Rädda Hammarö Kulturskola!

Kommentarer

#809

Min autistiske son fick fin hjälp att lära sig spela gitarr genom detta och han är otroligt bra nu med både gitarr och piano

Angelica Johansson (Hammarö , 2018-11-10)

#816

För en bättre framtid

Jan Karlsson (Skoghall , 2018-11-10)

#818

Musik är lika viktigt som idrott!

Helena Olofsson (Hammarö, 2018-11-10)

#819

Kulturskolan är en otrolig värdefull plats i samhället, där det bl a skapas musiker, dansare o skådespelare för framtiden. Låt den vara kvar, den behövs!!

Malin Jörtsö (Kvicksund , 2018-11-10)

#820

Man måste förstå att all kultur är viktig för mänskligheten.

Jag tycker att medvetenheten är undermålig hos många. Kulturen är, och måste vara en obunden kraft i samhället. Tänk vad den kan bidra till människors medvetande om sig själva. Människor måste få vara fri i sitt uttryck och använda sin kreativitet, samt få en möjlighet och chans att jobba på det, och dessutom behöver man lära människor vad dom finns där ute. Estetik stimulerar människans fantasi, uttrycksförmåga och inte minst känslighet. Det har dessutom en positiv inverkan på förmågan att hantera andra ämnen i skolan. Enkelt uttryckt så utvecklar det hjärnan, våra sinnen och förmågor. Så många vetenskapliga studier har bekräftat det här. Min egen erfarenhet bekräftar till mig själv också

Patrik Eriksson (Enköping , 2018-11-10)

#828

Det som stängs ner tar en oerhört lång tid att bygga upp igen!
Musiker och lärare

Rolf Bjelm (Munkedal, 2018-11-10)

#830

Har 2 barnbarn på Hammarö och vill att denna fina kulturskola ska fortsätta att finnas för kommande elever

Carina Hindenäs (Halmstad , 2018-11-10)

#832

Jag tycker det är viktigt att det finns kulturskolor i varje kommun.

Sara Tedenljung (Sunnemo, 2018-11-10)

#834

Har två barn i kulturskolan och det är fantastiskt att se hur de växer i denna miljö.

Msria Larsson (Hammarö, 2018-11-10)

#836

kultur är viktigt för barn och unga. Kommunen får tänka till nu. De kan inte bygga en massa skolor och lägga ned sånt som tillför andra saker för barn. Bygg ingen ny skola på Ålvägen!! Bygg Hammarlunden i fler plan, behåll kulturskolan. Tänk till nu politiker!

Karin Fridh (Hammarö , 2018-11-10)

#842

Kulturskolan är jätteviktig! Alla barn som vill ska ha chans att få spela ett instrument!

Ingela Mårtensson (Hammarö, 2018-11-10)

#843

Bättre att barn gör något vettigt istället för att springa runt på stan utan mål. Detta ökar ju överallt i vårt samhälle. Kultur, bl.a. musik är ett mycket bättre alternativ.

Pelle Skyman (Forshaga, 2018-11-10)

#844

Alla barn och unga har rätt till att få utöva kultur. En nedläggning av Kulturskolans verksamhet skulle vara förödande för barnens egna kulturliv.

Anna Marsh (Stockholm, 2018-11-10)

#848

Utöver den rent kulturella verksamheten och de dokumenterade fördelarna av barns utveckling genom musik och kultur är Musikskolan en plats där många barn och ungdomar får känna sig accepterade precis som de är och där de kan skapa en ny plattform för ett socialt och tryggt liv när det blåser kallt i den vanliga skolan. Att välja bort Musikskolsn i detta läget är som att välja bort färgerna i en målarlåda, vad tänker ni färglägga med då när färgerna är borta? Låt barnen och ungdomarna få en chans att lysa, i alla färger som finns!

Matilda Mickeler (Falköping, 2018-11-10)

#849

Att spara pengar genom att dra ner på kulturen är detsamma som att öka kostnaderna för psykisk och fysisk ohälsa. All forskning visar ju att människan mår bättre ev att utöva musik, dans, konst osv. Snälla politiker på Hammarö, för er egen och era invånares skull: se inte detta som en besparing, lägg inte ner kulturskolan!

Jonny Lindström (Karlstad , 2018-11-10)

#855

Det här är osedvanligt oroande. Barn behöver en naturlig och tillgänglig ingång till kultur och musik. Grundskolans nedmontering av estetiska ämnen och, framför allt, musikundervisning behöver räddas upp av en livaktig kulturskola. Musik är lugnande för stressade barn och skapar gemenskap för barn som känner sig utanför. Kultur är hälsa!

