Socialstyrelsen! Dags att fatta beslut om att diagnosregistrera Levatorskada, Grad II-bristning samt Rektusdiastas!

Kommentarer

#1609

Självklarhet!

(Göteborg, 2018-07-23)

#1621

Detta är en glömd fråga som måste belysas mycket mycket mer

(Göteborg, 2018-07-23)

#1627

Vi måste ta kvinnors hälsa innan, under och efter graviditet/förlossning på allvar!

(Falkenberg, 2018-07-23)

#1628

Det är skamligt att inte kvinnokroppen och dess skador tas på allvar!

(Stockholm, 2018-07-23)

#1630

Kvinnlig vård måste prioriteras!

(Eskilstuna, 2018-07-23)

#1634

Jag skriver under på grund av att jag tycker att det är en självklarhet att dessa koder redan borde finnas!

(Stockholm, 2018-07-23)

#1637

Det behöver bli en förändring på hur man ser på kvinnors hälsa (särskilt i samband med förlossning och graviditet)!!

(Nybro , 2018-07-23)

#1640

Jag själv har fått levatorskada i mellangården efter min första förlossning som slutade med sugklocka.

(Stockholm, 2018-07-23)

#1643

Är intresserad ave detta ämne

(Oulu, 2018-07-23)

#1646

Har själv problem efter en grad II bristning.

(Alingsås, 2018-07-23)

#1651

Viktigt med forskningen.

(Stockholm, 2018-07-23)

#1662

Jag själv hat en förlossningsskada.

(Katrineholm, 2018-07-23)

#1664

Det är viktigt att dessa skador får högre status

(Skoghall, 2018-07-23)

#1688

Att det är självklart att dessa skador ska kodas.

(Stockholm , 2018-07-23)

#1694

Ingen ska få men pga detta.

(Halmstad, 2018-07-23)

#1699

Min mor har länge lidit av ovan skador (plus 4-5 gradig bristning) och har kämpat länge i en motvillig svensk sjukvård för att få skadorna åtgärdade via titthålskirurgi istället för vaginalt ingrepp. Problemen är att få mottagningar har rätt kompetens och utrustning. Problemet förvärras av en motvilja inom sjukvården att remittera patienter till för patienten bästa möjliga vård då den kanske kostar berört landsting för mycket. Patientorienterad sjukvård saknas i stort i landet och mödrasjukvården verkar bedrivas kortsiktigt och i projektform vilket är helt befängt då det berör nära hälften av befolkningen!

(Stockholm, 2018-07-23)

#1701

Detta är en viktig fråga som behöver tas på större allvar inom vården.

(Skoghall, 2018-07-23)

#1702

Alla kvinnor SKA få rätt vård efter förlossning!!!!! Att det inte är så är en skam för vårt samhälle!

(Lund, 2018-07-23)

#1703

Jag skriver under för att kvinnohälsa MÅSTE prioriteras högre! Det är år 2018 och det är vedervärdigt att vi måste kriga så för att kvinnohälsan ska tas på allvar!

(Stockholm, 2018-07-23)

#1709

Det är otroligt viktigt att forskning även bedrifs på kvinnorelaterade problem. Många kvinnor får livslånga problem efter förlossning. De förväntas att leva med dessa problem. Det är oacceptabelt och inte alls jämnställt. Ingen kvinna ska behöva leva med skador och problem efter förlossning.

(Göteborg, 2018-07-23)

#1715

Det är fan på tiden!

(Matfors , 2018-07-23)

#1723

Egna förlossningsskador grad 3-4

(Göteborg, 2018-07-23)

#1729

Är själv förlossningsrädsla.

(Stockholm, 2018-07-23)

#1734

Självklart!

(Umeå, 2018-07-23)

#1742

Viktigt att diagnoskoda dessa skador.

(Mölndal, 2018-07-23)

#1752

Rätten till att få rätt vård!

(Malmö, 2018-07-23)

#1755

Självklart ska förlossningsskador registeras och forskas på. Allt för att kvinnors hälsa ska förbättras.

(Stockholm, 2018-07-23)

#1758

Jag skriver under pga jag själv fick förlossningsskador sfinkterruptur grad 4.

(Mjölby, 2018-07-23)

#1766

För alla kvinnors rätt till en trygg graviditet och förlossning. För alla kvinnors rätt till vård, omsorg och upprättelse när så ej sker.

(Hjärup, 2018-07-23)

#1789

Jag fick under min första förlossning en grad 2 bristning!

(Ytterby, 2018-07-23)

#1795

Jag är kvinna o har en kropp

(Stockholm, 2018-07-23)