Hemskolning och läroplikt !

Kommentarer

#1

Jag skriver under för att jag tycker att föräldrar gör det bästa för sina barn och detta är det bästa för våra barn ❤️

Monica Sundgren (Söderhamn, 2018-03-06)

#2

Jag skulle vilja hemskola mitt barn

Camilla Jansson (Örbyhus, 2018-03-06)

#3

Jag vill hemskola mina barn!

Sara Stjernkvist (Sölvesborg, 2018-03-06)

#6

Hemskolning bör finnas som alternativ i vårt moderna samhälle då det är en väldigt effektiv utbildningsform! Vi föräldrar måste kunna få välja det vi anser vara bäst för våra barn!!

Anna Bondesson (Uppsala, 2018-03-06)

#12

Jag tycker att det ska vara föräldrars rätt att ta ansvar för sina barns utveckling och lärande. Det ska självklart gå rätt till ,så det inte blir extrema förhållanden, så barn inte far illa.
Många barn mår dåligt i våra skolor på grund av stora ,stökiga klasser. Alla passar inte att gå i stora skolor , där pressen är stor, mobbning och stress.

Anita Magnusson (Gualöv , 2018-03-07)

#17

Alla borde ha rätt till undervisning utan att det ska sker på bekostnad av fysisk o psykisk hälsa!

Linda Lööf (Rättvik, 2018-03-07)

#24

Jag skriver under för att en rättighet (rätten till en utbildning) aldrig kan vara detsamma som ett tvång (tvånget att hållas instängd i en skolbyggnad i 10 år). Utbildning är så mycket, mycket mer än vad som ryms i ett fyrkantigt klassrum och jag som förälder vill ha tillbaka rätten och ansvaret att ge mina barn en utbildning i/för verkligheten!

Sara Hofgren (Stockholm, 2018-03-07)

#37

Jag harceyt barn som inte orkar med skolan pga sin adhd, autism och ångest. Jag vill att han ska gå samma möjlighet att utvecklas till sitt nästa jag och få kunskap. Vad är viktigast kunskap eller gå till skolan?

Linda Aldengran (Halmstad , 2018-03-07)

#43

På grund att jag vill se en lagändring!

Becka Koritz (Puerto Escondido , 2018-03-07)

#47

Skolan idag fungerar dåligt för barn med npf

Vivecka Norberg (Huddinge, 2018-03-07)

#52

Alla barn är inte stöpta i samma form o har därför inte samma möjlighet/er att lära. Men alla har rätt till kunskap o det ska vara efter varje individs förmåga att få den.

Zenita Blom (Hässleholm, 2018-03-08)

#54

Jag var tvungen att lämna mitt land för att kunna hemskola mina barn. Det är inte rätt, ingen ska tvingas fly sitt land.

Raven Dragonwitch (Mariehamn, 2018-03-08)

#61

För att barn med diagnoser ska få gå i specialskola från början och inte i vanlig klass. Man får hjälp med sitt barn när det börjar högstadiet och då har grundskolan redan sabbat större delen av förutsättningar för att lyckas bli något och passa in i samhället

Anna Vijnja (Katrineholm, 2018-03-08)

#64

Man ska som förälder kunna välja hur ens barn lär sig. Staten är inte förälder och har inte anknytningen eller kunskapen att kunna veta vad som fungerar bäst för ett barn. I synnerhet i Sverige där skolan inte fungerar för så många barn och där mobbing har blivit det normala, ska föräldrar få hemundervisa sina barn om de så vill.

Tamara Himmelstrand (Geta, 2018-03-08)

#72

Vår son 13 år (Adhd/Autism) tycker att det är väldigt jobbigt att gå till skolan.

Michelle Ristiniemi (Varberg, 2018-03-08)

#75

Min son som är 12 år har inte gått i skolan på 1,5 år pga. Utmattningsdepression och ångest. Vi har önskat hemundervisning från skolan men de har vägrat detta. Vi föräldrar anser att skolan har brustit i sina rutiner kring anpassning och stöd för honom. Han har precis fått diagnos autism och ADHD.

Birgitta Chreutz (Strängnäs, 2018-03-08)

#78

Borde vara ett självklart alternativ då den traditionella skolformen helt enkelt inte passar alla

Camilla Efverstedt (Stockholm, 2018-03-08)

#80

Jag och min man tycker att det borde vara en rättighet att hemskola. Vi hemskolade under en period då vi bodde i England och det var helt otroligt för barnen.

Josefine Delve (Borås, 2018-03-08)

#81

Skolplikten i all ära, men när plikten går före välmående och lärande, så är det fel.

Jenny Nordvall (Mölndal, 2018-03-08)

#83

bor utomlands och önskar flytta hem med min familj, men så länge inte hemskolning är en möjlighet så vågar vi inte återvända.

Jens Peter de Pedro (Aspudden, 2018-03-08)

#92

Viktig fråga! Många barn mår dåligt i skolmiljön.

Kerstin Blomkvist (Norrköping, 2018-03-09)

#93

Vi avskaffade värnplikt då borde vi kunna avskaffa skolplikt.
Vi ska Lärorätt, alla barn ska ha en laglig rätt att lära och utbilda sig men på vilket sätt ska grundas på valfrihet och utifrån det bästa för individen. Som t ex har det forskats om dygnsrytm, om mitt barn är piggare och alertare på eftermiddagen, kvällen etc då borde mitt barns utbildning ligga på den tid som funkar för hen.
Skolan ska inte vara en plikt.

Carola Collberg (Strängnäs , 2018-03-09)

#99

Hemundervisning ska å bör vara ett alternativ!

