Det räcker nu! Stoppa utvisningen av unga till krigets Afghanistan

Kommentarer

#1

Våra unga flyktingar får inte utvisas till krig i ett land där det inte finns någon framtid för dem..

(Göteborg , 2019-01-04)

#4

Låt ungarna stanna
Skicka inte barn till krigets Afghanistan!

(Göteborg, 2019-01-04)

#21

Att Sverige utvisar personer till ett krigsområde är en skamfläck i historien. Låt denna omänskliga period bli ett kort undantag!

(Nacka, 2019-01-04)

#22

Se uppropstexten!

(Skellefteå, 2019-01-04)

#27

Sverige bryter mot FNs barnkonvention och konventionen om de mänskligs rättigheterna genom dessa avvisningar.

(Göteborg, 2019-01-04)

#29

Det räcker nu!

(Visby, 2019-01-04)

#33

Självklart skriver jag under. Vi är många som fortfarande står upp för humanitet och medmänsklighet. Stoppa utvisningarna nu.

(Visby, 2019-01-04)

#36

När ett barn försvinner i Sverige, står hela samhället upp för att hitta det, allt ifrån myndigheter, polis och missing people. För de här våra ungdomar i landet sedan några år tillbaka, har det blivit ok att inte ens rättsprocessen är säker. Barn ska inte betala priset som en bricka i ett laglöst spel.

(Gävle, 2019-01-04)

#40

Vi har haft förmånen att lära känna flera av dessa ungdomar. En av dem har blivit vårbonusson.

(Växjö, 2019-01-04)

#51

Vi kan inte behandla människor på detta viset. Vill inte att mina vänner utvisas till döden. We are aiai earthlings!!

(Svenljunga , 2019-01-04)

#53

Jag skriver under på allt det som Mats Hermansson, domprost Visby domkyrkoförsamling skrivit i detta upprop. Det räcker nu.

I solidaritetens och medmänsklighetens tecken är det nog.
Stoppa alla utvisningar till Afghanistan och ge de unga som varit här i flera år amnesti.
För deras skull och för vår.

(Åkersberga, 2019-01-04)

#55

Humanitet, medmänskliga rättigheter, Sverige ska inte offra människor

(Falkenberg, 2019-01-04)

#56

Inget annat är möjligt. Afghanistan befinner sig i ett mycket svårt säkerhetsläge.

(Linköping, 2019-01-04)

#58

Många asylsökande har behandlats på ett sätt som är omänskligt och t.o.m. olagligt. Migrationsverket och svenska staten måste erkänna det och sluta slingra ur att ta ansvar.

(Nykvarn, 2019-01-04)

#63

Det räcker nu. Alla lider. Vi orkar inte mer. Vi svenskar har öppnat våra hem och nu tas dem ifrån oss. Det var inte rättvist av staten att göra så. Man borde ha tänkt på konsekvenserna av att låta oss påbörja relationer som sedan skickas rakt in i missär och eventuell död. Orkar inte mer

(Skara, 2019-01-04)

#64

Jag anser att handläggningstiden har varit alldeles för lång och av den anledningen måste vi ge dessa ungdomar amnesti. Många av dem har inget att komma tillbaka till, deras familjer är borta och de har ingen social trygghet.

(Kumla , 2019-01-04)

#67

Denna smutsiga och undermåliga hantering måste få ett slut. Vi som nation är skyldiga dessa ungdomar detta!

(Östersund, 2019-01-04)

#69

Ett civiliserat land deportetar inte människor till ett land i krig som Afghanistan. Varken, kvinnor, män, barn eller ungdomar.

(Höllviken , 2019-01-04)

#70

jag är präst och har avlagt löften om att taga vara på och älska min nästa.

(Bruzaholm, 2019-01-04)

#73

Jag skriver under för att jag har haft en ung afghan boende i vår familj, vi tycker om honom och han är mycket skötsam men ska nu utvisas.

(Kärna, 2019-01-04)

#80

Jag har jobbat med många av dessa fina ungdommar som förtjänar ett liv i trygghet. Jag har sett när de nekats uppehållstillstånd, jac har tröstat och bett dom tänka frammåt. När svaren är att det funns ingenframtid för mig... mitt hjärta går sönder.. de e så fruktansvärt att krama om dom och säga att allt kommer bli bra. När man vet att vi skickar dom rätt in i döden.. rädda dem. Se dem för de människor de är. För nu bevandlas de som ohyra vilket smärtar i hjärta och själ. Vart finns alla rättvisa beslut? Vet ni ens hur det är där? Vet ni att vissa barn kommer dödas om de återvänder? För att de flytt från förföljerser? Vet ni att sönerna till den dödade pappan också kommer jagas och dödas för något som sonen inte har att göra med. För ett fel som någon någon gång i tiden gjort? Har ni myndihetspersoner tårkat deras tårar som jag? Hört deras historier?! Om inte. Se dem i ögonen hör deras berättelser.. se dem för de fina människor de faktiskt är.

(Saxdalen, 2019-01-04)

#85

Det är så fruktansvärt att människor tvingas tillbaka till Afghanistan där de riskerar att förlora livet och där de säkert får uppleva lidande. De flydde till Sverige, ett land där de trodde de var säkra. Sverge brytet mot mänskliga rättehetet.

(Skellefteå, 2019-01-04)

#86

Tycker det är fruktansvärt att vi utvisar till Afghanistan.

(Visby, 2019-01-04)

#88

Jag tycker det är en skam att vi behandlar dessa unga flyktingar på ett så ovärdigt och ohumanistiskt sätt. De borde tvärtom få allt stöd de kan behöva!

