Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

Kommentarer

#12

Viktigt att bevara ett så unikt grönområde för dess biotop och att ha tillgängliga naturområden.

Elisabet Hedin (Nacka, 2019-03-25)

#14

Natur behövs i Stockholm

Katarina Gyllensten (Stockholm , 2019-03-25)

#17

Orörda stadsnära
skogsnaturmarker är oersättliga

Maria Bergström (Stockhlm, 2019-03-25)

#21

Människor i städer behöver tillgång till natur.

Johan Malmström (Lidköping, 2019-03-26)

#22

Det är mkt viktigt att rädda urskog och naturvärden som är så viktigt för den biologiska mångfalden. Jag bor på Kvarnholmen och promenerar i området.

Ulf Olsson (Nacka, 2019-03-26)

#25

Jag bor i Birka det fina kulturskyddade huset Birkavägen 1-3

Fredrik Vickman (Stockholm nacka, 2019-03-26)

#30

Det är viktigt att rädda Ryssbergen eftersom det är Stockholms närmaste vildmark/urskog med många rara arter.

Pia Wallin (Nacka, 2019-03-27)

#31

Nacka har skövlat allt för mycket naturmark och förtätat runt vattnen alldeles på alltför många platser.

Gun Larsson (Stockholm, 2019-03-27)

#33

Det känns fel att bygga i detta område

Albert Wickman (Nacka, 2019-03-27)

#37

Det räcker med dyra bostäder nu! Blir de öht sålda?
Och om det ska byggas ska ingen mer värdefull natur tas i anspråk.

Lena Åkerström (Stockholm, 2019-03-29)

#39

Naturen försvinner alltmer i nacka utan hänsyn till dom boende eller vad som gör nacka vackert

Alexander Luciani (Stockholm, 2019-03-29)

#51

Viktigt att skog bevaras

Linnea Wilen (Järfälla, 2019-04-03)

#54

Urskogen behöver bevaras!

Therése Björnman (Nacka, 2019-05-10)

#55

Skogen behövs för mångfalden i naturen!

Pontus Plaahn (Nacka, 2019-06-02)

#56

Anmärkningsvärt i tider av både ekonomiska och ekologiska kriser, att man fortsätter i samma gamla spår- det ohållbara spåret. Befolkningen har blivit så stor nu och det ekonomiska systemet med evig tillväxt så krävande, att alltsammans tränger undan de sista resterna av riktig natur och skog. Vad finns sen då? Skog är inte planterade träd. Skog är ett invecklat system som tar många hundra år att etablera sig. Ta ansvar nu och lämna inte mer skit åt nästa generationer att tvingas hantera.

Åsa Elisabet Morath (Norrköping, 2019-06-02)

#65

Naturen är det finaste och mest värdefulla som vi människor får dela med resten av världens alla varelser. Exploateringsintressen ska inte få gå före unika naturvärden.

Marika Sjödin (Norrköping, 2019-06-02)

#66

Bor i området och tycker det är viktigt att det finns kvar lite skog och grönska för barnens skull.

Jenni Ginström (Nacka , 2019-06-02)

#67

Nacka utveckling är människo- och naturfientlig. Jag ska flytta.

Jesper Wadensjö (Nacka , 2019-06-02)

#69

Jag vill att vi ska ha naturen runt omkring oss. Konstantin Irina som kämpar med att bevara det fina vi har , stöder jag till 100%.

Åsa Jalvén (Nacka strand, 2019-06-02)

#70

Jag skriver under därför att Ryssbergen i Nacka är ett helt unikt storstadsnära naturområde, som bör bevaras för såväl sin flora som sin fauna och som rekreationsplats för kommande generationer och inte ödeläggas av klåfingriga politiker.

lena engfeldt (nacka, 2019-06-02)

#78

Det är viktigt att bevara känsliga naturtyper från exploatering!

Ulf Möller (Bromma, 2019-06-03)

#84

Vi måste värna den biologiska mångfalden!

Birgitta Jansa (Falkenberg, 2019-06-03)

#86

Nu måste Nacka kommun börja ta ansvar för miljön i kommunen! Vi behöver mer än någonsin våra skogar och framförallt våra urskogar!!!! Kommunen behöver inte fler hus, om det ska byggas bygg på platser där det finns gott om grönområden och inte i områden där vi har känslig natur. Vi har en KLIMARKRIS - VI MÅSTE ALLA BÖRJA TÄNKA OM ANNARS FINNS INGET KVAR TILL VÅRA BARN OCH BARNBARN. LYSSNA PÅ GRETA OCH LÄR!!!

brita Robertson (nacka, 2019-06-03)

#92

Vi behöver skogen som återhämtning, rekreation både för vuxna och unga. Idag vet vi att vara ute i naturen är viktigt för psykisk ohälsa. Dessutom behöver vi skydda värdefulla naturområden för olika djurarter och växter. Stockholm växer. Desto viktigare att se till att grönområden o skogsgläntor bevaras! En långsiktig investering i både vår egen hälsa, kommande generationers och naturen.

Katja Kudinoff (Stockholm, 2019-06-03)

#94

Ryssberget är en fantastisk oas mellan motorvägen och de områden som redan håller på att bebyggas. Det känns väldigt märkligt att en bilförsäljare, en mack och McDonalds är något som vi behöver fälla så fin skog för.

