Lästvik hotas av gruva!

Kommentarer

#5

De stora kultur och naturvärden som finns.

(Lysekils , 2018-05-13)

#6

Jag har en stark relation till platsen från min tid i dals långed och tycker det vore oerhört tråkigt om platsen förstördes.

(Stockholm, 2018-05-13)

#12

Bevara detta fantastiska landskap istället för att sälja det till Australien, seriöst.

(Grebbestad, 2018-05-14)

#14

Vi måste vara rädd om alla vattentäkter som finns i vårat område i Dalsland..bara att titta runt i tidningar nyheter osv..stora problem med vatten i södra och östra Sverige..Driksvattnet minskar och blir mera värdefullt.
Vi alla måste ha tillgång till friskt dricksvatten..men även Fina natur områden måste börja tas om hand.Dalsland är ett litet landskap i sin helhet,men Dalsland är lite av Hela Sverige på denna yta..så låt oss få bestämma över vårt egna Landskap.. Bevara Dalsland med sin Vackra Sprudlande Natur.

(Högsäter, 2018-05-15)

#15

Jag skriver under pga jag är emot hela provborrningen av området. Det är ett helt otroligt naturområden med naturskyddsområde in på knuten o även tydligen inne på naturskydsområde enl karta sett i tidningen Dalslänningen.
Det finns fler aspekter att ta hänsyn till o i synnerhet vattentäkten.

(ED, 2018-05-15)

#18

För att jag är rädd om naturen och alla djur.
Helt bedrövligt om de ska borra

(Dals Långed, 2018-05-15)

#21

Det är nog med rovdrift på naturen, allt handlar inte om kortsiktig ekonomi, det finns andra, viktigare värden.

(fengersfors, 2018-05-15)

#23

Att vi behöver rädda i vår natur det som går, ingen mer skövling.

(Bengtsfors, 2018-05-15)

#27

jag är djupt bekymrad för vattentäkten i Lästvik. Vad hände om den blir förorenad. Var skall tätorterna få sitt vatten från och vem får stå för kostnaderna. Bengtsfors kommun är vad förstår inte på "plus"

(bendtsfors, 2018-05-15)

#29

Jag skriver under på grund av att marken i fråga är vacker och unik och bör bevaras i gott skick. Även det att Djuren i skogen jobbar för att göra en så miljösnäll festival som möjligt och håller till på denna plats spelar in. Bevara, inte borra!

(Karlstad, 2018-05-15)

#32

Jag skriver under eftersom området kring Lästvik är olämpligt för gruvbrytning (se regeringsbeslut från 1998).

(Göteborg, 2018-05-15)

#34

Bevara marken, skogen och det värdefulla rika växt- och djurlivet och den vackra naturen i området.

(Arvika, 2018-05-15)

#35

Jag inte vill att utländska bolag förstår naturen utan att den ekonomiska vinningen på någotvis återkommer till bygden.

(Mellerud, 2018-05-15)

#65

Det får vara nog med jålerier om vår skog om VÅR miljö.

(Dals Långed, 2018-05-16)

#71

Med tanke på områdets känsliga biologi, är det ytterst olämpligt att här förlägga provborrning, och störa den naturliga biotopen.

(MUNKEDALMed tanke på den känsliga, 2018-05-16)

#72

Jag bor här och är emot detta.

(Dals Långed, 2018-05-16)

#88

Så det räcker inte med gruvor i samernas marker? Ni ska tydligen skyffla undan överallt och förstöra ännu mer!?

(Dals Långed, 2018-05-16)

#93

På ämnen ifrån jordens skorpa måste vi spara
ge aldrig naturen det den inte kan klara
alla gröna ängder ska vi bevara
en rättvis fördelning på jorden försvara

Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor

(Stockholm, 2018-05-16)

#97

Gruvpolitiken som förs i Sverige inte är rimlig.

(Stockholm, 2018-05-16)

#101

Jag tycker naturen ska ha en egen röst i dessa typer av fall. Människan är ett medvetet djur och har förmågan och skyldigheten att representera naturen och hjälpa hela livet på jorden och därmed alla människor också, nutida och framtida. Därför tycker jag att denna typ av riskabla prospekteringar bör undivkas om inte det varit en transparent och demokratisk process som föranlett.

(Malmö, 2018-05-16)

#103

Inga prov boring

(Dals långed, 2018-05-16)

#105

Att tillåta gruvprospektering nära en vattentäkt är galet.
Vi kommer ha problem med grundvattnet ändå framöver, utan att aktivt riskera att förstöra det.

(Vallentuna, 2018-05-16)

#126

Vattentäckt påverkas.

(Motala, 2018-05-16)

#137

Sluta pilla på naturen! Låt den vara! Mvh blivande stenebystudent

(Göteborg, 2018-05-16)

#155

Jag skriver under för att detta kan stjälpa mycket mer än att hjälpa i det långa loppet.

(Mölndal , 2018-05-17)

#166

Ibland undrar jag hur Bengtsfors kommun tänker.

(Billingsfors , 2018-05-17)

#168

Jag respekterar markägarens vilja och kommunens vattenbehov!

(Uppsala, 2018-05-17)

#169

Jag vill göra något mot maktfullkomligheten

(Linköping, 2018-05-17)

#174

Förstörelse av skogsmark är fel.

(Göteborg, 2018-05-17)

#177

Jeg har hus i dals Långed og er bekymret for vattentakten.

(Dals Långed, 2018-05-18)

#183

Vi måste värna vår natur för oss själva och naturturismen.

(Fengersfors, 2018-05-18)

#184

Skyddsvärdet för naturen och vattentäkten är mycket hög och gruvbrytning i Dalsland är olämpligt.

(Årjäng, 2018-05-18)

#185

Vi måste värna vatttentäkten. Ett misstag som påverkar vattenförsörjning kan bli ödesdigert.

(Göteborg, 2018-05-19)

#196

Oro får Lästvik vattentäkt

(Bengtsfors, 2018-05-21)

#198

.

(Högsäter, 2018-05-22)

#199

Att Dalslands natur bör få finnas i det skick den är! Man FÅR bara inte exploatera allt!
Det som förstörs och utarmas går inte att återställa!

(Åmål, 2018-05-23)

#200

Gillar inte utländsk gruvbrytning i Sverige.
Har sett hur det ser ut i Australien.

(Mölndal, 2018-05-23)