(Stockholm, 2019-01-04)

#91

Ingen människa ska utvisas till Afghanistan som är världens farligaste land. De ensamkommande som varit här i över tre år har acklimatiserat sig, många är redan nu produktiva och de allra flesta kommer att bli en mycket välbehövlig arbetskraft i Sverige. Det är dessutom ett svinn av humankapital att skicka dem till Afghanistan, ett land som många inte ens känner, inte är födda i eller har anhöriga i...

(Solna, 2019-01-04)

#96

För solidaritet och medmänsklighet.

(Gävle, 2019-01-04)

#97

Helt fel att utvisa unga till Afganistan, särskilt de som kom till Sverige 2015.

(Klintehamn, 2019-01-04)

#99

Nu är det faktiskt nog! Gränsen är nådd! Faktiskt för länge sen!

(Umeå, 2019-01-04)

#100

De här unga människorna måste få en chans till en framtid!!!tänk om det vore våra barn det handlade om!!

(Örebro, 2019-01-04)

#102

Inget annat duger. #låtallaungastanna #amnestinu

(Örnsköldsvik, 2019-01-04)

#110

Friheten är gratis för den som är född i ett fritt land, medan andra tvingas riskera sina liv för den.

(Köpingsvik, 2019-01-04)

#115

Det är omänskligt och oförsvarbart att utvisa till krig och helvete. Det räcker nu! Jag skäms över att detta får fortsätta...

(Rundvik , 2019-01-04)

#117

Humanitet!

(Visby, 2019-01-04)

#120

Det är fel mot de mänskliga rättigheterna!

(DANDERYD, 2019-01-04)

#123

Utvisningarna är djupt inhumana. Ofta grundas dessutom dessa på fullständigt godtyckliga åldersuppskrivningar, som sker uteslutande på grund av att Sverige inte kan utvisa minderåriga. De flesta av de utvisade har aldrig varit i Afghanistan. De saknar därför kontaktnät och utan det har de inga alternativ till att bo på gatan och försörja sig genom prostitution.

(Staffanstorp, 2019-01-04)

#127

visa medmänsklighet

(NYKÖPING, 2019-01-04)

#130

"Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.” så lyderArtikel 14 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, som Sverige har skrivit på. Hur kan vi då behandla dessa ungdomar som hittills? Rättsvidrigt på många sätt, och många ungdomar skickas till ett land som de inte ens varit i - de har fötts i Iran eller Pakistan av föräldrar på flykt. Svenskar avråds av UD att besöka Afghanistan.

(Örebro, 2019-01-04)

#137

Jag håller med. Det är nu lite mer än 10 år sedan maken gjorde utlandstjänst i just Afghanistan. Afghanistan är ett farligt land!

(Visby , 2019-01-04)

#140

Det är omänskligt att skicka hazarer till Afghanistan! De måste nu få amnesti o stanna i Sverige o de kommer att bli en tillgång för vårt land.

(Stockholm, 2019-01-04)

#141

Att utvisa människor till ett land i krig strider mot allt vad mänsklig värdighet är.

(Lärbro, 2019-01-04)

#142

Nu räcker det! Låt dem få stanna!

(Örnsköldsvik , 2019-01-04)

#148

Jag träffat flera från Afganistan o bättre människor har jag sällan lärt känna. Låt dem stanna.

(Stockholm, 2019-01-04)

#159

Det är farligt i Afganistan och dessa ungdomar förtjänar en framtid.

(Visby, 2019-01-04)

#166

Dessa unga har funnits i vårt land i mer än tre år och vi, Sverige, har orsakat dem stor skada med vår senfärdighet. Vi måste ta ansvar för våra handlingar och ge dem amnesti. Vi har ju t.ex stiftat utvisningslag med retroaktiv verkan helt rättsvidrigt. Skamligt. Nu är det nog!!! Dessutom behöver vi dessa unga men det är sekundärt.

(Linköping, 2019-01-04)

#168

Jag skriver under för jag är en människa som ser och är en människa pga andra människor ( Ubuntu ).

(Uppsala, 2019-01-04)

#169

Har en konvertit med en sällsynt förmåga att uttrycka sin kristna tro, vilket inte Migrationsverket lyssnade på. Så han som ALLA hör är djupt kristen fick avslag.
Han blev även åldersuppskriven 3,5 år när han som 16-åring kom till Sverige. Så han missar även nya gymnasielagen.
Han missar även detta upprop om begränsningen är alla ”unga” , så gruppen vi kämpar för måste vidgas.

Vi måste även kämpa för allabRnfamiljer, samt den stora gruppen 18-25-åringar som kom 2015 och nu varit 3-3,5 år i Sverige.

(Järpen, 2019-01-04)

#170

Det som nu händer är en skam för vårt land. Vi kan bättre och vi har råd att behandla unga människor värdigt och humanistiskt. De ständiga utvisningsbesluten håller inte – framförallt inte mänskligt!

(Stockholm, 2019-01-04)

#173

Medmänsklighet.

(Stockholm, 2019-01-04)

#175

Nu får det vara nog med dumheter och omänskliga domar!

(Heby, 2019-01-04)

#182

Sverige måste sluta utvisa till det krigsdrabbade Afghanistan !

(Vrena, 2019-01-04)

#186

#EnelevEttliv

(Stenungsund , 2019-01-04)

#191

Det är inhumant att utvisa människor till Afghanistan, ett land där grundläggande mänskliga rättigheter inte existerar. Dessa ensamkommande ungdomar har rotat sig väl i vårt samhälle och de är en STOR tillgång för Sverige. Se de som en tillgång för vårt land, inte en börda.

(Stockholm, 2019-01-04)

#195

Jag vill att Sverige ska vara ett land som lever efter internationella överenskommelser om hur barn ska behandlas, samt för att jag kan inte se mina afghanska elever brytas ner, förlora hoppet. De kunde vara mina söner.

(visby, 2019-01-04)