Resurskravet bort från den kommande funktionshinderlagen

Kommentarer

#213

Yhdenvertaisuus ei ole valikoivaa vammaiselitismiä. Vammaiset tarvitsevat henkilökohtaisen avustajavan vammaluokasta ja -ryhmästä huolimatta. Avustajat eivät ole vain raajavammaisille pyörätuolielitisteille tarkoitettu. Kuntien lakien vastaiset päätökset estävät jo nyt Suomessa vammaislakien, asetusten, Suomen oikeuskäytännön ja YK:n vammaissopimuksen toteutumisen.

(Kirkkonummi, 2019-05-19)

#225

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (Suomen osalta voimaan 10.6.2016) tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista (ks. yleissopimuksen 1. artikla). Tarkoituksena ei ole ollut rajata pois minkäänlaista vammaisuutta yleissopimuksen soveltamisen ulkopuolelle.

”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa” (ibid.).

Yleissopimuksen periaatteina ovat muun ohessa: a) henkilöiden synnynnäisen arvon, yksilöllisen itsemääräämisoikeuden, mukaan lukien vapaus tehdä omat valintansa, ja riippumattomuuden kunnioittaminen; b) syrjimättömyys; c) täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan; d) erilaisuuden kunnioittaminen ja vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta ja ihmiskuntaa; e) mahdollisuuksien yhdenvertaisuus; f) esteettömyys ja saavutettavuus; (…) (ks. yleissopimuksen 3. artikla).

Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä

Yleissopimuksen 19. artiklan mukaan ”sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet tehdäkseen vammaisille henkilöille helpommaksi nauttia tästä oikeudesta täysimääräisesti sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön, muun muassa varmistamalla, että:

a) vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa sekä se, missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään tiettyä asuinjärjestelyä;
b) vammaisten henkilöiden saatavissa on valikoima kotiin annettavia palveluja sekä asumis- ja laitospalveluja sekä muita yhteiskunnan tukipalveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu, jota tarvitaan tukemaan elämistä ja osallisuutta yhteisössä ja estämään eristämistä tai erottelua yhteisöstä; (…).”

Yleissopimus ei siis rajoita oikeutta henkilökohtaiseen apuun ainoastaan jollekin tai joillekin vammaisryhmille. Kaikki vammaiset henkilöt ovat oikeutettuja yhdenvertaisesti yhteiskunnan tukipalveluihin, ”mukaan lukien henkilökohtainen apu”.

Ihmisoikeuksien edistäminen, kunnioittaminen, toteuttaminen ja suojelu myös vammaisten ihmisten osalta ovat ensi sijassa julkisen vallan vastuulla. Ja julkista valtaa sitoo perustuslaissa säädetty yhdenvertaisuusperiaate. Toivottavasti 2019 eduskuntavaaleilla valittu eduskunta omaa riittävästi viisautta ja rohkeutta sekä säätää vammaispalvelulain, joka ei loukkaa YK:n vammaisoikeusyleissopimuksen määräyksiä eikä oman perustuslakimme säännöksiä ja joka ei unohda, että monelle vaikeavammaiselle elintärkeä palveluasuminen myös asumispalveluyksikössä turvataan jatkossakin vaikeavammaisen henkilön subjektiivisena oikeutena.

(Espoo, 2019-05-19)

#230

Kehitysvammaisille ja autistisille aikuisille tutut, mahdollisimman pysyvät hoitavat ja avustavat ihmiset ja turvallinen tuttu ympäristö edistävät taitojen kehittymistä , uudenkin oppimista ja vähentävät muutoksiin liittyvää näiden erityisten rankkaakin reagointia joka kuormittaa työntekijöitä, heikentää työoloja ja tulee myös kalliiksi

(Järvenpää, 2019-05-19)

#269

Vaihtoehtoisilla kommunikaatiokeinoilla saadaan mm. puhumaan kykenemättäkin vammaisten oma tahto selville.

(Kuopio , 2019-05-19)

#296

Apua todellakin tarvitaan, jos meinataan autistinen 12-v pitää kotona. Ja saa tulla kokeilemaan miten erinlaista se on verrattuna terveeseen lapseen. Sekä kaikki muu kela jne. Asiat voisi tehdä helpommaksi. Terapiatkin ajettu alas! Hienoa(sarkastinen)

(Lahti, 2019-05-19)

#302

Ainakin oma kotikuntani käyttää tätä 'porsaanreikää' hyväksi.

(Vantaa, 2019-05-19)

#304

Hei, kehitysvammaiset ovat muutenkin jo huonommassa asemassa elämässä !! Suomen pitäisi olla paras maa maailmassa, ei todellakaan ole jos tää menee läpi. Jokaisella on vain yksi elämä ! TERV kehitysvammaisen nuoren miehen äiti .

(Pöytyä, 2019-05-19)

#339

Hei, eiköhän ois paljon kohteita, joista voi vähentää tämän asian edestä !

(Mäntsälä, 2019-05-19)

#343

Minulta evättiin työpaikka mahdollisen tulevan avustettavan osalta tämän vuoksi. Mielestäni tällaisesn asiaan nojautuminen ei takaa kaikille ihmisarvoista kohtelua!!!

(Lempäälä, 2019-05-19)

#346

Myös vaikeimmin kehitysvammaisilla pitää olla valinnanvapaus.

(Tampere, 2019-05-19)

#347

Tätä asiaa ei saa ohittaa vaan muuttaa laki..kaikki vammaiset oikeutetaan saamaan avustajan niin vapaa-ajalle harrastuksiin tai vaikka vain ulkoiluttamiseen tai vaikka pitämään kädestä kiinni jos ei kykene muuhun eikä puhumaan mutta läsnäolokin joillekkin on yhtä tärkeää..ei saa ohittaa esim puhekyvytöntä ja jos ymmärrys ei riitä itse ilmaisemaan tarviiko avustajaa..hoitohenkilökunta ei kerkeä kuin pakolliset hoitotoimenpiteet tehdä. Ottakaapa päättäjät ny asia heti korjaukseen. Nimim. Työtä vammaisten kanssa tehnyt 25v

(Ii, 2019-05-19)

#365

Tuotanto yksikkönne ei tule toteutumaan, maanpetturit ja ihmisten heitteille jättäjät Hävetkää!

(Helsinki, 2019-05-19)

#394

Puhe- tai kirjoituskyky ei ole mikään avuntarpeen saati ihmisyyden mittari!!!

(Nurmijärvi, 2019-05-19)