RÄDDA SKUTBERGET FRÅN STÄNGSEL OCH AVGIFTER

Kommentarer

#1603

Jag vill inte ha Mumin på Skutberget. Mer frisk luft och rörelse till alla oavsett plånbok! Utveckla Skutis - ja tack, med rätt saker!

Catharina Ransjö (Karlstad , 2018-01-27)

#1605

Det är ju bara för dumt... förstöra något så fint...neej...gör om, tänk rätt!

Marie-Louise Österberg (Karlstad, 2018-01-27)

#1607

Vill att Skutberget ska vara till för alla <3

Suzanne Lindell (Karlstad, 2018-01-27)

#1610

Skutberget är en fin och värdefull plats för rekreaton året runt, det vore olyckligt för Karlstad kommun om denna fina plats förstördes! Bor inte själv i Karlstad kommun, men har under årens lopp tillbringat många fina tillfällen både i skog och strand.

Cathrine Jensen (GRUMS, 2018-01-27)

#1613

Vill inte ha något Muminland på Skutberget!

Susanne Olsson (Forshaga , 2018-01-27)

#1616

Jag anser att detta natur/fritidsområde ska bevaras. Det finns ingen potential för en muminpark överhuvudtaget.

Annica Bjursell (Säffle, 2018-01-27)

#1620

Anser att det finns andra ställen och etablera sig på. Bevara skutberget, det är en fantastisk plats som inte ska förstöras.

Christina Lind (Forshaga , 2018-01-27)

#1622

Tillbringat en hel del tid på Skutberget. Förstör inte den vackra naturen!

Anette Nyberg (Karlstad, 2018-01-27)

#1627

Jag anser att skutberget bör fortsätta vara orörd natur gratis för alla.Det är dessutom Karlstads ända badplats med lokaltrafik.

Maja Wallstav (Karlstad, 2018-01-28)

#1628

Politikerna har gått helt vilse i sin iver att tro att Karlstad är Stockholm. Det är vi som jobbar här - inte ni. Där kan ni sitta med era virkade slipsar och tro att ni representerar, långt från medborgarnas egentliga behov. Skäms! Skämmes tamefan!

Magnus Nylén (Karlstad, 2018-01-28)

#1629

Detta är ett tokförslag

Stefan Westergren (Örebro, 2018-01-28)

#1631

Nei til Munin på Skutberget

Maud Lander (Oslo, 2018-01-28)

#1633

Jag har mycket glädje och själslig vila av Skutberget. Saknar cafe'et och bastun. Det var verkligen livskvalite'.

Eva Thuning (Karlstad, 2018-01-28)

#1638

Förstör inte detta unika naturområde. Nu när Karlstad ska förtätas,så behövs verkligen detta avstressande och vackra område för rekreation. Tänk långsiktigt. Naturen går aldrig att återställa efter redan gjorda misstag!!

Rigmor Jansson (Molkom, 2018-01-28)

#1640

Skutberget ska vara ett friluftsområde tillgängligt för alla.

Anneli Tomasson (Grums , 2018-01-28)

#1641

Jag vill bevara Skutberget, gärna Mumin i Karlstad men inte på Skutberget.

Tobias Nyåker (Karlstad, 2018-01-28)

#1642

Jag tycker att det ska vara friluftsliv och kostnadsfritt för alla åldrar

Anders Krig (Forshaga , 2018-01-28)

#1643

tycker att skutberget ska vara ett område för välbefinnande och offentigt för allmänheten

kjell claesson (KIL, 2018-01-28)

#1647

Skutberget är ett av Sveriges finaste friluftsområden som är gratis och öppet för alla... Att låta en nöjespark förstöra detta område är vansinne att det dessutom inte är Värmländskt tema på parken gör att det är helt ofattbart att man på kommunen ens överväger tillstånd och att det inte ens är Svenskt tema på parken är så dumt att man blir riktigt förbannad... Vilken bonus får beslutsfattarna? Mutor? Något måste det vara för så korkade kan de väl ändå inte vara? Eller?