Camilla Ahlberg-Karlsson (Alafors, 2018-03-10)

#101

För att själva kunna få avgöra för vilken utbildningsform som passar bäst för vår familj med barnen och vidare ev barnbarn.

Cina Monn (Mariehamn , 2018-03-11)

#105

Jag anser att mina barn skall få nästa möjliga undervisning och jag anser att hemundervisning är en bättre väg i många fall än skola. Med flera vägar att uppnå ett mål kommer flera att nå målet. Vi är alla olika och har rätt att vandra olika vägar!

Cornelia Broberg (Nyköping, 2018-03-14)

#110

Vi måste bort från att tänka i termer av tvång och plikt vare sig det gäller äktenskap, militärtjänstgöring eller att gå i skola.

Klaus Kontis (Stockholm, 2018-07-14)

#116

"Skolan fungerar när eleverna kommer utsövda till skolan, är mätta i magen och emotionellt välnärda hemifrån" där kan jag inte alls hålla med, även om jag skriver under för allt annat som står i texten.

Tim Von Mises (Göteborg, 2018-07-15)

#129

Vill kunna hemundervisa mina barn utan att behöva lämna Sverige!

Anja Brutemark Lindberg (Stockholm, 2018-07-15)

#135

Jag är intresserad av en alternativ skolform

Tove Lundlycke (Stockholm, 2018-07-16)

#136

viktigt att få göra efter eget tänkande och övertygelse. men riktlinjer måste följas

marie isaksson (luleå, 2018-07-16)

#138

Jag hemundervisar mina barn med mycket bra framgång. De är trespråkiga, de är intelligenta och har mycket kunskap tack vare mig. Jag vill att vi ska kunna bo i Sverige, ett sk. demokratiskt land och ha friheten att hemundervisa. Det är pinsamt när jag pratar med mina hemundervisande kompisar i USA och berättar om Sverige, ett fantastiskt land på många sätt, men hemundervisning det är olagligt. Snälla vakna! Det är 2018, det nuvarande skolsystemet är för gammalt. Det absolut bästa för mina barn är att bli hemundervisade, det vet jag för jag är deras mor. Jag känner dom och vet deras intressen och franförallt så älskar jag dom mest av allt och jag vet vad som är bäst för mina barn.

Maya Ternborg (Almunge, 2018-07-17)

#140

Jag tror att hemskolning skulle gagna de flesta barn, och jag vill själv ta ansvar över mina egna barns lärande eftersom jag tror att jag känner dem bäst och vet hur de skulle lära sig på bästa sätt.

Mathilda Waleij (Göteborg, 2018-07-18)

#152

Vad är en individ om den inte ens får göra individuella val att leva sitt eget individuella liv, eller ska vi alla chippa oss och ställa in oss i ledet som ett får?

Oskar Rödin (Stockholm , 2018-08-23)

#156

Valet om skolgång ska få vara fri.

Älva Monn (Göteborg, 2018-08-23)

#160

Jag stödjer hemundervisning!
Jag tycker det är fel med skolplikt då det tvingar barn och familjer att anpassa sig och leva på ett sätt som de själva inte har valt.

Emelie Einebrant (Sundsvall, 2018-08-26)

#163

Borde finnas valmöjligheter

Emma Alhamzeh (Göteborg, 2018-09-03)

#168

Jag tycker att det behövs fler alternativ för familjer idag, inte färre. Familjer ser olika ut och skolsystemet passar inte alla. Jag tror dessutom att mer tid i familjen för varandra ökar välmående och sparar pengar för samhället genom att minska psykisk ohälsa.

Tova Stiernstedt (Tierp, 2018-10-24)

#186

Skolan ska inte vara ett tvång utan en service. Ser även att många som hemskola är sina barn lyckas mycket bättre med detta än svenska skolan gör.

Zahra Ghazel (Stockholm , 2020-12-08)

#187

Jag hade utan tvekan flyttat tillbaka till Sverige med vår familj om möjligheten till hemundervisning fanns där. Folk här blir chockade när de får höra att det är olagligt med hemundervisning i Sverige. Med det svenska skolklimatet och den låga kvalitén på utbildningen är det ofattbart att man inte låter hemundervisning vara ett alternativ. Vad många barn som hade sluppit mobbing, trakasserier, rasism, våld och hot, ryktesspridning, etc. Att vända på detta skolklimat är en utopi. Låt barn få vara i sin familjs närhet och utvecklas harmoniskt. Sannolikheten att fler blir goda samhällsmedborgare är högre än om alla tvingas in i den havererade svenska skolan.
Att barn inte sedan tillåts lära sig i sin egen takt (vare sig de ligger före eller efter i ett ämne) är också ett problem som leder till att barn tappar motivationen till att lära. Vad är bättre, att ha en lärare på 30 elever eller en lärare på 3 elever? En lärare som dessutom känner dig och älskar dig. Med de utarbetade hemundervisningsprogram som finns behöver man inte ha en lärarexamen för att kunna undervisa och stötta sina barn.

Carolina Hudson (Tulsa, 2020-12-12)

#189

Jag skriver under på grund av att jag som lärare är fullt övertygad om att fler alternativ behövs för att kunna ge alla barn en likvärdig utbildning.

Johanna Birgersson (Örebro, 2021-02-16)

#193

Jag tycker alla ska få ett eget val att göra det som man anser vara bäst för barnen och familjen, annars blir det som ett tvång eller tom straff.

Fredrik Hallén (Dalsjöfors, 2021-03-30)

#200

alla borde att rätt att bestämma själva

viktoria Larsson (Stockholm , 2021-10-04)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...