Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!

Kommentarer

#1401

För att barn som ammas ska vara hos sin mamma. Och överförmynderi pågår när man ska fosterhemsplaceras barn på detta vis.

(VÄSTERLJUNG , 2019-03-16)

#1402

För att barnens väl är viktigare än vuxna egon.

(Växjö, 2019-03-16)

#1403

Mig närstående har fått absolut ingen hjälp i detta för att skydda sitt barn.

(Alvesta, 2019-03-16)

#1416

Kim lavergren

(Visby, 2019-03-18)

#1420

Alla barns rätt till en uppväxt fri från våld. Barn har enligt FNs barnkonvention rätt till en trygg uppväxt, bl.a mycket annat. Något som svenska lagar och rättssystem måste, ska och bör genomsyras av.

(Stockholm , 2019-03-18)

#1422

Jag i mitt yrke och privat ser hur dessa beslut och domar påverkar barnen och sällan grunder sig i barns behov eller önskan.

(Stockholm , 2019-03-18)

#1438

Jag skriver under eftersom det är normalt vett och sans att säga ifrån när nått är helt galet

(Kiruna, 2019-03-20)

#1450

Det är en självklarhet

(Knivsta, 2019-03-20)

#1452

Barns säkerhet och trygghet går långt över umgängesrätt.

(Falkenbeg, 2019-03-20)

#1453

En självklarhet att kvinnor skall känna sig trygga i Sverige. Vi har ett värde

(Varberg, 2019-03-20)

#1466

Jag har ett par kompisar som blivit misshandlade av sina föräldrar

(Malmö, 2019-03-20)

#1478

Barnens välmående och bästa måste gå först!!!! Pappa har förverkat sin rätt att vara pappa

(Tyresö , 2019-03-22)

#1484

Jag skriver under pga av att jag kräver att våra barn skyddas vid våld i alla former

(Eskilstuna , 2019-03-23)

#1491

Hur är det möjligt att ett sånt futtigt straff utdelas???? Detta vansinne måste nån gång få ett slut!

(Vänersborg, 2019-03-24)

#1493

Självklarhet

(Ytterby, 2019-03-24)

#1505

Det måste finnas skydd för kvinnor och barn i Sverige.

(Vetlanda, 2019-03-25)

#1508

Nu är jag så trött och ledsen på samhällets oengageman!

(Lund, 2019-03-25)

#1509

Jag arbetar med ungdomar som i många fall farit illa pga sina föräldrar, vissa bor tom kvar och blir både fysiskt och psykiskt misshandlade. Nu måste det bli ett slut!!!

(Älvängen , 2019-03-25)

#1511

Daltandet med misshandlande män måste få ett slut!

(Bålsta, 2019-03-25)

#1515

Jag själv har varit utsatt å nu även min dotter å tre små barnbarn

(Stockholm, 2019-03-25)

#1532

Barn ska få vara barn. Inte se vuxna som slås

(Eksjö, 2019-03-26)

#1535

Jag vill stoppa våldet mot kvinnor och barn nu!

(Kungälv, 2019-03-26)

#1536

Viktigaste av allt barnens perspektiv ❤❤❤

(Kristianstad , 2019-03-26)

#1537

Det är nog nu!!
Mäns våld mot kvinnor/barn måste uppmärksammas och stoppas!!

(Bollnäs , 2019-03-26)

#1540

Utsatt utan samhällets stöd!! Där barnen blir drabbade! En vuxen kan ta samhällets svek! Men barn ska ej utsättas!!! Dags för oss att stå upp för alla barn och alla kvinnor, som
Lever under våldet! Och står utan skydd! Vi kräver en förändring!!!!

(Malmö, 2019-03-26)

#1543

Alla ska ha rätt att vara trygga!

(Vendelsö, 2019-03-26)

#1548

För att det är det rätta.

(Sjöbo, 2019-03-26)

#1551

För att min sambo har precis fått 22 månader för grov misshandel på mig.

(Stockholm , 2019-03-26)

#1554

Barn ska inte behöva umgås med sin förövare.

(Karlskrona, 2019-03-26)

#1569

Kvinnor och barn också ska betraktas som människor.

(Sundsvall, 2019-03-27)

#1570

Allt detta borde vars självklarheter och lagen måste ändras, punkt.

(Östervåla, 2019-03-27)

#1572

Att jag varit i denna situation själv och ingen förtjänar att bli behandlad på detta sett.

(Upplands Väsby, 2019-03-27)

#1577

Detta är något som svenska myndigheter MÅSTE börja ta på allvar, för de barn som sitter fast i såna här situationer får INGEN hjälp utan allt styrs utifrån de vuxnas rättigheter och barnen blir helt plötsligt sittande med skyldigheterna!!!

(Tranås, 2019-03-27)

#1583

Det är självklart!!!

(Kungälv, 2019-03-27)

#1588

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt i ett tryggt hem. Vi vuxna ska kunna skydda våra barn i alla lägen och barnen ska aldrig tvingas till något de inte själva vill. Barnen är det viktigaste vi har!

(Luleå, 2019-03-27)

#1592

Jag anser att det är ett allvarligt systemfel inom den sociala sektorn för barn och unga samt deras familjer. Alltför många lider på grund av att det finns bristande kompetens bland de som arbetar med människor.
Vi behöver en enorm förändring i dels kompetensen, utveckla och gör om exempelvis socionomutbildningar.
Men även att koppla de lagar vi har till konsekvenser, och som sista del återinför tjänstemannaansvaret.

Barn och ungdomar ska inte bli lidande på grund av att vuxna människor har konflikter etc.
Det är av yttersta vikt att samhället skyddar barn och unga från konflikter etc.

(Tranås, 2019-03-27)

#1596

Jag vill alla barn väl så stoppa barnmisshandel genom att tvinga barnen till umgänge med en brottsling.

(Gustavsberg, 2019-03-27)

#1597

Tidigare i mitt liv själv utsatt för våld i hemmet både som barn och som vuxen.

(Helsingborg, 2019-03-27)