Ann-Louice Alderberg Daggert (Hammarö, 2018-01-29)

#1652

Jag är på Skutberget 10-20ggr per år. Och vill ha kvar detta fina frilufsområde i sin nuvarande form. Däremot finns det massvis med platser runt Karlstad jag inte söker mig till 10-20ggr per år. Som Mumin gärna får etablera sig på.

Peter Olofsson (Karlstad, 2018-01-30)

#1653

Har haft många trevliga/sköna stunder på Skutberget, i motionsspår, skidspår och många picknickar med fika under alla år. Jag vill få fortsätta att kunna åka ut till Skutberget och känna stressen rinna av mig.

lisbeth carlson (karlstad, 2018-01-30)

#1662

Jag vill inte att Skutberget ska bli ett inhägnat område

Eva-Lena Bjäring (Karlstad, 2018-02-07)

#1664

Skutberget bör förbli som det alltid varit, en plats för alla utan inträde och stängsel!

Madelene Lindberg (Karlstad, 2018-02-08)

#1665

Finns betydligt bättre idéer än muminlandet som känns förlegat. Hela Skutberget ska bara fritt tillgänglig för alla just för att befrämja folkhälsan som troligen ger större vinster med friskare Karlstadbor

Per-arne Jensen (Skoghall , 2018-02-08)

#1667

Jag inte vill förstöra naturen på Skutberget

Anna-Karin Karlsson (Borås, 2018-02-08)

#1668

Skutberget får inte exploateras o därmed förstöras!

Leif Andersson (Karlstad, 2018-02-08)

#1670

Bevarande av friluftsområde! Friskvård för alla åldrar! Gör Karlstad till landets friskaste kommun! En förebild för andra kommuner när man ser hur sjukfrånvaron minskar.

Kerstin Andeby (Karlstad, 2018-02-08)

#1672

Skutberget ska fortsätta att vara en oas för karlstadsborna utan stängsel och avgifter. Det fyller dessutom en viktig funktion som arena för olika idrottsevenemang och tävlingar som blir svåra att hålla om mumindalen blir verklighet.

Per-ole Persson (Karlstad, 2018-02-08)

#1674

Bevara Friluftsområdet Skutberget tillgängligt för alla gratis!

Henrik Nyberg (Karlstad, 2018-02-08)

#1675

Skutberget ska förbli ett friluftsområde öppet för alla. Finns ingen anledning att förstöra Skuteberget med en muminpark som förmodligen kommer gå i konkurs.

Hans Grönquist (Forshaga, 2018-02-08)

#1677

Redovisa hur mycket skattemedel som ska finansiera Mumindalen. Och gör sedan en folkomröstning.

Lars Westman (Karlstad, 2018-02-08)

#1679

Öppet för alla

Patrik Ekhagen (Karlstad, 2018-02-08)

#1682

Skriver på Pga. vill bevara skutberget som den fina natur och frilufts-anläggning den är och bör förbli!
Bedrövligt att våra politiker inte kan värna om och agera i Anders Forssells anda!

Gert Moberg (Karlstad, 2018-02-09)

#1683

Bevara den vackra miljön och naturen.

Elisabet Johansson (Karlstad , 2018-02-09)

#1685

Det finns äldre beslut som ger utrymme för en liten aktivitetspark, det nu lagda förslaget stänger in för mycket av Skutberget.

Mats Jansson (Karlstad, 2018-02-12)

#1690

Bevara Skutbergets miljö för människor och djurliv.

Carola Lövgren (Karlstad, 2018-02-15)

#1692

Jag vill ha Skutberget öppet för alla utan en del med avgifter som är inhägnat.

lennart myhlback (karlstad, 2018-03-01)

#1699

Det vore idioti att anlägga en inHängnad PARK på en pärla som Skutberget! Där vill jag fortsätta kunna vistas i naturen, bada på de klipporna jag gjort som ung och även kunna ge mina barn den möjligheten!

Sofia Erixon (Karlstad, 2018-03-11)

#1702

Jag skriver under på grund av vi tillsammans måste stoppa de styrande i våra kommuner att inkräkta på friheten till våra friluftsområden.genom att arrendera eller sälja ut värdefull mark till affärsområden. Jag bor i Motala där de styrande ämnar sälja ut det finaste området vi har vid Vätterns strand.

Iréne Karlsson (Motala, 2018-03-22)

#1707

Vi älskar Skutberget och detta ska inte förstöras.

Patrik Pettersson (Filipstad, 2018-03-27)

#1708

Jag vill bevara den barnvänliga, vindskyddade sandstranden som är Karlstads populäraste badplats.

Lars Karlsson (KARLSTAD, 2018-03-27)

#1714

Skutberget ska fortsatt vara ett öppet rekreationsområde.

Lennart Lindblad (Filipstad, 2018-04-02)

#1715

Jag skriver under för att jag vill att Skutberget skall vara tillgängligt och kostnadsfritt för ALLA Karstadsbor

Monika Thierling Sahlin (Karlstad, 2018-04-02)

#1719

Skutberget är en alldeles för värdefull oas för att bli en kommersiell upplevelsepark. Borde istället utvecklas för friskvård för alla åldrar. Tänk bara vilka möjligheter till ett gott liv, att man som gammal eller ung lätt kan komma ut i stadsnära natur.

Kerstin Nilsson (Karlstad, 2018-04-02)

#1725

Skutberget är en underbar plats som bör bevaras som den är.

Carita Fryklund (Kil, 2018-04-02)

#1727

Skutberget måste få vara det Skutberget man minns från barndomen .

Marie Ödman (Orsa, 2018-04-02)

#1732

Jag har alltid älskat Skutis..

Kristina Wallin (Karlstad, 2018-04-02)

#1735

Använder skutberget för friluftsliv och bad idag. Mkt tråkigt med nöjespark just där

Simon Hammarström (Karlstad, 2018-04-02)

#1736

Tycker att platsen är unik och ska vara tillgänglig för alla som älskar att vistas i och med naturen.
Värna om strandskyddet!

Åsa Bergqvist (Tyresö, 2018-04-02)

#1738

Blir så ledsen att kommunpolitiker inte har någon som helst respekt för naturen.
Skutberget tillhör kommuninvånarna.
2018 borde politiker veta bättre än att överlåta den vackraste naturen till ett kommersiellt företag!

Anna Rhodin (Karlstad, 2018-04-02)

#1742

Jag vill bevara Skutberget som ett område tillgängligt för alla.

Peter Hultin (Karlstad, 2018-04-03)

#1744

Jag vill att alla ska fritt kunna utnyttja Skutbergets hela strandremsa och områden året runt utan inhägnaden.

Per Olov Berg (Skoghall , 2018-04-03)

#1748

Tycker det är en självklarhet att alla ska kunna njuta av den fina naturen o badet!

Erling Ottoson (Strömstad, 2018-04-04)

#1749

Skutberget är oslagbart som rekreations- och friluftsområde och bjuder på spännande vyer och rogivande natur.

Yvonne och Göran Wettergren (Karlstad, 2018-04-04)

#1750

Skutberget ska vara för alla! Unikt med klippbad och naturen ❤️

Karin Bruzelius (Katlstad, 2018-04-05)

#1751

Håller med om att rädda Skutberget från muminland.

Carina Johansson (Karlstad, 2018-04-05)

#1753

Snart har kommunen utplånat alla grönområden vilket absolut inte gör Karlstad till en bättre stad!

Irja Wigforss (Karlstad, 2018-04-05)

#1755

Skutberget ska vara kvar som det är nu.

lisbeth carlson (karlstad, 2018-04-06)

#1757

Skutberget ska vårdas och utvecklas utifrån sin nuvarande form, inte skändas
!

Pål Rosander (Uppsala, 2018-04-07)

#1758

Kommunen utnyttjar sin makt att exploatera donerade mark för allmänheten.

Carina Eriksson (Karlstad, 2018-04-11)

#1759

Jag skriver under pga att jag tycker att Skutberget ska finnas till för alla, som vill ut och röra på sig i motionsspåren, på fälten, på badstranden och i skogen!

Anja Blom (Sunnemo, 2018-04-11)

#1761

Jag vill ha Skutberget kvar som det är med den möjlighet att sola,båda,sitta på klipporna,grilla eller bara vistas i den fina natruren

Kristina Munther (Karlstad , 2018-04-19)

#1762

Då jag är uppvuxen i Karlstad och att min familj drev anläggningen på slutet av sextiotalet!

Björn Eriksson (Stockholm, 2018-04-19)

#1764

Jag är en stark motståndare till Mumindalen/Muminland. Skutberget är till för ett aktivt fritids/friluftsliv för alla de som vill det & den fina miljön som finns där ska inte få förstöras med Muminland. De kan väl isåfall placera detta på något annat ställe, t ex. på Hammarö eller i Skattkärr. Tror inte att det är särskilt önskvärt där heller.

Mikael Groth Klarqvist (Karlstad, 2018-04-22)

#1765

Är uppväxt i Karlstad och tillbringar mina somrar och barnens lov där.

Hanna Fjällman (Stockholm, 2018-05-03)

#1770

Skutberget ska inte exploateras med Muminland. Hela Skutberget ska vara tillgängligt för allmänheten året runt!

Carolina Andersson (Kristinehamn, 2018-05-03)

#1771

Jag vill inte ha nått muminland!!
Uppväxt med ljuva minnen av skutberget..vandrat med Anders Forsell..låt skutberget förbli den oas det är

Henrietta Herou Pedersen (Sysslebäck , 2018-05-03)

#1772

Skutberget är en vacker plats som är gratis att få ta del av. Jag vill gärna att den förblir orörd.

Carina Hedström (Karlstad, 2018-05-04)

#1776

Jag tycker att Skutberget ska utvecklas till ett än bättre friluftsområde och det ska göras av kommunen för kommuninvånare och besökare! Kommunen har inte skött sig när det gäller Skutberget...

Den värdefulla marken ska inte gå till ett Muminland!

Anna Sundling (Uppsala, 2018-05-04)

#1780

De får gärna bygga men INTE på Skutberget.
Det är till för ALLA.
Vi måste få ha nått grönt och skönt kvar i stan.. de ska ju byggas överallt dä finns nått grönt.
FÖRSTÖR INTE SKUTBERGET !!!!!!

Göran Pettersson (Karlstaf, 2018-05-06)

#1783

Jag vill att Skutberget ska bevaras

Anne-Marie Johansson (Nynäshamn , 2018-05-06)

#1784

En trollpark kan byggas på annan plats ej på bästa platsen på skutberget

Börje Johansson (Nynäshamn, 2018-05-06)

#1790

Bevara Skutberget!!

Julia Andersson (Åmål, 2018-05-08)

#1791

Denna oas måste bevaras

Pernilla Andersson (Karlstad , 2018-05-08)

#1795

Demokrati ska råda så därför ett nej till inhägnat Skutberg ”Landsbygdspartiet oberoende”

Magnus Bergström (Karlstad, 2018-05-08)

#1796

Inget mumin på skutberget

Monica weileby (Karlstad, 2018-05-08)

#1797

Önskar att Skulberget får vara kvar i nuvarande form, ett öppet naturområde som är tillgängligt för alla

Annelie Olsson (Karlstad, 2018-05-08)Facebook