jag skriver under för det känns hemskt att bygga ett köpcentrum precis brevid en kyrka med så mycket historia.

Cecilia Lindström (Stockholm, 2019-08-05)

#588

Det känns helt fel. Har bott i Botkyrka många år. Min ”riktiga” farmor som dog när min pappa bara var 5 år ligger begravd på denna fina plats.

Inga Dalebäck (Storå, 2019-08-05)

#594

Som gammal botkyrkabo skär det i hjärtat att se hur man förstör både det vackra kulturarvet Botkyrka kyrka som kommunen fått sitt namn efter, men även den vackra entrén till Stockholm söderifrån med medeltida Botkyrka kyrka och ängarna runt omkring som får symbolisera landsbygden och den pampiga bebyggelsen uppe på Albyberget som symboliserar att här börjar staden.

Maria Persson (Jönköping , 2019-08-05)

#596

Detta får ine hända vi måste få ha kvar lite av Botkyrkas kulturhistorika platser som ett arv till våra barn och barnbarn.

Eva Nordin Ginsby (Stockholm, 2019-08-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...