Jag vill att nuvarande grönområde vid Saxnäs, se bild, ska förbli grönområde - allmän platsmark, och att en park anläggs där i framtiden.

Kommentarer

#1

Jag tror verkligen på en fin park där i framtiden. Den kommer att lyfta centrala Mora.

Owe Hållmarker (mora, 2018-08-02)

#5

Jag delar helt Din syn på hur området bör användas!

Gerd Snitt Brotters (Mora, 2018-08-02)

#11

Området skall bevaras som grönområde och inte för komersiell exploatering! Finns andra bra områden för sådan verksamhet.

Kerstin Kans (Mora, 2018-08-02)

#12

Bra intiativ. Moras fina område vid vattnet behöver en vacker lösning och Morabor o besökare behöver ett parkområde.

Eva Lönnelid (Mors, 2018-08-02)

#15

Sympatiserar fullt ut med din ide’, Björn! En framtida park här skulle tillföra Mora massor.

Johan Hållbus (Nacka (och Sollerön), 2018-08-02)

#18

Jag instämmer med skribenten!

Richard Hulteke (Mora, 2018-08-02)

#20

Jag tycker att området inte ska vara till för kommersiell verksamhet.

Anders Forsberg (Mora, 2018-08-02)

#21

Jag skriver under på grund av att jag anser vi ska bevara detta område som grönområde/park

Rolf Nyberg (Mora, 2018-08-02)

#26

Naturligvis behövs ett grönområde som ligger helt perfekt centralt och nära vatten, sen kan man plantera lite träd, buskar,mm en perfekt oas att sätta sig ner och bara njuta.

Mikael Bength (Våmhus , 2018-08-02)

#28

En naturskön plats som ska bevaras som ett andningshål o rekreation!

Solveig Törehed (Mora, 2018-08-02)

#31

Saxnäsområdet bör bevaras och om möjligt snarare utvecklas mot en parkmiljö/grönområde med närheten till vattnet.

Jonas Erkgärds (Mora, 2018-08-02)

#33

Det är helt galet att bygga sönder ett värdefullt grönområde i centrum när det dessutom finns övergivna lokaler i närheten!

Magnus Kärn Hampus (Knivsta, 2018-08-02)

#36

Absolut ett grönområde .INGE affärsområde.tänk va fint med en stadspark.det om något skulle väl lyfta MORA.träd buskar blommor lekpark strövområde bänkar .caferutnyttja denna fina plats och även bortom Tingsnäs.
Inga bostäder.gör en fin strandpromenad

ulla bjöns (mora, 2018-08-02)

#37

Allt annat vore en skam för de styrande i Mora att så helt gå emot morabornas tydliga vilja o önskan......bevara Saxnäs som en livgivande oas

Lillemor Svedgård (ENVIKEN, 2018-08-02)

#39

Håller helt med om att ytan bör användas som park/grönområde och ej för mark till någon sorts verksamhet i större skala.

Anna Eriksson (Mora, 2018-08-02)

#40

Håller helt med om att denna plats skall användas till en park/grönområde som kommer invånare och besökare tillgodo.

Stefan Blomberg (Mora, 2018-08-02)

#44

Se Badhusparken och Surfbukten för goda exempel på fantastiskt väl utnyttjade områden vid vatten och i nära anslutning till stadsmiljön.

Lisa Hållmarker (Mora, 2018-08-02)

#45

Jag vill ha ett vackert Mora för både innevånare och turister.

Dorothy Johansson (Mora, 2018-08-02)

#47

Jag håller fullständigt med Owe Hållmarker.

Elisabet Bisse Halvarsson (Mora , 2018-08-02)

#56

Gärna en vacker park! Inga fler hus.

Susanne Österbäck (Mora, 2018-08-02)

#65

En grön oas behövs för oss Morabor.

Karin Green (Mora, 2018-08-02)

#68

jag vill bevara det fina område som finns i Saxnäs. Mer parker åt folket, sittplatser i form av soffor, bord att kunna sitta och fika vid och/eller filosofera. Gärna nån glasskiosk och varför inte en restaurangbåt. Vintertid grillplatser så man kan grilla sig en korv. Ja möjligheterna är oändliga. Affärer finns det tillräckligt av

Marita Näslund (MORA, 2018-08-02)

#70

I den här frågan håller jag med Ove till 100 procent. Därför skriver jag under. 3

Arne Andersson (Mora, 2018-08-02)

#72

Gör en härlig park med lek för barn!

Emma Wellert (Mora, 2018-08-02)

#73

Jag är född i Mora och har genat över det grönområdet otaliga gånger på väg in till centrum och beskådat vackra Saxviken. Känns också som ett mysigt lugnt hörn att ankra vid när man åker båt. Tanken på en stor affär med (förmodad) stor asfaltsparkering på den platsen känns inte alls bra.

Dennis Mistander (Varberg , 2018-08-02)

#78

Jag håller med

Sandra Hansson (Mora, 2018-08-02)

#80

Vi måste värna om vår miljö i Mora och bygga vidare på ett ”vackert” Mora dit turister vill komma och människor bosätta sig. Coop får gärna komma till Mora men inte till Saxnäs.

Lars Jaans (Mora, 2018-08-02)

#81

Jag skriver under för jag tycker att man bevara gröna området. Eller göra en fin park.

hanna stikå (mora, 2018-08-02)

#83

Platsen behöver förskönas inte förfulas med kommersiella byggnader!

Liselotte Andersson (Stockholm, 2018-08-02)

#98

Mycket bra initiativ och jag håller med upphovsmannen till fullo ang detta område!

