Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!

Kommentarer

#3203

Frågan måste tas på allvar och lyftas fram

Mathias Nilsson (Svennevad , 2020-09-05)

#3205

Anhörig och är engagerad i mäns våld mot mot kvinnor och barn

Kjell Corneliusson (Vänersborg , 2020-09-06)

#3206

Att jag själv har blivit utsatt under flera år. När jag till slut nu polisanmälde de sexuella brotten la de ner förundersökningen efter en vecka! Anledningen är bristande bevis. Men detta har hänt och straffsatsen är 6 år!

Charlotte Zelmani (Solna, 2020-09-07)

#3209

Jag ser våld på nära håll begås med myndigheterna s goda minne.

Margareta Carlander (Lund, 2020-10-01)

#3212

Mitt barn har talat om att han blir utsatt för våld, både hos socialtjänst och polis.
Familjerätten trodde honom inte.
Nu ska han flyttas till sin pappa som han är jätte rädd för. Skrota barnkonventionen!!! Om barn gör som det står där kommer de ändå att bli ifrågasatta och planerade hos sin förövare.

Emelie Lilleberg (Skövde, 2020-10-03)

#3218

Måste till en förändring!

Angelica Holm (Älmhult , 2020-10-06)

#3224

Det känns hopplöst att försöka hjälpa om samhället är tandlöst. Vi måste gemensamt säga stopp till alla former av våld!

Annika Ståhl (Kista, 2020-10-29)

#3226

Tystnad skyddar inte den som ska skyddas ♡

Lovisa Persson (Örebro, 2020-11-14)

#3234

Det är i stor vikt i mitt liv då jag är mitt i det själv och det drabbar både mig och min son. Min polis anmälan blev nedlagd i brist på bevis och jag lever nu med ptsd pga det jag och min son blivit utsatt för av mitt ex. Vi tvingas dock ha kontakt med vår ”förövare” pga umgänge trots att vår son är så liten och inte kan skydda sig. Socialtjänsten ger mig inget stöd alls utan är läskigt nog också manipulerad av mitt ex.

Johanna Råberg (Eskilstuna , 2020-12-19)

#3238

Jag tycker det är fruktansvärt att barnets bästa inte alltid går först. Mitt barns pappa är våldsam och fortsätter terrorisera oss med vårdnadstvister varje år trots att jag har fått ensam vårdnad. Dottern har inte träffat pappan på över ett år och nu ska han få bevakat umgänge. Vi har haft tur men det finns de som ibte har och där våldsamma föräldrar faktiskt manipulerat domstolen och fått ensam vårdnad.

Emelie Karlsson (Göteborg, 2021-01-23)

#3250

Det är min skyldighet med tanke på alla barn som får gå igenom dessa fruktansvärda brott😡

Mia Millheden (Stockholm, 2021-02-05)

#3252

Otroligt viktig så SKRIVER PÅ!!!

Carina Porsebäck (Hästveda , 2021-02-05)

#3253

Jag lever under skyddat och vet exakt hur förjävligt detta är och hur OSKYDDAD man är när man kommer ut från det SKYDDADE boendet och får noll hjälp eller förståelse! Här står jag med två barn, noll ekonomi eller vänner, inget stöd mer än kontakt med advokat pga anmälningar. Jag trodde att man fick hjälp på riktigt, blev tagen på allvar. Men nu står allt stilla och han lever fritt medans vi inte kan gå ut av rädsla då jag fått "post" trots skyddade uppgifter. Han vet alltså var jag bor. Han har fel kontakter. Nu är bara frågan NÄR det händer mig eller barnen någonting. Är det de alla väntar på? Ska jag behöva dö!?! Detta måste uppmärksammas!!!

Sara Karlsson (Karlstad , 2021-02-09)

#3254

Det strider emot barnkonventionen, att ett barn som mår dåligt, i trauma, måste träffa pappan. Då han misshandlat modern.

Linnea Malmgren (Hallstavik, 2021-02-12)

#3256

Att det är så galet med hur det är idag där förövaren blir ”offert” i rättsväsendets och samhället. Jag jobbar med unga på BUP och ser hur våldet ökar och blir grövre mot unga kvinnor. De anmäler sällan pga den process som det blir i domstol. De som anmält får ofta inte rätt pga bristande bevis, att tiden gått innan de vågar anmäla. Det gör så ont att höra deras trauma berättelser i behandling.

Rebecca Heden (Västerås , 2021-02-20)

#3257

Jag skriver under pga att detta är otroligt viktigt!!!!

