NEJ till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad

Kommentarer

#401

Mycket konstigt att det inte behövs ett miljötillstånd för att släppa ut kväve från en fiskodling motsvarande utsläppet av 3000 grisar. Bygger man en grisladugård i den storleken så får inte kommunen ens bevilja miljötillståndet utan det ska till högre instans. Då ska vi också komma ihåg att grisladugården inte får byggas för nära öppna vattendrag just på grund av utsläppen, och att fiskodlingen redan är i havet.

Mathias Backlund (Nykarleby, 2018-11-09)

#406

Fiskodling på land med kontrollerade rena utsläpp. Ät mera vildfisk.

Karl-Gustav Henriksson (Jakobstad, 2018-11-09)

#409

Luke har som krav att vattenkvaliteten ska vara åtminstone "god" för att nya odlingar ska få anläggas.På det tilltänkta odlingsområdet ute till havs är nivån bara "måttlig" medan området runt Ådön är direkt olämpligt.

Anders Kronholm (Jakobstad, 2018-11-09)

#415

Vill inte ha gödningen i vårt vatten i Fäboda som redan är ansträngt pga utsläppen från farmområden.

Annika Elenius (Jakobstad, 2018-11-09)

#424

Hållbar livsstil är ledstjärnan i mitt liv!

Carina Svenfelt (Karleby, 2018-11-11)

#441

Jag vill inte ha odlad fisk på min tallrik!

Monika Andersson (Mjölby, 2018-11-12)

#453

Emotsätter mig att beslut tas utan en konsekvensbedöming.

Kristian Bäck (Jakobstad, 2018-11-13)

#465

Pietarsaaren vetovoimatekijöistä on oltu huolissaan. Suurin niistä on meri, jonka puhtaus ja tasapaino tiedetään jo olevan uhattuna. Sallisimmeko me (vieläpä ilman ympäristöselvityksen tekoa) toisen, Pietarsaaren kokoisen kaupungin perustamisen tähän viereen, ajatellen ettei sillä ole merkittävää ympäristövaikutusta? Tämän kokoluokan kalanviljelylaitos tällä teknologialla kuormittaa merta yhtä paljon kuin 20-30000 asukkaan kaupunki. Ilman puhdasta merta Pietarsaari ei ole elinvoimainen.

Elina Videman (Jakobstad , 2018-11-14)

#471

Edsvuren fiskeövervakare, odling med kemikalier inblandade saknar förnuft, gillar inte nersmutning av naturliga resurser för orimlig ekonomisk vinst! ☹️

Anders Enbär (Larsmo, 2018-11-14)

#474

Käy sukeltamassa niin tiedätte ettei ole varaa sotkea vesiä tätä enempää.
Pröva dykning i närregionen så vet ni att vi inte har råd att smutsa ner våra vatten mer än nu.

Simon Rönnqvist (Jakobstad, 2018-11-14)

#490

Jag anser att det enda ekologiskt hållbara alternativet för fiskodling är slutna kassar på land. Den näringsfattiga miljön under aktuella området skulle riskera att skadas.

Lotta Backman (Kode, 2018-11-14)

#495

Kalanviljelyssä on siirryttävä suljetun kierron ratkaisuihin jotka pitävät ravinteet kurissa.

Mikko Sirén (Helsinki, 2018-11-14)

#512

I det långa loppet är det vi, människan och samhället som förlorar ekonomiskt på att inte utreda miljöpåverkan eller genom att ta den snabbaste och enklaste vägen till vinst och sysselsättning på miljöns bekostnad. Låt oss vara proaktiva istället för efterkloka.

Jessica Nordman (Jakobstad, 2018-11-16)

#514

Är emot allt som inte är miljövänligt!

Lena Carlsson (Borås, 2018-11-16)

#515

Om företaget är så riskfritt sökanden gör gällande så håller det väl också för en miljökonsekvensutredning?

Jens-Ole Hedman (Nederlappfors, 2018-11-16)

#518

Se till att NTM-centralen sköter det här vettigare än skarv-och vargfrågan!

Inga-Britt Mäkelä (Jakobstad, 2018-11-16)

#528

Har villa på Bredskär, är rädd att vattnet blir påverkat och stränderna blir förorenade.

Marita Henriksen (Kokkola, 2018-11-17)

#534

Puhdas luonto ja puhtaat vedet ovat huomisen kultaa. Älkää pilatko lyhytnäköisellä toiminnalla tulevaisuutta.

Hannu Lindblom (Jakobstad, 2018-11-17)

#535

För mig finns inget viktigare än miljön o höga kusten mitt hjärta nära då jag är född där o har en stuga där

Lena Carlström (Östhammar, 2018-11-17)

#538

Denna typ av fiskodling har ju visat sej vara ohållbart för vår miljö

Monica Näsström (Själevad, 2018-11-18)

#542

Miljöaspekten

Ulrika Ekstrand (Jakobstad, 2018-11-18)

#548

Jag menar att fiskodlingar i öppna kassar är miljöförstörande och ovärdig ur djurskyddssynpunkt samt utgör ett hot mot vilda populationer av fisk och att man bör satsa på RAS alt Gårdsfisk istället.

Sylvia Andersson (Jordbro, 2018-11-18)

#572

Hauras Natura-alue ei kestä enempää kuormitusta.

Annukka Ahlsund (Luoto, 2018-11-24)

#583

vi alla på alla möjliga tänkbara sätt bör värna om vår närmiljös men också hela ekosystemets hållbara utveckling.

Annette Kronholm-Cederberg (Jakobstad, 2018-11-26)

#590

Luontainen kalakanta ja motiivi verkko- ja virkistyskalastukseen merkitsee hyvinvointia niin luonnolle kuin ihmiselle.

Kari Kivikangas (Larsmo, 2018-11-27)

#598

Kyvyttömät "johtajat" joka tasolla, käyttäkää maalaisjärkeä ja puuttukaan elintärkeisiin asioihin.Lopettakaa omien ahneiden etujenne ajamista. Maailma ei kestä tätä jatkuvaa järjetöntä ryöstöä. Emme tarvitse.kalanviljelyä Pietarsaareen !!!

Tiita Juvonen (Pietarsaari, 2018-12-01)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...