Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!

Kommentarer

#1204

Jag skriver under då jag bara under de senaste året har 3 nära vänner som hamnat i situationer där pappan till deras barn utövat psykisk misshandel och använt barnen som maktmedel. Det är fruktansvärt att se, och ännu mer fruktansvärt är hur mycket en misshandlad kvinna måste kämpa för att få hjälp. Detta är en JÄTTEVIKTIG fråga! Inget barn ska behöva åka till sin förälder med klump i magen och tårar i ögonen för att vi som land och vuxna människor inte maximerat deras skyddsnät!

(Borås, 2019-03-10)

#1210

Jag är i denna situation själv just nu.

(Uppsala, 2019-03-10)

#1217

Barn ska absolut inte behöva vara hos en vuxen som skrämmer dom.

(Sandviken, 2019-03-10)

#1218

En självklarhet att det alltid gäller barnens bästa

(Mora, 2019-03-10)

#1227

Pga hur snedvriden lagen är idag. Står idag och kämpar med ett barn som inte vill träffa sin far och gammal nog för att bestämma själv.. 15 år.. Men pga småsyskonen så måste hon.

(Uttran, 2019-03-10)

#1245

Att jag suttit i sitsen och det är viktigt att lyfta det och få en ändring

(Traryd, 2019-03-10)

#1256

Våld och barn går aldrig ihop!
"Det bästa för barnen" kallas det men i själva verket handlar det om en förälders stolthet.
En misshandlande förälder (eller missbrukande) ska inte ges ensam vårdnad, det strider emot all rim och reson!
Gör barnkonventionen till lag!

(Lycksele , 2019-03-10)

#1260

Detta måste få ett slut! Barnens rätt till en trygg uppväxt måste gå före!!

(Falun, 2019-03-10)

#1261

Jag har arbetat med barn i hela mitt yrkesliv o kommit i nära kontakt med problemen.De förslag till lagändringar som förslås stöttar jag helt.

(Täby, 2019-03-10)

#1280

För att barnens trygghet ska ALLTID gå först! - och det är vårt vuxna ansvar att skydda och se konsekvenserna!

(Motala, 2019-03-11)

#1281

Det här är en fråga som skulle ha prioriterats flr länge sedan! Socialtjänsten har gjort alldeles för många fel i deras utredningar av vårdnadstvister !

(Skutskär, 2019-03-11)

#1284

Jag har fruktansvärd erfarenhet kring övergrepp på min dotter.

(Hölö, 2019-03-11)

#1286

Jag befinner mig samma eftervåldssituation som så många andra kvinnor.

(Karlskoga , 2019-03-11)

#1307

Jag ligger själv i vårdnadstvist med mina barns far som dömts för våldtäkt på ett av barnen. Det är viktigt att lagar och regler skärps så vi kan skydda barnen.

(Docksta, 2019-03-11)

#1314

Jag skriver under pga att jag själv varit där, och till viss del fortfarande utsätts för hans våld, i form av hot och ekonomiskt eftervåld, barnen såg o upplevde våldet, trots detta, tvingas jag att lämna dem till honom varannan helg :(

(Östersund , 2019-03-12)

#1323

Jag skriver under på grund av att vi måste skydda barnen, det är en självklarhet

(Falun, 2019-03-12)

#1334

Barnen ska må bra. Förstår inte hur man kan sätta lag om umgänge mm när barnen inte mår bra...

(Kiruna, 2019-03-13)

#1336

Jag blev slagen som barn under stor del av min uppväxt. Jag har på senare år varit i ett förhållande där han slog mig. Det är inte okej, detta måste få ett stopp.

(Kramfors, 2019-03-13)

#1347

Lider och känner skam över hur kvinnor och barn med våldsamma män i sin närhet får så svagt stöd.

(Stockholm, 2019-03-13)

#1351

Vanlig anständighet!

(Karlskoga, 2019-03-14)

#1354

Jag anser att det är en så otroligt viktig fråga och att det får sådana konsekvenser när vi inte kan skydda barn och familjer från detta våld.

(Hammarö, 2019-03-14)

#1355

För att det måste hända något! För att så många barn får vara med om så mycket hemskt skit. Detta ämne ligger mig varmt om hjärtat

(Luleå, 2019-03-14)

#1360

Socialtjänsten bidrar till stor del till att mänskor hamnar i psykisk ohälsa, och bör granskas grundligt!!!

(Göteborg, 2019-03-14)

#1361

Barn ska skyddas - inte förövare. Ett barn är ingen ägodel och föräldrars rättighet att träffa sitt barn är viktigare än barns rättighet att INTE vilja. Barn har lidit alldeles för ofta och för länge för att rättssystemet väljer medvetet att sätta en vuxens vilja framför barnens.

(eskilstuna, 2019-03-14)

#1364

Egen erfarenhet av våld i hemmet och barnen utsätts för PAS

(Trelleborg , 2019-03-15)

#1366

Jag är själv ien kamp om mina barns rätt till en barndom utan våld och övergrepp. Denna kamp har hållit på i fem år nu. Barnen utsätts för både våld och sexuella övergrepp av sin pappa. Barnen är 7 och 9 år och de har berättat för förskolelärare, psykolog, terapeut om vad deras pappa gör med dem. Det har gjorts mängder med orosanmäln och polisanmälningar. Socialstyrelsen tar inte detta på alvar utan tycker att pappan ska ha ensamvårdn och att barnen ska flyttas till honom. Eftersom de tror att han bäst kan se till att barnen får tillgång till båda föräldrarna. De tycker att det är viktigare än att barnen skyddas från våld och övergrepp.

(Kristianstad , 2019-03-15)

#1389

Jag har hört om så många knepiga bedömningar i vårdnadstvister och det känns som ett lotteri vem som får rätt. Jag saknar barnperspektivet.

(Stockholm, 2019-03-16)

#1395

Socialen agerar helt absurt i många fall där den vårdnadshavare skriker högst vinner.
Sveriges socialtjänst är en skam och borde lära sig av Norges motsvarighet.
Barn som blivit misshandlade i hemmet och tagit kontakt med polisen blir sedan släppt till den som slår/förgriper sig/ uppvisar omsorgssvikt. Socialtjänsten i Sverige är en skam.

(Linköping , 2019-03-16)

#1400

Jag har tragiskt upplevt detta på nära håll. Och anser att nämndemän och social tyvärr är väldigt dåligt insatta i dessa problem. Somliga känns tyvärr tom ibland ointresserade av detta. Till stort lidande för barn. Kan kanske handla om överbelastning och avskärmande av sig själva för att orka.

(Alvesta, 2019-03-16)