Resurskravet bort från den kommande funktionshinderlagen

Kommentarer

#1237

Vammaiselta ei voi vaatia, ei avun tarpeelle voi asettaa vaatimuksia. Kuulostaa jo ihan oudolta sekä syrjivältä. Koska kokemusta asiasta löytyy, tiedän mistä puhun.

Merja Kimmonen (Uusimaa, 2019-05-25)

#1247

Kaikille oikeus henk.koht. apuun, ilman mitään kriteereitä kirjoitus tai puhetaidosta. Kommunikoida voi monella tavalla.

Sari Selén (Sipoo, 2019-05-25)

#1260

Kaikilla on ihmisoikeus ..

Irja Bergholm (Kirkkonummi, 2019-05-25)

#1268

Yhdenvertaisuus kaikille!

Maria Hahl (Laihia, 2019-05-25)

#1288

Henkilökohtainen avustaja on korvaamaton vammaisen henkilön mahdollisuuksille elää itsenäistä elämää ja toteuttaa pyrkimyksiään. Voimavararajaus merkitsisi vakavaa yhdenvertaisuuden loukkausta.

Heidi Hautala (Helsinki, 2019-05-25)

#1397

Voimavararajaus pois uudesta vammaispalvelulaista!

Teija Nasturica (Lahti, 2019-05-27)

#1399

Pitäskö nyt miettiä asiaa järjellä?!!!!

Sinikka Janhonen (Jyväskylä, 2019-05-27)

#1400

Ajatelkaa omaa nenäänne pidemmälle!

Mikko Roos (Helsinki, 2019-05-27)