Jenny Lundqvist (Mora, 2018-08-02)

#104

Kommersiella inrättningar behöver ingen närhet till sjön. Det gör däremot hela Moras befolkning för rekreation i olika former.

Margaretha Pellas (Mora /Uppsala , 2018-08-02)

#105

Jag vill att Saxnäs ska bevaras som grönområde

Millie Kempff (Mora, 2018-08-02)

#109

En park är det enda rätta för Mora

Ingalill Lindberg (Mora, 2018-08-02)

#113

Låt Saxnäs vara grönt!

Sandra Jansson (Mora, 2018-08-02)

#114

Detta område har en enorm potential.

Att anlägga ett större matvaruhus är inte socialt hållbart.

Park eller natur där möjligtvis café eller mindre handel kan tillåtas i mindre utsträckning för en bredare funktion och mer rörelse.

Mattias Graaf (Älvdalen , 2018-08-02)

#117

Jag gillar idén med park,ställplats för husbilar!

Lars-Erik Larsson (Mora/Uppsala, 2018-08-02)

#120

Jag vill att det ska vara en park eller grönområde på saxnäs!
Utveckla kajen området med små bodar som butikerna på gågatan kan ha begränsad försäljning i, ordna en liten skridskobana med lite ljus och musik samt försäljning av kaffe och choklad på gamla dansbanan.

Jim Ericson (Mora, 2018-08-02)

#122

Vill bevara grönområdet!

Ida Johansson (Mora, 2018-08-02)

#127

Dagligvaruhandeln kan etablera var som helst, inte i centrum på en vacker grönvita

Thomas Tärnblom (Västerås, 2018-08-02)

#132

Jag delar din syn på att det förblir grönområde.

Ingrid Broman (Mora, 2018-08-02)

#135

Jag vill inte att denna yta bebyggs utan förblir ett grönområde och framtida ”stadspark”

Lena Jemthans (Mora, 2018-08-02)

#136

Uppväxt och med släkt i Mora stöder jag förslaget att anlägga en park i det aktuella området.

Per Berglund (Huddinge, 2018-08-02)

#137

Mora behöver ett "Central Park"!!

Anders Blomberg (Mora, 2018-08-02)

#145

Jag vill inte att det ska byggas stora affärer där, vill ha grönområde / park där.

Karin Nygard (Mora, 2018-08-02)

#147

Bevara det finaste området i Mora

Maria Paulsson (Mora , 2018-08-02)

#151

Mora behöver inte en ny affär eller nåt annat skit nere på Saxnäs, det är bättre att bevara det som det är. Tänk på nästa generation, vi kan inte bara bygga ut och bygga nytt, vi behöver grönområden och parker mer än vad vi behöver nya affärer...

Josefine Hansson (Mora, 2018-08-02)

#156

Jag gillar idén med en vacker park.

Jörgen Engelgren (Mora, 2018-08-02)

#159

Det är en av dom finaste platserna i hela Mora, dumt att förstöra det som gör Mora vackert med en stor dagligvaruhandel, utnyttja sjökontakten till parkområde istället

Pierre Wartenveeg (Mora, 2018-08-02)

#164

Jag vill att nuvarande grönområde vid Saxnäs, ska förbli grönområde - allmän platsmark, och att en park anläggs där i framtiden. Detta signerar jag av fri vilja.

Jonas Eriksson (Mora, 2018-08-02)

#166

Bygg på tuvan!

Erik Dahl (Mora, 2018-08-02)

#176

Jag tycker området kring Saxnäs är för fint för att bygga mera bostäder eller affärer. Gör en oas dit vi kan gå och njuta av vår vackra by.

Carola Eld (Mora, 2018-08-02)

#177

Vi bygger igen alldeles för mycket öppna ytor som gör att människor mår bra. Vi vill inte ha väggar överallt där vi befinner oss...

Josefin Andersson (Mora, 2018-08-02)

#180

Ett av Moras finaste områden ska inte förstöras av en stor och ful butik och parkeringsplatser!!! Tänk långsiktigt! Om Coop misslyckas ännu en gång i Mora, ska vi ha en tom spökbyggnad på parkomrdet då??

Ingalill Brus (Mora, 2018-08-02)

#182

Ett parkområde är det enda som passar in i detta fina område. Ngt annat skulle bli katastrof

Yvonne Sundin (Orsa, 2018-08-02)

#187

Ett strandskyddsområde ska finnas tillgängligt för allmänheten. Det kan inte anses viktigare att enskilda intressen får ta ianspråk ett område som är viktigt som grönkorridor för såväl människor som växter och djur. Natur i stadsmiljö är oerhört viktigt för både människors hälsa som för miljön. Omgivningen är för övrigt tätbebyggd därför är det viktigt att bevara denna yta som park/naturmark. Att anlägga hårdgjotda ytor i närhet till vattenmiljöer påverkar även vattenkvaliten negativt. Siljan har måttlig status avseende miljögifter enligt vattendirektivet. För övrigt bidrar området i dagsläget till en mycket behaglig atmosfär. En exploatering kommer medföra en förändring av landskapsbilden för all framtid. Bygg inte bort denna sista ljuvliga plats i centrum. Många storstäder har idag byggt bort det lugna och harmoniska, till mycket buller pch stök. Att komma till området vid Saxviken är som balsam för själen. Var rädd om den!

Helena Brus (Sundsvall/Mora, 2018-08-02)

#188

Det enda rätta!

Putte Snitt (Mora, 2018-08-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...