Ett barn med npf ch dess rättigheter i en skolmiljö

Kommentarer

#401

Jag skriver under för att något måste göras.

(Boden, 2018-05-23)

#402

Har i många år haft familjehem och vissa ungdomar har nfp och när jag kan påverka skolan att arbeta efter låg affektivt har dom flesta klara minst 8 betyg i grundskolan och växt som människa

(Mariefred, 2018-05-23)

#405

Alla barn ska ha samma rätt till skolgång oavsett funktionshinder.

(Boden , 2018-05-23)

#410

Alla barn ska ha samma möjligheter

(Göteborg, 2018-05-23)

#427

Varje barns rätt .......

(tumba, 2018-05-25)

#431

Minnson inte har någon skola att gå till. Ingen som kan anpassa som han behöver och vi är inte ensamma.

(Stockholm, 2018-05-25)

#442

Alla dessa barn behöver andra former av lärande. Vill absolut inte att barnen blir hemmasittare i vanlig skola.

(Värmdö, 2018-05-25)

#443

Dottern fick minimalt med hjälp i låg- och mellanstadiet. Fick diagnosen ADD i januari i vårterminen i sexan. Fortfarande ingen direkt anpassning utan allt lades på högstadiet. Snart har dottern gått ut 7:an och fortfarande har inte mycket hänt trots otaliga möten med mentorer, rektor, spec.pedagog mfl. Hur många år ska dottern behöva missa pga att skolan inte ser att hon behöver hjälp?

(Båstad, 2018-05-25)

#445

Minflicka har autism, hon klarar inte av skolan. Går i trean har inga betyg mer hemma än i skolan. Hon behöver en resursklass!!

(Mörarp, 2018-05-26)

#446

Alla ska rätt till utbildning utifrån just sin behov. Lika är olika för alla.

(Ingarö, 2018-05-26)

#449

Jag har slitit och bråkat i 6 år med skolan innan vi äntligen fick hjälp och utredning på sonen. Med dottern kämpade vi i 9 år men det hände inget förrän hon fick hjälp av vuxenpsyk som 17- åring och hade befäst självskadebeteende

(Nyhammar, 2018-05-26)

#451

Jag har tre barn med NPF som inte får det de har rätt till, ffa i skolan.

(Stockholm, 2018-05-26)

#452

Skolan som den ser ut idag inte är anpassad för barn som faller utanför normen. Det är nog tufft att vara annorlunda som barn, ska man sedan "dumförklaras" pga att kraven är satte på ett sådant sätt som enbart gynnar en viss sorts elever. Det är så fel som det kan bli. Alla elever ska få känna att de lyckas oavsett utgångsläge.

(Luleå, 2018-05-26)

#458

Har själv en son som hade STORA svårigheter i grundskolan. Det var oerhört tufft för framför allt honom och mig. Har en CP-skada men fick ADHD-diagnos först på riksgymnasiet. Tack o lov för riksgymnasiet för rörelsehindrade! Har också en dotter med utvecklingsstörning. Hon går i särskola. Skönt! För hon har även andra svårigheter. Så: ta inte bort särskola eller riksgymnasium utan hjälp istället fler att få en fungerande skolgång!

(Lund, 2018-05-26)

#459

Har en son med detta och en yngre bror som också kommer behöva stöd

(Täby, 2018-05-26)

#465

Det måste till bättre resurser och en rejäl förändring i skolan. Det är alla barns rättighet att få förutsättningar till en fungerande skolgång oavsett diagnoser eller annan bakgrund.

(Norrköping , 2018-05-27)

#471

Våra två barn med npf har totalt missat skolan

(Eskilstuna, 2018-05-28)

#472

Jag skriver under pga min otroligt stora oro över att när min son ska börja sjuan nästa år. Hur han ska klara av allt med det. Idag en ADHD diagnos med autistiska drag ( i sommar ny utredning inom autism).

(Falun , 2018-05-28)

#474

Har en son med samma problematik.

(Perstorp, 2018-05-28)

#476

Jag skriver på pga min dotters kamp i skolan, blev utbränd i vårterminen i sjuan, blev hemmasittare i 1,5 år och haft en lång kamp att komma tillbaka. Nu går hon på individuellanpassat program på gymnasiet o mår bättre o bättre. Hon har Asperger o ADHD.

(Årsta, 2018-05-29)

#477

Våra barn har rätt till att tillgodose sig en fullständig utbildning.