Christer Nerfont (Karlstad, 2018-11-10)

#856

Kultur är viktigt.

Hans Samuelsson (Kvillsfors, 2018-11-10)

#858

Jag tycker kulturskolan är en viktig del i barnens utveckling och den har gett mig mycket glädje under min uppväxt.

Frida Block (Umeå, 2018-11-10)

#860

Varför ska alltid kulturen drabbas i första hand? Börja med att skära i ishockey och fotboll först, men det är det ingen politiker som vågar...

Claes Lödėn (Karlstad, 2018-11-10)

#867

Jag tillbringade jättemycke tid på kulturskolan i Munkfors när jag gick i skolan
Där fick jag vänner för livet, vissa var i min ålder, andra kanske 40 år äldre än jag men inom kulturen spelar inte det någon roll, man deltar på lika villkor oavsett ålder, kön, eller handikapp

Än i dag när jag är strax 50 år får jag träffa nya vänner och musicera tillsammans med, tack vare att jag en gång i tiden tillbringade mycket tid på en kulturskola, som idag tyvärr är nedlagd

Gör inte samma misstag på Hammarö!!!!

Mvh Magnus Säfström/Trombonist

Magnus Säfström (Munkfors , 2018-11-10)

#872

Kultur är livsviktigt.

Martin Fagéus (Nacka, 2018-11-10)

#877

Efter 44 år som lärare på Alingsås Kulturskola har jag nu gått i pension .
Som 9-åring 1959 fick jag börja som elev på denna nystartade Musikskola .
Första året i en mandolingrupp var avgiftsfri . Därefter följde 10 år som elev på Alingsås Kommunala Musikskola i olika sammanhang . Det blev en fast punkt under hela skoltiden . Där träffade man kompisar från andra
skolor med olika bakgrund .
I ensemblespel spelade var och en en viktig roll för varandra . Det blev en fast träffpunkt varje vecka genom tonåren .
Av musiklärarna fick jag lära mig ett HANTVERK .Sakta men säkert och med instrumentets hjälp öppnades nya dörrar in i musikens stora värld .
Hela mitt yrkesliv har jag fått vara med i detta sammanhang , fått vara med barn och ungdomar i deras utveckling , varit en vuxenkontakt utanför familjen . Med samhällets förändring och utveckling och med kontinuerlig fortbildning så har själva yrket förändrats hela tiden .
Kommunala Musik-och Kulturskolor
är en viktig del i en kommuns utbud av livskvalité för sina kommuninvånare.
Viktigt är att inte avgiften är för hög , vilket då genast utesluter många barn och ungdomar från denna livsventil och möjlighet till gemenskap ,glädje och personlig utveckling .
Satsa resurser på ungdomarna det lönar sig i längden .

Inger Aronsson Johansson

.............Kommunal Musiklärare...........
....................i Alingsås i 44 år ..............

Inger Aronsson Johansson (Alingsås, 2018-11-10)

#885

För att min dotter spelar tvärflöjt på kulturskolan och hon tycker att det är jättekul .

Elisabeth Segerman (Skpghall, 2018-11-10)

#886

Jag anser att det är viktigt att ha en kulturskola.

Lars Segerman (Skoghall , 2018-11-10)

#889

Lägga ner kulturskolan vore katastrofalt dumt!

Petra Berg (Karlstad, 2018-11-10)

#890

Kulturskolan är något av det viktigaste vi har i kommumen

Ulla Löfdahl (Skoghall , 2018-11-10)

#899

Nedmontera inte de (alltför få) ställen där unga människor kan utveckla sin kreativitet och begåvning, växa som människor och skapa äkta värden tillsammans med jämnåriga. Sverige behöver FLER kulturskolor- inte färre.

Maria Böhm (Gustavsberg, 2018-11-10)

#906

Musik är livsnödvändigt. Att beröva barn musik är helt enkelt inte mänskligt

Birgitta Haglund (Karlstad, 2018-11-10)

#907

Jag tycker denna verksamhet är ett mycket viktigt komplement till skolan och till andra fritidsaktiviteter för barnen och det skulle vara mycket tråkigt om Hammarö kommuns barn inte fick möjlighet att delta i sådan verksamhet.