Johan Andrén (Nacka, 2019-06-03)

#107

Jag vill hålla klåfingriga politiker å tjänstemän borta från värdefull mark

Finn Holm (Västra Frölunda, 2019-06-04)

#108

Vi behöver spara den lilla mängd skog vi har kvar i detta land.

jana Eriksson (Bagarmossen, 2019-06-04)

#109

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson (Nacka, 2019-06-04)

#111

Arean av den naturliga skogen i Sverige, med höga naturvärden är försvinnande liten. Att exploatera denna lilla spillra av höga rekreativa och naturliga värden är urbota dumt, och kommer att ångras i framtiden. Låt denna skog vara!

Sixten Hillerhag (Uppsala, 2019-06-04)

#113

Jag flyttade ut till Nacka från innerstaden för 8 år sedan, till ett grönare liv med många olika fåglar, blommor, djur av många slag som insekter och spindlar. Jag var så glad. Nu är det mesta borta av detta, av fåglarna ser jag mest skator och talgoxar. Inga vilda bin, alla spindlarna är borta. De vilda blommorna är ersatta av Nackas stiliga rabatter. Trolldalen kommer att bebyggas och slitas ner till ett intet. Bygger man också i urskogen i Ryssbergen är allt hopp ute för mig! Bebyggelsen i Ryssbergen är obegriplig tycker jag! En biltvätt....t ex.

Malena Lindberg (Nacka, 2019-06-04)

#116

Kommunens tillväxt kan inte ske på bekostnad av naturen

Nina Tadsen (Saltsjö-Boo, 2019-06-11)

#120

I klimatkrisens tider har vi inte råd att avverka ännu mer värdefull skog!

Hanna Cuno (Valdemarsvik, 2019-06-21)

#124

Jag bor i angränsande område och värdesätter denna ovärderliga skogs om ska exploateras och förgöras.

Gunilla Allvar (Nacka, 2019-08-07)

#130

Cyklar ofta i dessa skogar

Emil Wiksten (Stockholm , 2019-09-17)

#132

Skogen på Ryssberget är unik oh måste får bevaras som en lunga intill nya Nacka stad.

Johan Zetterqvist (Nacka, 2019-09-27)

#135

Det räcker nu. Större delen av Nacka är redan begravt i asfalt och betong. Det måste finnas bättre ställen att bebygga än en 400 år gammal urskog med högt naturvärde och stor klimatmässig betydelse. Dessutom är det troligen medicinskt olämpligt med bostäder och förskolor så nära en hårt trafikerad motorväg.

Anna Andorff (Nacka, 2019-09-29)

#142

Ett fantastiskt rekreationsområde och andningshål i centrala Nacka. Så viktigt att hela skogen får vara kvar. Dessutom ur ett skolperspektiv: skogen används flitigt i undervisning i idrott och hälsa, av såväl Järla skola, Kunskspsskolan, Eklidens skola som Nacka gymnasium. Ryssbergen är inom räckhåll att kunna användas under en normallång idrottslektion (50-80min). Enda möjligheten till att ge ungdomar den rätt de har till friluftsliv inklusive orientering. Ur ett folkhälsoperspektiv så är skogen oerhört viktig. Den är lugnande, stärkande för hälsan. Om ni naggar på Ryssbergen finns det snart ingenstans att ta vägen. Idrottsytor är livsviktiga och skogen är minst lika viktig som idrottsplatser. Bevara Ryssbergen!!

Kristina Andersson (Nacka, 2019-10-13)

#148

Fin skog nära där vi ofta orienterar alla åldrar stora som små.

Agnetha Hedström (Stockholm, 2019-10-14)

#151

Utbyggnaden av Nacka är så långt ifrån hållbar o miljö- och livskvalitetssäkrad samhällsutveckling man kan komma. Sorgligt och generationer kommer att titta tillbaka och jämställa det med miljonprogrammens etablering.

Therese Husén (Nacka , 2019-10-14)

#156

Galet hur politikerna redan nu förstört Nacka. Om det hjälper så hoppas jag att någon plätt natur får finnas kvar.

Helene Wallén (Nacka, 2019-10-15)

#157

Att vår miljö är den viktigaste frågan och vår natur den viktigaste källan att respektera och värna om.

Annette Backlund (Nacka, 2019-10-15)

#160

Har kulturhistorisk värde och ett andningshål för närliggande boende...

Sven-Erik Molander (Brandbergen, 2019-10-16)

#164

Vi måste tänka på våra barn och barnbarn. Bevara hela Ryssberget!

Birgitta Palmertz (Stockholm, 2019-11-05)

#166

Fantastiskt strövområde trots att det redan är litet.

Daniel Lindblom (Nacka, 2020-02-27)

#172

Denna lunga av grönt behövs verkligen i området.

Dennis Lindmark (Stockholm, 2020-06-01)

#188

Ryssbergen är ett stycke fantastisk natur med stor artrikedom, likaså Trolldalen! Vi måste skydda dessa naturmiljöer både för vår egen, växternas och djurens skull! Ingen mår bra av en sådan förtätad stad med allt mindre natur att njuta av. Stoppa dessa planer, bygg i harmoni med naturen!

Sandra Karinsdotter (Nynäshamn, 2020-09-16)

#190

Ryssbergens ekosystem är känsliga och behöver skyddas för att även för våra barn och barnbarn ska kunna besöka gammalskogen i framtiden. Naturen har en unika egenskaper som ger oss möjlighet reducerar ohälsa och stress.

Anna Hellman (Göteborg , 2020-09-17)

#196

Vi måste bevara skogen för den biologiska mångfalden och klimatet

Ulla Brunö (Saltsjö-Boo , 2020-09-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook