Socialstyrelsen! Dags att fatta beslut om att diagnosregistrera Levatorskada, Grad II-bristning samt Rektusdiastas!

Kommentarer

#1414

Jag anser att det borde vara självklart att alla förlossningsskador registreras för att visa att de faktiskt finns och att forskning behöver göras. Men även för att de som får dessa skador ska ha möjlighet att få hjälp om det visar sig att de ger fortsatt påverkan efter förlossningen.

(Finspång, 2018-07-23)

#1417

50 % av jordens befolkning är kvinnor, vi föder barn. Vi behöver adekvat vård efteråt!.

(Lerum, 2018-07-23)

#1422

Vi behöver bättre förlossning- och eftervård nu! Varenda liten komplikation dokumenteras annars, men tydligen inte när det gäller förlossningsvården. Att kvinnors hälsa nedvärderas är oacceptabelt.

(Vänersborg, 2018-07-23)

#1453

Det är dags!

(Stockholm, 2018-07-23)

#1454

Födde barn i januari och fick en grad 2 bristning inne i slidan. Det är så viktigt med rätt vård för att det ska bli bra.

(Östersund , 2018-07-23)

#1455

Jag skriver under pga att det tog vården åtta år att orka ta mig på allvar och konstatera att jag visst har en oupptäckt grad-2-bristning som kräver operation och skulle ha åtgärdats direkt efter förlossning. Jag har dagliga besvär men fått höra att det är ”normaaaalt” om man fött barn. I helsicke heller! Så kränkande. Dessutom har jag diastas på närmare 7 cm trots rätt träning. Jag är ”inte ens” överviktig eller har fått tvillingar och förväntar mig nytt motstånd fr vården när jag ska ta tag i det. Om man bara blev omhändertagen på rätt sätt på en gång skulle kanske fler våga föda vaginalt ist för som nu när jag har gråtit mig till ett kejsarsnitt för jag litar inte på förlossningsvården ett smack.

(Stockholm, 2018-07-23)

#1462

Syns vi inte finns vi inte

(Göteborg , 2018-07-23)

#1471

Jag är trött på hur kvinnofrågor underprioriteras och hur undermålig förlossningsvården varit/ är. Dags att kvinnor får top noch vård oavsett vad!

(Göteborg, 2018-07-23)

#1473

En fungerande kropp ska inte vara en fråga om kön.

(Östersund, 2018-07-23)

#1475

Det är helt ofattbart att kvinnors skador förminskas på detta sätt 2018! Gör om gör rätt!

(Handen, 2018-07-23)

#1484

Detta borde vara en självklart att laga en kninnas underliv med mesta kunskap och hjälp.

(Göteborg, 2018-07-23)

#1485

Alla

(Rydaholm , 2018-07-23)

#1487

Kvinnors sjukdomar och skador måste kunna diagnostiseras på samma sätt som mäns.

(Östersund, 2018-07-23)

#1491

Jag skriver på för att själv inte ha kunnat sitta ordentligt, sex år efter att min son föddes. Bruten svanskota. Inget att anmärka på, sånt man får räkna med.

(Härnösand , 2018-07-23)

#1501

För att jag själv drabbades av en grad två bristning vid min förlossning genom ett klipp. Allt var så himla bra med det och ledde väldigt sällan till bestående men och svårigheter kunde jag läsa mig till.
Bara det att jag har en rectovaginal fascia som aldrig lagades ordentligt och länge gav symptom som om jag hade ett rectocele. Utöver det tog det väldigt lång tid att rehabilitera skadan (läs över ett år) och min styrka är fortfarande, efter 18mån intensiv knipträning, inte helt återställd.
För att slippa må dåligt i månader över att man inte ”fick godkänt” på den där återkontrollen hade det varit bra att få information om att grad två bristningar oftare än man tror ger besvär och att rehabiliteringen är lång, så att man kan vara mentalt förberedd på det!

(Vallentuna, 2018-07-23)

#1504

Jag har fött barn och haft vissa svårigheter efteråt.

(Solna, 2018-07-23)

#1512

Det ska inte vara skillnad på vård mellan kvinnor och män. Genom att inte registrera komplikationer syns de inte i registret.

