Låt Sardor och Tim stanna!

Kommentarer

#806

De ska inte utvisas från Sverige

(Falkenberg, 2019-02-06)

#809

Beslutet är helt galet, omänskligt och strider fullständigt mot barnkonventionen!!

(Vällingby , 2019-02-06)

#811

Helt sjukt att en etablerad familj får ett sånt beslut! Finns ingen logik att rycka upp barnen och hela familjen från det som är deras trygghet och framför allt sitt hem!
Vad är det för människor som tar såna beslut?

(Stockholm, 2019-02-07)

#816

Barn måste stänna i Svergie!!!

(Mariefred, 2019-02-07)

#827

De får stanna i Sverige

(Strömstad , 2019-02-07)

#844

Jag vill att pojkarna stannar i sitt födelseland Sverige, på grund att det är för barnets bästa.

(Bjuv, 2019-02-07)

#852

Barnen som föds i landet och växt upp , har inte ens sett var finns Uzbekistan ska inte utvisas från Sverige

(Trollhättan, 2019-02-07)

#856

Jag skriver under för att jag vill att familjen får stanna i Sverige

(Gustavsberg, 2019-02-07)

#857

Snälla låt denna familj och barn få stanna i Sverige

(Stockholm , 2019-02-07)

#862

Jag skriver under för att barn som endast känner till detta land och levt hela sitt liv här inte bör utvisas, detta land är deras hemland

(Stockholm , 2019-02-07)

#869

Skolkamrater med min dotter.

(Stockholm , 2019-02-07)

#873

Fina och snälla killar som vi känt länge. Allt de har finns här.

(Stockholm, 2019-02-07)

#874

Först för barnen men också för att det inte finns någon hållbar orsak till att familjen ska behöva lämna ett liv med fast anställning, studier och egen bostad. Ett 10 år gammalt åtterreseförbud kan inte vara orsak nog❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

(Tyresö, 2019-02-07)

#880

Jag skriver under på grund av att det är omänskligt av Migrationsverket, att kasta ut en familj som har bott här i 10 år och har rotat sig här i Sverige.

(Stockholm, 2019-02-07)

#885

Denna familj har bott i Sverige 10 år och inte ligger någon till last. De har etablerat sig i vårt samhälle , arbetar inom yrken vi har brist på.
Framför allt får man inte behandla barn på detta vis och inte deras föräldrar. Barnen går i skola här sedan många år har sin barndoms historia i Sverige

(Älvsjö, 2019-02-07)

#894

Låt barnen stanna där dom hör hemma!!
HÄR ❤

(Stockholm , 2019-02-08)

#899

Jag skriver under för att små barn har integrerat sig i det svenska samhället och det blir orättvist mot dem att utvisa dem till ett land och miljö som de inte är bekanta med.

(Malmö, 2019-02-08)

#903

Jag tycker att det finns alldeles för bra skäl att familjen ska få stanna. Det socialanätverk som finns skola, arbete och vänner. Migrationsverket borde se över kraven bättre och göra om prövningen...

(Stockholm, 2019-02-08)

#906

Barnen är uppväxta här och är en fungerande familj, med vänner. De har inte den framtiden i sitt hemland som de kan få här. Det vore förödande för barnen. Gör om gör rätt! Låt familjen få stanna!

(Deje, 2019-02-08)

#908

Anser att de ska få stanna!

(Haninge, 2019-02-08)

#911

Det är det rätta att göra för det som kan hända är inte rätt

(Lidingö, 2019-02-09)

#917

Låt familjen stanna, en självklarhet.

(Stockholm, 2019-02-10)

#921

Jag anser att det är helt fel att utvisa barn till ett land de inte har någon relation till.

(Stockholm, 2019-02-10)

#932

Varför utvisa fungerande familjer som pratar svenska m barn som är födda här. Ut med dem som lever på bidrag, begår brott mm istället. Som förstör vårat samhälle

(Åkersberga , 2019-02-10)

#934

Det är helt orimligt att utvisa barn till ett osäkert land de inte känner till!

(Stockholm , 2019-02-10)

#938

vad ska det vara bra för med utvisandet? barnet pratar ju inte uzbekiska.

(Järna, 2019-02-10)

#942

Det kan inte vara rätt att utvisa någon som är etablerad i landet, med språket, vänner osv. Låt dem stanna!

(Hölö, 2019-02-10)

#955

Jag skäms för denna myndighet (och andra myndigheters) oförmåga att se behoven hos den lilla människan, hos dem som inte kan eller har förstånd att föra sin egen talan. Finner inte ord för denna dumhet.

(Norrtälje , 2019-02-10)

#961

Jag vill att Sverige ska börja se människor och inte etniskt ursprung

(Hölö, 2019-02-10)

#963

Jag är et medmänniska.

(Hölö, 2019-02-10)

#970

Stödja en vän

(Stockholm , 2019-02-10)

#976

Låt dessa barn få påbörja ett tryggt liv äntligen

(Stockholm, 2019-02-11)

#980

Ett barn ska ha trygghet!
Genom att utvisa barn- speciellt till länder som Uzbekistan är ett brott mot barnkonventionen. På flera punkter. Barnen har etablerat sig här och ett av barnen är fött här i Sverige.
Upprepa inte historien.
En deportation kan många gånger innebära döden- och Sverige som är emot dödsstraff. Dubbelmoral!

(Stockholm , 2019-02-11)

#983

Det är ett vansinnigt beslut att utvisa barn och deras föräldrar då barnen har sitt hemland och sin rötter här och
Föräldrar som gör rätt för sig.

(Stockholm , 2019-02-11)

#997

Deg är åt helvete agt efter 10 år skicka "hem" någon

(Stockholm, 2019-02-12)