Lars Block (Skoghall , 2018-11-10)

#908

Jag har skälv upplevt, och ser nu mina barn uppleva, vad musik tillför i en ung människas liv. Idag när det talas så mycket om ungdomars stressade liv behövs musiken mer än någonsin för att tillföra balans. Kulturskolan måste finnas kvar så att alla, inte bara de mest priviligierade, har chans att lära sig musicera.

Maria Lindroth (Lund, 2018-11-10)

#910

Kulturen har en viktig uppgift i ett demokratiskt samhälle.

Birgitta Djurberg (Vimmerby , 2018-11-10)

#911

Har sett Hur fattigt livet blir då en bred och väl fungerande kulturskola försvinner, t.ex. i Grums. Och hur kostsamt och arbetsamt det är att starta på nytt som t.ex. i Nora.

Åsa Grumer (Vålberg, 2018-11-10)

#916

Kulturskolan är en viktig verksamhet som når ut till många barn och unga. Barn och unga som utan kulturskolan kanske inte har möjlighet att spela ett instrument, sjunga i kör, delta i orkester, teater- och dansgrupper, eller annan skapande verksamhet. Den svenska kommunala musik/kulturskolan är unik i ett globalt perspektiv med rötter i folkbildningsidealet. Den bärande idén är att alla barn, oavsett socialt och kulturellt kapital, ska få tillgång till kvalitativ musik- och kulturverksamhet. Det s k svenska musikundret tillskrivs ofta vara sprunget ur just barn och ungas deltagande i den kommunala musik/kulturskolan. Men de flesta kulturskoleelever beskriver framför allt vikten av att tillsammans delta i skapande verksamhet, få nya vänner, stärka sin självkänsla och helt enkelt uppleva glädje i kreativiteten. Beröva inte Hammarös barn och unga allt detta. Och, diskussionen ger inte Hammarö kommun positiv publicitet. Tänk om, och gör rätt. Det lönar sig långsiktigt.

Susanne Ivarsson Olsson
(Tidigare musikpedagog och rektor/chef för Kungälvs Musik/kulturskola. Verksamheten var nedläggningshotad av besparingsskäl 2003-2004. Trots massivt stöd för skolan inom och utom kommunen med manifestationer och uppvaktning hos dåvarande kulturminister, klubbades förslaget igenom av politiken med minsta möjliga marginal. Personalen sades upp eller omplacerades. Processen hade stor medial uppmärksamhet, även på riksnivå med bl a inslag i SVT:s Rapport. Föräldraföreningen drev dock igenom en folkomröstning där utfallet blev klart JA (ca 78 %) för att behålla verksamheten, valdeltagandet var stort (ca 86 %). Kulturskolan lever och blomstrar, firar snart 50 år med stor jubileumsföreställning. )

Susanne Ivarsson Olsson (Kareby, 2018-11-10)

#918

Kreativa miljöer lockar både utövarna av kreativa insatser och andra människor som gärna vill omges av människor som kan inspirera och roa. En winwin situation för alla parter. Därför är kulturskolorna en väldigt viktig del av ett samhälle. Man skulle kunna säga livsviktigt utan att överdriva.

Lena Gustafsson (Ånge, 2018-11-10)

#921

Det är ett vansinnigt förslag att lägga ner kulturskolan och ungdomsenheten som båda betyder oerhört mycket för våra goa ungdomar på Hammarö.

Ulla Fors (Hammarö , 2018-11-10)

#922

Hela kommunens musikliv blir lidande om kulturskolan försvinner.

Anna Karin Högberg (Karlstad, 2018-11-10)

#924

Kulturaktiviteter är otroligt viktigt för barns utveckling! Det förbättrar kognitiva funktioner, motverkar stress och främjar goda intressen vilket människor har glädje och nytta av hela livet. Vill ni ha glada, produktiva och hälsosamma barn (och framtida vuxna) så ska ni främja kulturliv!

Anna-Karin Tillman (Linköping, 2018-11-10)

#927

För kulturell utveckling är mycket viktigt för våra ungdomar!

Paulomi Blomberg (Karlstad, 2018-11-10)

#928

Jag tror att Hammarö kulturskola har en jätteviktig påverkan på öns ungdomar och kulturliv. Jag ser tillbaka på min tid på Kulturskolan som jätterolig och jag har än idag kontakt med de människor som jag delade min tid där med (det är 5 år sedan jag gick teater på Kulturskolan).

