Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!

Kommentarer

#803

Alla vuxna måste ta ansvar och skydda barnen. Det är orimligt att barn ska tvingas bo med en förälder mot sin vilja! Tvång kommer inte att skapa goda relationer. Respekt och kärlek skapar goda relationer.
Skärpning Sverige!!

(Leruma, 2019-02-24)

#804

Nära vänner har o går igenom detta helvete och det man hänvisar till barnets rättigheter men beslutar och tittar på förälders rätt inte hur barnet mår och vill

(Falun, 2019-02-24)

#805

Barn skall känna sig trygga med båda sina föräldrar, gör de inte det behöver de hållbart rättsligt skydd. Lyssna på barnen om de öppnar sig.

(Göteborg, 2019-02-24)

#806

Barn ska vara säkra och känns trygghet i att det alltid är deras säkerhet som gäller.

(Borås, 2019-02-24)

#808

Idag brister det stort i dessa frågor o många tycks fara illa i detta. Barnkonventionen!

(Degeberga, 2019-02-24)

#827

Stoppa våldet mot barn. En person som medvetet misshandlat sina barn har för all framtid förbrukar rätten till umgänge

(Visby , 2019-02-24)

#831

En självklarhet. Barn måste få ett bättre skydd. För både sin egen skull och i de flesta fall för mammans skull.

(Stockholm , 2019-02-24)

#832

ett bra initiativ

(Lidköping, 2019-02-24)

#837

Rätt ska vara rätt!!!

(Visby, 2019-02-25)

#838

För våra barn har egen rätt till att få bestämma

(Visby, 2019-02-25)

#844

Jag vill att våra barn ska skyddas mot all sorts våld!!!

(Påryd, 2019-02-25)

#857

Våra lagar tycks ofta tolkas väldigt konstigt av jurister nuförtiden. Därför är det här ett bra upprop. SJÄLVKLART ska våra barn syddas! Och SLUTA ge misshandlande och dömda föräldrar ensam vårdnad om sina barn!!! Ett regelbundet schema för att bygga nytt företroende OCH i sällskap av utbildad kontaktperson vore det enda rimliga. För barnens skull!

(Arboga, 2019-02-25)

#862

Vill inte barn ska få lida för vi vuxna inte lyssnar och tror dem.

(Köping, 2019-02-25)

#867

jag lever själv i efterdyningarna av skilsmässa för snart 13 år sedan.

(stockholm, 2019-02-25)

#868

Inga barn ska behöva utsättas eller uppleva våld, varken i hemmet eller någon annanstans.

(Funäsdalen , 2019-02-26)

#872

För att en förändring måste ske!

(Falkenberg , 2019-02-26)

#875

HUR KAN SVERIGE HA EN FÖRÄLDRABALK SOM SÄGER ATT VI SOM VÅRDNADSHAVARE ÄR SKYLDIGA ATT SKYDDA VÅRA BARN FRÅN ATT TA SKADA MEN SEN NÄR MAN SKYDDAR SÅ STRAFFAS BARNET GENOM ATT TVINGAS STÅ UNDER OMSORG AV SIN FÖRÖVARE! Den vårdnadshavare som skyddar blir förelagd att mot 5000 kr i vite per tillfälle skicka barnet till föräldern som misshandlat!!! I mitt fall är det så och jag blir anklagad för att ljuga om mitt livs värsta stund. När jag ser min pojke i två omgångar slängas i väggen av sin far som totalt tappar all sans. Han får skador och han skriker för sitt liv ett skrik som bara står för en sak. Han fruktar för sitt liv! Det skriket kommer jag bära med mig för resten av mitt liv.

Om vi ska minska antalet kriminella, eller antalet våldsutövare i nära relationer måste lagen ändras! Barn som utsätts för fysisk misshandel har en uppväxt där de också hela tiden utsätts för psykisk misshandel. Barn gör som föräldrar gör och de kommer i vuxen ålder göra likadant mot sina egna nära. Mot sina egna barn. Alla barn som växer upp i destruktiv miljö tar allvarligt skada oavsett om den är av fysik eller psykisk karaktär!

Min son utsattes för fysisk misshandel inför mina egna ögon i 2 omgångar. Därför blev jag tvungen att stämma om vårdnad och såklart polisanmäla. Det är 1 år sen nu. Tingsrätten tar inte alls hänsyn till detta eftersom förundersökningen lades ned för att bevisningen inte räckte. Jag är nu tvungen att lämna ut sonen till sin förövare. Till en man som jag vet misshandlar honom, mest psykiskt men också fysiskt när pappan tappar kontrollen över sig själv.

(Svartsjö , 2019-02-26)

#878

Jag skriver under pga att jag har egna erfarenheter av våld i nära relation å ha varit utsatt å fick ingen hjälp.

(Stöde, 2019-02-26)

#892

Jag skriver under på grund av att det måste ske en förändring snarast! Det är en livsviktig fråga som måste tas upp och som MÅSTE ändras. Vill att mina barn ska kunna känna sig trygga hos sina föräldrar och att andra lyssnar på dem ifall dem far illa åt.

(Bålsta, 2019-02-26)

#904

Jag skriver under på grund av barnets säkerhet.

(Stockholm, 2019-02-27)

#909

Borde vara självklarheter idag!

(Huddinge, 2019-02-27)

#910

Jag vill ha bättre skydd för barnen

(Vårgårda , 2019-02-27)

#911

En felaktig dom där fadern är straffad för barnmisshandel blir tilldelad ensam vårdnad av barnen som är relativt stora och rädda för sin far.

(Kalmar, 2019-02-27)

#913

Jag skriver under därför att barn ska ha rätt till sina föräldrar inte tvärt om!