(Göteborg, 2018-07-23)

#1516

Jag vill ha rätt till god vård om detta skulle hända mig eller någon annan!

(Göteborg, 2018-07-23)

#1517

Är själv barnmorska och tycker att detta är otroligt viktigt. Alla kvinnor ska få rätt diagnos och rätt hjälpt. Men om inga koder finns "finns inte problemet". Det syns inte.

(Eksjö, 2018-07-23)

#1526

Många kvinnor som drabbas av dessa skador och har besvär senare i livet. Att det inte redan är en diagnoskod är ofattbart men förhoppningsvis blir det ändring nu och kvinnor får möjlighet till en bättre vård.

(Linköping, 2018-07-23)

#1535

Det är under all kritik att detta inte redan görs. Den här typen av skador kan potentiellt sett drabba halva vår befolkning och ändå prioriteras den inte. Kvinnovården ligger långt efter mäns vård, min erfarenhet av mvc och förlossning är att trots fantastisk personal och vård ligger fokus på barnet och inte på mor och barn. När förlossningen skett, släpps eftervård av modern väldigt snabbt och all fokus läggs på barnet. Svensk vård är inte längre i toppklass och kvinnovården har aldrig varit det. Skäms!

(stockholm, 2018-07-23)

#1536

Jag hoppas att andra slipper det lidande jag själv har och inte blivit lyssnad på.

(Storebro , 2018-07-23)

#1537

Jag skriver under för att kvinnor ska få hjälp vid skador efter förlossning då det kan påverka och begränsa ens vardag betydligt.

(Göteborg, 2018-07-23)

#1544

Det bör vara en självklarhet att det kvinnliga könets skador ska diagnostiseras och behandlas likvärdigt alla andra skador! Det är slut på diskriminering gäntemot kvinnor inom vården!

(Trensum, 2018-07-23)

#1545

Vill underlätta för mer omfattande forskning.

(Stockholm , 2018-07-23)

#1550

Detta är viktigt!

(Helsingborg, 2018-07-23)

#1554

Alldeles för många kvinnor lider av förlossningsskador och detta måste ta på allvar!

(Lidköping, 2018-07-23)

#1555

Det är dags att ta reda på hur vi inom vården kan hjälpa kvinnor med dessa skador och ev problem de för med sig på bästa sätt!! Mer kartläggning och forskning!

(Kristinehamn, 2018-07-23)

#1559

Jag skriver under för att jag själv har rectocele cystocele och enterocele och blir kastad som en boll bland olika läkare.

(Narvik, 2018-07-23)

#1565

Pga kvinnors rätt till välfungerande underliv, utan skam och skuld.

(Helsingborg, 2018-07-23)

#1567

Det här är avgörande för minst 50% av världens befolkning

(Halmstad , 2018-07-23)

#1569

Detta är en viktig del i eftervården efter förlossning. Vi behöver, nej, MÅSTE bli bättre på att upptäcka och behandla bestående förlossningsrelaterade besvär. Precis som vi måste förebygga dito. Har skadan ändå hänt är det viktigt att ha kunskap om hur skador hittas samt hur de behandlas. Ett steg i detta led är att bekräfta skadornas existens genom att kunna diagnossätta dem.

(Göteborg, 2018-07-23)

#1572

Diagnoskoder är ett bra instrument för forskningen. Eftersatta vårdområden och brist på prevention - väl värt att fokusera på i forskningen, för att kvinnors välbefinnande skall förbättras!

(Örnsköldsvik, 2018-07-23)

#1586

Diagnoser behövs. För att skadorna skall erkännas och kvinnorna få hjälp.

(Ljung, 2018-07-23)

#1588

En självklarhet att få ordentlig dokumentation och uppföljning!

(Östersund , 2018-07-23)

#1590

Jag skriver under på grund av att forskning på kvinno-och förlossnings års är lika viktig som all annan sjukvård. Utan väl genomförda studier kan vi heller inte få den jämställda sjukvård som alla kvinnor har rätt till.

(Uppsala, 2018-07-23)

#1598

Alla kvinnors rätt till en trygg förlossning, både före under och efter.

(Vänersborg , 2018-07-23)