Stå upp för Sigtuna Kulturskola.. Nu räcker det med nedskärningar i budgeten

Kommentarer

#404

Det är en nödvändighet för barn att få enskild undervisning i ett instrument för att kunna utvecklas på bästa sätt utifrån de förutsättningar barnet har.

Margareta Larsson (Stockholm, 2019-03-18)

#406

Denna kulturskola är fantastisk och gör bra saker för invånarna.

Anna Ahlström (Stockholm, 2019-03-18)

#408

Mina flickor gick kulturskolan och nu är de vuxna men har haft stor nytta av kulturskolan i sina jobb nu som chef och utbildare.

Synnöve Helmersdotter (Sigtuna, 2019-03-18)

#410

Mina tre barn har under 90-talet haft en fantastisk tid i Sigtuna kulturskola med lektioner, orkesterverksamhet som gett dem kunskap och upplevelser som finns kvar hela livet.
Nutidens barn och ungdom MÅSTE få delta i kulturämnen! Skär inte ner - ÖKA ANSLAGEN!

Helena Gustafsson (Sigtuna, 2019-03-18)

#418

Bevara Kulturskolans viktiga verksamhet.

Katarina Wretler (Sigtuna, 2019-03-18)

#426

Sååå länge har jag varit med och lobbat för att kommunen skulle få en värdig kulturskolelokal från den tidigare skokartongsförvaring.

Med tanke på de investeringar som gjorts för idrott o hälsa så är det rent av skamligt att kritisera denna satsning o potentiellt nedmontera. Kultur är en grundbult i hälso- och identitetsskapande. Om det fanns en djupare politisk förståelse skulle insikt finnas om detta som en ’kärnverksamhet’ i kommunens verksamhet. Varför inte istället skära ned 10% på samtliga anställda i kommunen och söka förhandla ned detsamma i dessa dyra hyresavtal med fastighetsbolag som lever gott på kommunal budget. 10% skulle i realiteten inte påverka livsstandarden för gemene man. Fordom gav vi tionde till kyrkan. Det är nu passe. Låt oss istället investera det till i kommande generationer så att de kan va med o skapa en blomstrande kultur i vårt samhälle som kommer alla till del.

Nik Dahlström

Nik Dahlström (Sigtuna, 2019-03-18)

#433

Som samhället ser ut idag behöver barn och ungdomar lugnet och harmonin musiken ger kroppen . Musiken lugnar själen och via musikinstrument får eleven återhämta sig .

Kristin Yavuz (Sigtuna, 2019-03-19)

#442

Det är så otroligt kortsiktigt tänkt. Det tar tid att bygga upp en sådan fantastisk verksamhet. Riva ner går på ett ögonblick.

Annika Malm (Sundbyberg, 2019-03-19)

#445

F.d. elev vid Kulturskolan. Att växa upp i Sigtuna och gå på SSHL kan ge en skev syn på världen. Utan Kulturskolan hade jag inte haft fötterna på jorden!

Fanny Lundkvist (Malmö, 2019-03-19)

#447

Behåll kulturskolan för barnens skull

Seppo Huhtala (Enköping, 2019-03-19)

#448

Har spenderat så otroligt många timmar på kulturskolan i Sigtuna, både teater, dans och musik. Kulturskolan har format mig och är väldigt tacksam över möjligheten att få vara där. Låt kulturskolan växa och blomstra istället!

Bianca Pripp (Umeå, 2019-03-19)

#455

Kultur skolor är en viktig del för barnen i samhället.

Carina Stålenmark (Linköping, 2019-03-19)

#456

Båda mina barn och såklart andras fortsatt ska kunna spela ett instrument. Och heller inte behöva köa så många år att risken för att intresset försvinner.

Christina Van Dassen (Sigtuna , 2019-03-19)

#467

Kulturskolan och deras lärare är det bästa vi har här i Sigtuna kommun. Nu får det faan vara nog på indragningar. Barnen ska inte drabbas för politiker är dumma i huvudet och inte förstår bättre!!!!!

Maria Berglund (Märsta, 2019-03-19)

#472

Växte upp i Uppsala och var frekvent på kulturskolorna omkring uppland. De behövs för mänsklig utveckling. Kosta vad det kosta vill.

Nisse Blomster (Göteborg, 2019-03-19)

#474

Jag vill inte att Kulturskolans budget ska kapas! Kultur är viktigt och en meningsfull fritid flr ungdomar och barn behöver satsas på! Är även förbyggande insats för samhället.