Vilma Mattsson (Hammarö, 2018-11-10)

#933

kulturskolan gör det möjligt för alla barn att lära sig spla instrument oavsett föräldrarnas ekonomi

anne arnehed (södertälje, 2018-11-10)

#934

Hur kan man ens komma på tanken att lägga ner en verksamhet som nyttjas av 400 barn och ungdomar. Desstom så står det barn i kö för att få börja! Att detta förslag även berör fritidsgårdarna är katastrof

Erik Ruiter (Karlstad, 2018-11-10)

#939

Jag tycker det är otroligt viktigt att Musikskolor/Kulturskolor får finnas kvar och utveckla ortens kulturliv!

Lars-Åke Gustafsson (Enköoibg, 2018-11-10)

#940

De ungdomar som väljer eller inte kan idrotta, sammansluta sig med trygga föreningar behöver fritidsgårdarna och dess personal. Barn och ungdomar behöver fristäder dit de kan gå med sina vänner och känna sig trygga. Punkt slut!

Sara Tönsberg (Larlstad, 2018-11-10)

#943

En attraktiv kommun bör erbjuda en plattform inom såväl sport som kultur för sina unga invånare, där de kan upptäcka, utvecklas och HA KUL! Jag tog själv del av Hammarö Kulturskolas kurser och verksamhet i över elva år, det gav mig en meningsfull fritid, förebilder, vänner och ett ovärderligt självförtroende. Kulturskolan är någonting viktigt och BRA som kommunen borde vara stolt över!

Amanda Eliasson (Göteborg, 2018-11-10)

#948

Alla ska ha möjlighet att utöva musik

Johanna Erikson (Hammarö, 2018-11-10)

#967

Alla barn ska har rätt till en meningsfull fritid.

Elin wrede (Simrishamn , 2018-11-10)

#976

Jag tvivlar på att denna "besparing" kommer vara gynnsam för kommunen i slutändan. Allt de gör är att få fler ungdomar otrygga,pga att de tar bort vissa av barnens kanske enda trygga zon under uppväxten. Och att också döda chansen till engagemang inom kultursektorn kommer bara skapa mer utanförskap och minska chanserna till kreativitet och gemenskap.

Dessa forum räddar många och denna beskärning kommer bidra till att den psykiska ohälsan kommer öka bland barn och ungdomar!

Elsa Svensson (Karlstad, 2018-11-10)

#981

Kommunens förra politiker drabbades tydligen av något storhetsvansinne. Ska ungarna betala priset? De MÅSTE ha vetat att notan måste betalas.

Gravander Gravander (SKOGHALL, 2018-11-10)

#983

Kulturskolan är en viktigt bidrag till ett levande kulturliv i kommunen. Viktigt som alternativ för barn som vill göra något annat än att sporta.

Maj Widding (Nacka, 2018-11-10)

#984

Ett samhälle utan kultur är inget bra samhälle att växa upp i. Våra barn och unga måste få möjlighet både att uppleva och utöva olika former av kulturell verksamhet.

Ingrid Grundström (Skoghall, 2018-11-10)

#985

Det är ett jätte bra ställe att hänga på och skitbra personal

Philip Olander (Hammarö, 2018-11-10)

#986

Viktigt att kulturskolor får finnas kvar så barn har chans att utöva sina kulturella intressen!!!

Anna Jonehög (Årjäng, 2018-11-10)

#987

Ungdom=framtid

Gunnar Axelsson (Skoghall, 2018-11-10)

#988

Jag hörsammar en väns vädjan om att skriva under detta, som hon själv sa: "utan kulturskolan vet jag inte hur det hade gått för mig". Kulturskolan är en klok investering för framtiden, jag ber er, fortsätt att investera i den.

Eva Inerot (Göteborg , 2018-11-10)

#989

Nedläggning av kulturskolan innebär nedrustning av ett rikt kulturliv. Kulturskolan hjälper barn och unga att växa, utvecklas som personer och skapar intressen för livet!

Björn Edström (Kristinehamn, 2018-11-10)

#990

Det gör mig extremt förbannad att det första man alltid ska spara in på är kulturen. Aldrig någonsin har hotet riktats mot det som kalls sport.Varför anses kroppslig hälsa så mycket viktigare än själslig?

Lars Bäckman (Karlstad, 2018-11-10)

#996

Sverige behöver flera kulturskolor inte färre!

Jonas Palsten (Älta, 2018-11-10)

#999

Alla barns rätt till likvärdig tillgång till kultur och möjligheten att få utöva det i sin närhet...

Margareta Magnusson (Karlstad, 2018-11-10)

#1000

För varje barns rätt till musicerande!

Linnea Pettersson (Södertälje, 2018-11-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...