Gunilla Wolinder (Kungsör, 2021-02-20)

#3273

Upplevt konsekvenserna i min närhet

Elisabeth Rodhe (Göteborg , 2021-03-30)

#3276

Jag upplevt på nära håll hur samhället blundar för barnens rätt och inte skyddar barnen när en av föräldrarna är våldsam och kriminell.

Marit Nyström (Huskvarna , 2021-04-11)

#3278

Jag har nyss tagit mig ur en relation med våld i nära relation mot mig och barnet.Barnets pappa har erkänt men inte blivit dömd.Är i vårdnadstvist och mitt barn med nevropsykruatisk störning tvingas till faragenom umgänge.Jag lever med personlarm under dödshot mot både mig och sonen från pappan till barnet.

Känner att jag är rättslös och att mitt barn inte kan skyddas.

Josefine Petersson (Skyddad folkbokföring , 2021-04-11)

#3284

Jag skriver under på grund av att jag själv och mina numera vuxna barn blivit så extremt utsatta av både barnens pappa men också av samhällets aktörer som är till för att skydda oss. Hela samhället svek oss.

Margareth Hagberg (Nacka, 2021-04-13)

#3286

För att det är fruktansvärt att kvinnor och barn blir fråntagna sina trygghet pga. Sveriges rättssystem. De bara tillbaka på ”lilla hjärtat”. Där gick det fel, och där skulle det till förändringar. Vart är förändringarna??

Lisa Berggren (Norrköping, 2021-04-14)

#3290

Våld i nära relationer måste uppmärksammas och få ett slut.Barn ska inte leva med sin förövare.

Linda Sandquist (Västerås , 2021-04-16)

#3295

Våld i hemmet är aldrig ok. Barn ska slippa bevittna väld

Sabina Anerud (Åkersberga , 2021-04-19)

#3302

Jag är en av tusentals som flytt våld i nära relation. Skriver under för mitt och alla andras barn som tvingas till umgänge mot sin vilja.

Kikki Persson (Östersund , 2021-04-22)

#3311

Något som redan borde vara självklart är inte det och med den här underskriften hoppas jag tillsammans med fler kunna göra skillnad.

Pia Ericson (Åskloster, 2021-05-10)

#3318

Det är helt galet att detta inte redan är verklighet år 2021. Våldsamma föräldrar fortsätter att misshandla sitt ex och barn genom att gå via den vägen som samhället möjliggör för dom, att stämma den andre föräldern på umgänge och vårdnad och den sunde föräldern hamnar i en situation där den måste utsätta sitt barn för förövaren för att inte vara den som anses ha ”samarbetssvårigheter” och riskerar att förlora vårdnaden till deras förövare eller anklagas för PAS. Gör PAS olagligt att använda i vårdnadstvister! Läs forskning om PAS-teorin och förstå varför den inte är lämplig och absolut inte får användas. Hur många barn ska behöva lida och tvingas utstå psykisk och fysisk misshandel för att en förälders rätt till barnet väger tyngre än barnets trygghet och egen vilja innan detta blir verklighet? Barn trasas sönder och samhället hjälper förövaren.

Denise Grönlund (Skellefteå, 2021-05-25)

#3320

Dessa män använder barnen som schackpjäser och både barn och kvinna riskerar att fara illa, när samhället för förövaren och kvinnan samman igen, genom barnen. En man som vill kvinnan illa, kan fortsätta skada henne genom barnen, och risken för att barnen behöver bevittna andra övergrepp ökar igen. Barnen förtjänar 1 fungerande förälder, istället för en förövare och en utmattad förälder.

Julia Berg (Nyköping , 2021-05-28)

#3325

Våld mot kvinnor och barn måste upphöra svenska rättssystemet måste ändras!

pia lovholt (Luleå, 2021-07-12)

#3327

Det måste till en förändring mer rättigheter till de våldsutsatta och skydda våra barn, barn har rätt till sina föräldrar inte tvärtom och ett liv utan våld

Helena Sjögren (Färgelanda, 2021-07-13)

#3328

Det måste bli en ändring . Tjänstemannaansvaret måste återinföras så någon tar ansvar för de sjuka beslut som fattas :/
Tillsammans är vi starka , jag vill vara med och va en i kedjan .
Hur kan jag hjälpa ? Vad kan jag göra ?

Karin Gunnarsson (Markaryd , 2021-07-13)

#3332

Det är viktigt att skydda våra våldsutsatta kvinnor och barn.

Johanna Pettersson (Luleå, 2021-07-15)

#3333

Detta är en så viktig fråga!

Hanna Sandelin (Lomma, 2021-07-17)

#3335

Jag skriver under för att jag själv varit utsatt och många som jag känner har varit eller är utsatta. Jag skriver under för att Sverige och våra lagar behandlar detta samhällsproblem oerhört dåligt. Skäms på Sverige. Det är en skam att så många kvinnor och barn tillåts leva i rädsla pga våldsamma män, tvingas bo på skyddat boende gömda ifrån även jobb, vänner och familj och barn som tvingas till umgänge med fäder som misshandlat deras mor och / eller dem och i vissa fall till och med dödat deras mamma. Fruktansvärt inhumant. Vad är det för land vi lever i? Hur kan det här bara få fortsätta? Man blir ju rädd för vad det är för krafter som styr vårat samhälle. Är dom psykopater hela högen? Ursäkta men allt detta måste ändras nu!! Det är inte kvinnor och barn som ska behöva gömma sig undan livet eller leva i bedövande rädsla. Det är lagarna och rättsväsendet som ska sätta de våldsamma männen bakom lås och bom. Låt dem som beter sig illa mot sin omgivning betala med sin frihet. Inte straffa dem ytterligare som redan är utsatta. Tack för mig 🙏

Karin Nilsson (Malmö, 2021-07-28)

#3337

Jag har blivit utsatt för psykisk och fysisk våld av dotterns pappa.

Rebecca Bergqvist (Kalmar, 2021-08-24)

#3346

Det är dags att ta barnen på allvar i dessa situationer.

Socialtjänsten kliver aktivt in i det "akuta skedet" för att sen hävda att det är en "rättighet" att barnet som utsatts för våld på något sätt, ska få träffa den andra föräldern och vice versa.

I och med detta så kliver Socialtjänsten ÖVER barnkonventionen genom att TILLÅTA ett utsatt barn att fortsätta utsättas. Och detta med hänvisning till föräldrabalken och umgängesrätten.

Här är det så tydligt hur förbannat skevt samhället är byggt och hur bristfällig barnens skydd är. Nästintill obefintlig.

Abuse by Proxy är den rätta benämningen på hur det fungerar då barn är utsatta av ex. en förälder och Socialtjänstens arbete kring det.

Helhetsperspektivet gäller INTE i arbetet kring och mot våldet.

ALLA dörrar som lämnas öppna för en förövare är en direkt inbjudan till att fortsätta våldet.

Linda Ferlander (Stockholm , 2021-10-30)

#3356

Skriver under för att det är precis det jag o barnen upplevt av samhället!! När man söker hjälp blev jag o barna skärpta!! Värsta valet jag gjort att börja polisanmäla! Det orsakade mina barns omhändertagandet när pappan kom med motanmälningar som regnade på.

Yildiz Mårtensson (Örebro, 2022-01-24)

#3358

Ingen ska behöva uppleva våld

Carina Hansson (Ljusdal , 2022-02-13)

#3360

Jag är utsatt och har varit det i 7 år

Sofie olsson (Matfors , 2022-02-13)

#3365

Att jag levt med min och barnens förövare i 4år innan jag kunde lämna, idag har det gått 4år sen jag lämnade.. 8år. Eftervåldet är extremt påtagligt, både mitt och barnens mående. Soc gör inte ett skit, ingen lyssnar eller hör. Ingen vill höra eller förstå. Jag är rädd att gå sönder för mycket, för jag är inte säker på att jag kan ta mig upp då. Vem skyddar då mina barn, om inte jag kan?!

Tea Fjellström (Umeå, 2022-02-17)

#3372

Jag själv varit utsatt för våld i nära relation.

Petra Svensson (Perstorp, 2022-08-21)

#3374

Jag skriver under på grund av att jag vill att alla barn ska vara trygga och skyddade från all slags våld och annat som kan skada dem.

Camilla Lindberg (Nynäshamn, 2022-09-18)

#3376

Undertecknad står bakom ovanstående utifrån privat och professionell erfarenhet.

Emma Larsson (Skyddat, 2022-10-02)

#3380

Allt annat vore orimligt

Pethra Zollfrank (Brämhult , 2022-10-09)

#3384

Jag och mitt barn är utsatta för psykisk misshandel

Jenny Öberg (Åkersberga, 2022-12-10)

#3385

Egen erfarenhet

Maria Kivijärvi (Haparanda, 2022-12-15)

#3387

Jag stödjer kampanj.

Maria Bergström (Ankarsvik, 2023-02-08)

#3389

Självklart!!

Eva Lundgren (Gävle, 2023-09-26)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...