(Stocksund, 2018-05-29)

#478

För att våra barn behöver det

(Åkers Styckebruk, 2018-05-29)

#482

Jag har två flickor med npf. Skolsituationen är ohållbar. Har en 18 åring som inte fått stöd och heller inte klarat av grundskolan. Har även en blivande 8 åring. Har farhågor om att det ska bli samma historia igen!!!!

(Tyringe, 2018-05-29)

#486

Det är oerhört viktigt att barn som har behov av mindre klasser får det och möts av vuxna med kompetens inom npf och LAB. Det gynnar ALLA - personal, barn och föräldrar som får känna att de lyckas och mår bra!

(Falköping, 2018-05-29)

#489

Jag började i skolan 1981. Har varit mobbad sedan dess av barn och vuxna. Om jag fått diagnos tidigare och hjälp i skolan hade jag kanske blivit starkare. Har Aspergers Syndrom, tvångssyndrom sedan 1983 och ångest.

(Luleå, 2018-05-29)

#490

Jag är förskollärare och mamma till barn med npf diagnoser

(Gävle, 2018-05-29)

#492

Min son har Adhd och har på grund av personal, som gjort mer än de behövt, hjälpt min son att få en dräglig skolgång. Många av våra vänners barn har inte haft samma tur. Jag har själv diagnostiserats med Adhd i vuxen ålder, och har således upplevt konsekvenserna av att inte får hjälp. Att ständigt misslyckas och mötas av oförståelse kan knäcka en människa.
Skolan är uppbyggd efter en typ av människa. Vi som fungerar annorlunda borde få samma förutsätrnigar att lyckas. Vi besitter ofta andra fantastiska egenskaper som samhället skulle kan dra enorm vinst av, om den bara får plats att frodas.

(Kungsbacka , 2018-05-29)

#493

Alla barn har rätt till en fungerande skolgång!

(Karlskoga , 2018-05-29)

#497

Som npf mamma har vi kämpat enormt mycket för att få rätt stöd. Tyvärr måste man hela tiden kämpa och det tär på både barn och föräldrar.

(Stockholm, 2018-05-29)

#501

Mitt barnbarn, 7 år gammal med NPF och ADHD, säger att jag känner mig helt värdelös. De tar mig hårt i armarna så det gör ont. Jag får inte prata till punkt och jag förstår inte varför. Han går i förskoleklass. Pedagogerna har försökt anpassa inom ramen för verksamheten, men ingen kartläggning av hans behov med åtgärdsprogram har gjorts av rektor som är nästa steg. När han blir arg ringer skolan mamman på jobbet där hon är ensam och ska fungera resten av dagen. De kräver medicinering NU! De säger att han blir aggressiv utan att något hänt, vilket jag tycker är konstigt eftersom han inte fungerar så hemma. JAG tror att all personal behöver grundutbildning i NPF, lågaffektivt bemötande och bildstöd för att kunna följa lagen om anpassning. Efter kartläggning och åtgärdsprogram kan man använda specialpedagoger, resurspersoner (MED UTBILDNING) eller liten grupp. Det ska vara verktygen när grunderna finns.
Barbro Lindkvist

(Kungälv, 2018-05-29)

#502

Jag har sett bristerna som gör att barn och unga utesluts från en fungerande framtid.

(MUSKÖ, 2018-05-29)

#505

Har 2 tonåringar, en med adhd och en med add, båda har även Dyslexi.

(Östersund, 2018-05-29)

#507

Alla barnen har NP diagnoser

(Södra Sandby , 2018-05-29)

#510

För mina barn har funktionsnedsättning och har verkligen inte fått den hjälp dom behöver

(Nyköping , 2018-05-29)

#511

Föräldrar och barn måste få mer stöd i dagens hårda skolklimat. Stora barn grupper som våra barn inte hanterar så bra som leder till mer stök. Pedagoger som måste få bättre utbildning i de olika klasssammansättningar som just nu blir större med mer komplicerade gruppdynamiken. Boosta barnen- dom är vår framtid
Som förälder just nu känner man sig totalt ifrågasatt, ensam och maktlös att påverka possetivt under skoltid. Uppmana så många ni/du kan för påskrift.

(Stockholm, 2018-05-29)

#513

Jag har två barn med npf diagnoser. Minstingen på 10nu i vinter har autism och adhd å går i vanlig klass utan några speciella hjälpmedel. Å han har det jobbigt men har tjatat å varit på skolan i 4 år utan större framgång. Min dotter blir 20 nu i höst å har åxå haft det jobbigt i skolan tills hon började gymnasiet då gick det bättre hon har adhd med autistiska drag

(Blomstermåla , 2018-05-29)

#517

Har 2 barn med NPF

(Norrköping, 2018-05-29)

#519

Erfarenhet av bristerna!