Fanny Leander (Stockholm , 2019-03-19)

#475

Kultur är kul och livsviktigt. Kulturbantning är tecken på stor okunskap.

Andreas Ralsgård (Landskrona, 2019-03-19)

#486

Kultur är kittet som håller oss samman. Kultur främjar psykisk hälsa. Åtstramningar av denna kaliber gör oss ledsna. Satsa på barnen och ungdomarna. Föräldrarna ska inte behöva vara rika för att kunna låta sina barn ta del av detta.

Birgitta Undin (Sigtuna, 2019-03-19)

#492

Jag skriver under då jag anser att kulturskolor är väldigt viktiga

Sandra Karlsson (Tierp , 2019-03-19)

#494

Alla barn och ungdomar behöver få kultur i sitt liv för att utvecklas på bästa sätt.

Maritta Andrén (Uppsala , 2019-03-19)

#498

Jag skriver under för att jag anser att kulturskolan är en väldigt viktig del av utbildningen för våra bar, en chans att få lära sig olika sätt att uttrycka sig på. Allt från blockflöjt till teaterföreställningar är ett sätt att kommunicera känslor och det är i min mening lika vjiktigt som ngt annat språk i värden.

Lotta Löfberg (Täby, 2019-03-19)

#503

Skriver under då det känns som en väldigt dålig idé att lägga ner, så mycket kunskap och glädje som kommer gå förlorad.

John Rahme (Uppsala, 2019-03-19)

#504

Kultur är livsnödvändigt för alla våra barn och barnbarn!

Eva Borseman (Stockholm, 2019-03-19)

#505

Kulturskolans arbete är grunden för att vi i Sverige ska kunna ha ett rikt kulturliv. Flera studier har också visat att barn har lättare för skolarbete om de dessutom får arbeta med musik och drama.

Christine Ölander (Sigtuna, 2019-03-19)

#513

Vi måste värna om kulturen i Sverige

Gunilla Malmberg (Täby, 2019-03-19)

#516

Klart skolan ska finnas kvar!

Marita Åström (Bålsta, 2019-03-19)

#523

Så viktigt med kultur för alla men spec för barn och unga!

Margareta Lundberg (Åtvdaberg, 2019-03-19)

#529

Min bästa vän’s son går och trivs i skolan. Det behövs skolor som jobbar på mer än sitta å plugga. Jag bor i Helsingborg och min son gick på wieselgrensskola som är en musikskola. Idag är han i London på Artsed.

Erika Ståhl (Helsingborg, 2019-03-19)

#536

Kulturskolan är en livsviktig del i samhället! Satsa mer inte mindre.

Åsa Hogmark (Örbyhus, 2019-03-19)

#539

Tycker att Kulturskolan har en väldigt viktig roll i barnens utveckling.

Carina Nordlund (Märsta, 2019-03-19)

#551

Kultur måste få finnas som ett alternativ för de som har andra intressen än idrott. Utan kultur så är det moderna samhället otroligt fattigt.

Stellan Backman (Gammelstad , 2019-03-19)

#561

Kulturskolan betydde allt för mig och jag lärde mig spela fiol på orkesternivå där genom mina åtta år jag gick där. Stäng ALDRIG ner detta.

Isabella Rosén (Sundbyberg , 2019-03-19)

#571

Ett av många skäl är att en välfungerande kulturskola kan göra stor positiv skillnad i många individers liv.

Elis Larsson (Stockholm, 2019-03-19)

#576

Kulturskolans verkasamhet och lärare ger en fantastisk input i barnens utveckling och kommunens liv som inte kan mätas och inte värderas i pengar.

Lollo Segersson (Märsta, 2019-03-20)

#578

Jobbar själv på Kulturskola, och känner Magnus...

David Norlin (Billingsfors, 2019-03-20)

#589

Alla ska ha rätt till kultur och glädjen att utföra sång, dans och eller skapande.

Gita Hagenstam (Stockholm, 2019-03-20)

#597

Katastrofbeslut av okunniga politiker !

Olof Thunstrom (Uppsala, 2019-03-20)

#598

Ungas möjlighet att söka kreativa uttryck måste alltid värnas och kulturskolans teaterverksamhet går även ett viktigt demokrati och socialt uppdrag.

Alexandra reuter (MARSTRAND, 2019-03-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...