(Luleå, 2019-02-27)

#920

Jag bryr mig om mina medmänniskor och som företrädare för Vänsterpartiet Common Sense in Sweden så är det viktigt för mig att förbättra lagstiftningen som förbjuder barnaga.

(Vänersborg, 2019-02-27)

#921

Hela rättsystemet är helt sjukt, barnens rätt finns ej

(Ystad, 2019-02-27)

#922

Mycket angeläget!

(Bjärred, 2019-02-27)

#927

Rättsväsendets bagatelliserande av våld i nära relationer måste upphöra nu.

(Göteborg, 2019-02-27)

#930

Eftersom att jag själv varit drabbad!

(Uppsala , 2019-02-27)

#932

All barn måste skyddas mot våld och övergrepp.

(Stockholm, 2019-02-27)

#935

Jag har sett konsekvenserna på nära håll.

(Mariefred , 2019-02-27)

#936

Det skall vara en självklarhet att barnens bästa ska stå i fokus. Men det är även viktigt att den som anklagas på falska grunder inte förlorar vårdnaden om barnet. Det finns fall där förälder som friats från brott, där ena parten an använt anklagelser som "straff" förlorat vårdnaden trots allt. Detta får inte ske!

(Brastad , 2019-02-27)

#943

För våra barns skull! Vi föräldrar och samhället har ett ansvar att skydda våra barn, särskilt från konflikter, hämndlystnad, personlighetsstörningar, emotionell misär och våld.

(Stockholm, 2019-02-28)

#946

Det är nödvändigt att barnens perspektiv och barnens rätt står i fokus i dessa frågor.

(Borås , 2019-02-28)

#957

Barnens bästa måste under alla omständigheter ALLTID komma först. Hindrar regelverket detta måste det finnas en större flexibilitet i arbetet utan att rättssäkerheten hotas. Är detta inte möjligt bör lagstiftningen ses över igen.

(Lund, 2019-02-28)

#959

Ett barn som blir misshandlat ska få skydd! Inte tvingas ifrån den förälder som ger skydd och tvingas till en misshandlare.

(Göteborg , 2019-02-28)

#960

Det är dags NU att man tar barnen på ALLVAR! Det är dags att se till barnens bästa och deras rättigheter och att lyssna och tro på barnens berätrelser. En vuxen som blir misshandlad och utsatt för övergrepp blir aldrig tvingad att stanna hos förövaren HUR kan man då tvinga barn att stanna hos dess förövare? Totalt ofattbart!! Det handlar om mänskliga rättigheter oavsett storlek på människa. Skärp till lagstiftningen! Vad tro ni vi får för framtida samhälle med så många traumatiserade barn som ska leva i den? Barnen är vår framtid och det är vi vuxna som formar den genom hur vi behandlar våra barn! Skärpning!!

(Skövde , 2019-02-28)

#965

Viktigt att myndigheter blir medvetna om detta och vpgar se och ta i problemet. Har själv varit utsatt och eftervåldet tar aldrig slut och drabbar barnen.

(Vaxholm, 2019-02-28)

#972

Jag skriver under på grund av att barn är ett av få brottsoffer som måste träffa sin förövare gärna ofta och regelbundet. Att tala om mäns våld mot kvinnor går bra men att tala om pappors våld går inte.

(Stockholm, 2019-02-28)

#982

Jag skriver under då jag ser detta varje dag. Våld och övergrepp skrivs bort i utredningar och domar. Det saknas kompetens. Domstol har inte rätt verktyg att döma i dessa mål. Barns upplevelser tas inte på allvar. Barn far illa.

(Stockholm, 2019-02-28)

#983

Jag tycker att det är fruktansvärt hur barn ska behöva fara illa för att vuxna inte kan vara ansvarsfulla!

(Kolmården, 2019-02-28)

#987

För att ingen ska vara rädd för att åka hem.

(Tranås, 2019-03-01)

#991

Barn behöver skyddas

(Stockholm , 2019-03-01)

#994

Jag och mitt barn var själva varit utsatta för vård i nära relationer.

(Stockholm, 2019-03-01)

#997

Sverige följer inte upp till en del EU direktiv och internationella konventioner när det gäller våld i nära relationer. PAS rörelse har haft stor inflyttande på grund av den saknade kompetens och att Sverige bryter mot barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Polisen har nedprioriterad våld mot kvinnor och barn men de internationella organisationer och EU Domstolen samt EU Council kräver stora insatser och strukturella förändringar för att ett paradigskift ska ske omedelbart inom det svenska rättväsendet. Att neka dessa rapporter och leva upp i doktrineringar som kommer från 90 talets USA är i sig ett sätt att bryta vidare mot lagen för att desa män ska gå i undan. Den 28/2-2019 har polisen o Sverige bestämt sig för att göra stora förändringar om sexuella brott och väld i nära relationer. Tillsynsrapport om våls och sexualbrott visar stora brister inom polisen och åklagarna som kan inte återupptås. Mikael Damberg sätts igång lagförändringar via dataöagring för att teleoperatörerna ska spara uppgifter från sina kunder och bekämpa brott och barnpornografi enligt EU direktiv som föjs upp sedan många års tillbaka i de flesta EU länder. Det är dags att sätta stopp på häxjakt mot kvinnor som anmäler våld från papporna till sina barn och göra som man gör inom EU. Sverige varen paradis för förövare och pedofiler. 90% av de är alltid män. Det är slut på tjafjs!

(Nacka, Stockholm, 2019-03-01)

#998

Jag har själv blivit utsatt för våld i hemmet och mina barn har upplevt det och har ännu umgänge med pappan.

(KIRUNA, 2019-03-01)