(Borås, 2018-05-29)

#520

Har barn i både skola och förskola och med diagnoser. Jobbar själv inom skola så märker detta problem dagligen.

(Tumba, 2018-05-29)

#522

Ger mitt fulla stöd för utökade resurser inom skola för barn med npf och andra svårigheter.

(Karlskrona , 2018-05-29)

#527

Jag har barn med NPF.

(Askersund, 2018-05-29)

#528

Mitt barn är TT av alla barn som ”misslyckas” i skolan för hjälpen hon behöver inte finns Lärarna har inte kunskapen som behövs om npf

(Göteborg, 2018-05-29)

#532

Jag har själv en son med npf diagnos där han inte har rättighet till särskolan, utan han ska gå i en vanlig skola med extra stöd i undervisning.

(Hudiksvall , 2018-05-29)

#541

Barn med diagnoser får oftast inte den hjälpen som behövs i skolan och det måste bli ändring på detta.

(Örebro, 2018-05-29)

#542

Jag har två barn med autism och det känns otroligt viktigt att dom får rätt förutsättningar för att klara sin skolgång!

(Västerås, 2018-05-29)

#546

Jag har själv en 11 årig dotter som har varit hemma sen nov 2017.

(Ljungby, 2018-05-29)

#549

Jag vill stödja de barn och ungdomar så de får en bra skoltid samt stötta alla föräldrar som kämpar och drar ett tungt lass men kämpar ändå

(Fritsla, 2018-05-29)

#552

Alla barn har rätt till skola, vi har ju skolplikt och alla barn har till att inhämta kunskap, så skolan ska anpassas för barn med npf

(Uppsala , 2018-05-29)

#554

Hela Stockholmsområdet har brist på skolplatser för barn med npf. I skrivande stund saknar vi lämplig skolplacering inför hösten och har fått nej ifrån ett stort antal skolor.

(Botkyrka, 2018-05-29)

#559

Jag har en son som äntligen, 15 år gammal, börjat kunna tillgodogöra sig undervisningen. Han går sedan några år i särskild läsgrupp MEN det var nu - när den nya skolan var färdigbyggd och de kunde lämna de 'tillfälliga' (2.5 år i hans fall) barackerna - som han, och fler med honom, påverkades så positivt av miljön och anpassningar i den att de börjar prestera goda resultat. Inte bara i betyg utan också i mående. Rätt miljö och pedagogik är förutsättningar för de flesta men kanske främst för barn med npf.

(Kungsör , 2018-05-29)

#561

Vår son är ett av barnen med npf som mår otroligt dåligt pga skolan och detta system

(Häljarp , 2018-05-29)

#567

Jag har 2 st barn med olika diagnoser blå hemi pares, Ash, autism och språkstörning

(Stockholm , 2018-05-29)

#569

Har en dotter med Autism och ADD.

(Valdemarsvik, 2018-05-29)

#570

Jag själv har tre barn med varsin diagnos. Och som inte fått tillräckligt med hjälp

(Husum , 2018-05-29)

#571

Jag har själv 4 barn med NPF diagnos som inte fått den hjälpen o är hemmasittare som förälder är du maktlös

(Stockholm, 2018-05-29)

#584

Jag har två barn med NPF diagnoser

(Stockholm , 2018-05-29)

#585

Jag har själv haft jobbiga år i skolan.
Mina barns har ADD och mått Skit i alla år i skolan.

(Borensberg , 2018-05-29)

#587

Skolan vill inte samarbeta med mig då min son har en diagnos

(Borlänge , 2018-05-29)

#588

Det är varje barns rättighet att kunna gå i skolan och få den hjälp det behöver!

(Sollentuna, 2018-05-29)

#590

Jag vill att min dotter och andra barn som behöver extra stöd ska få det utan problem.

(Gävle , 2018-05-29)

#594

Drabbad av eländet!!! Fick rätt givetvis genom skolinspektionen! Men vad hjälper det...
Gör rätt från början m våra barn!!!

(Karlskoga, 2018-05-29)

#598

Jag har ett barnbarn med autism. Hon behöver verkligen lugn o ro. En klass som är anpassad för just henne. Det som pågår nu att det inte finns tillräckligt med anpassade klasser är en skam!!!!!

(Helsingborg, 2018-05-29)