Namninsamling mot Skolverkets beslut att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

Kommentarer

#601

Det är viktigt!

(Korpilombolo, 2017-10-25)

#602

Jag är förbannad!

(Stockholm, 2017-10-25)

#614

Modersmålslärare i ryska
Enheten för flerspråkighet

(Uppsala , 2017-10-25)

#622

det är klart att modersmål undervisning är viktig och bidrar till barns utveckling. Lärare i modersmål måste ha stöd och hjälpmedel att kunna utföra sitt yrke på så bra sett som bara möjligt.

(Eskilstuna, 2017-10-25)

#623

Jag har bott i Sverige i 34 år o pratar fortfarande mitt modersmål tack vare att jag fick tillgång till hemspråksundervisning . Idag använder jag mitt modersmål inom mitt komplexa yrke på ett globalt bolag som ger Sverige nya affärer o bidrar till BNP.
Skolverket, ni är välkomna att besöka företag här i Sverige som är up to date med den globala verkligheten vi alla lever i.

(Bromma, 2017-10-25)

#624

Jag anser att det ett stort misstag som skolverket gör.
Om man vill minska utanförskap och segregation ska man bl a främja invandrarnas språk och kultur. Att lägga ner Tema Modersmål stänger Skolverket/ regering en viktigt kanal som håller liv i modersmålsundervisnings organisationen i landet.

(Täby, 2017-10-25)

#629

Jag håller med om att denna webbplatsen borde utvecklas och inte avvecklas

(Stockholm, 2017-10-25)

#631

Lektor i spanska, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet

(Stockholm, 2017-10-26)

#633

Vill inte att en värdefull och viktig hjälofunktion läggs ner.

(Vuollerim , 2017-10-26)

#638

Jag tycker att flerspråkighet ska uppmuntras, inte ständigt motarbetas! Sluta dessutom behandla finskan som om det vore en ful och smittsam sjukdom som måste utrotas i det här landet.

(Umeå, 2017-10-26)

#643

Mycket viktig resurs

(Södertälje, 2017-10-26)

#647

Det ger fel signaler till alla flerspråkiga att deras språk inte är lika viktiga som den heliga svenskan.

(Gällivare, 2017-10-26)

#649

Jag arbetar som SFI- och modersmålslärare. Jag föreläser även om vikten av flerspråkighet och kulturarv samt arvsspråk. Webbplatsen bör utvecklas, inte läggas ner!!

(Göteborg, 2017-10-26)

#651

Webbplatsen bör utvecklas, inte läggas ner!!

(Södertälje, 2017-10-26)

#652

webbplatsen bör utvecklas, inte avvecklas!

(Skellefteå, 2017-10-26)

#656

Jag är emot att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

(Eskilstuna, 2017-10-26)

#657

Det är ett viktigt forum som självklart måste få finnas kvar!

(Göteborg, 2017-10-26)

#661

JAG MOTSÄTTER MOT ATT Tema modersmål stängs ner!

(Tärnaby, 2017-10-26)

#664

Modersmålslärare i polska

(Södertälje, 2017-10-26)

#670

1

(Sollentuna, 2017-10-26)

#673

Man ska utveckla tema modersmål inte avveckla.

(Stockholm , 2017-10-26)

#677

Detta stöd behöver våra modersmålslärare. Skolverket måste jobba mer konkret med nationella minoritetersrätt till sitt modersmål än vad man idag gör.

(Stockholm , 2017-10-26)

#678

Mina barn har utländsk bakgrund och läser modersmål i skolan.

(Huddinge, 2017-10-26)

#683

Modersmålslärare jobbar ofta mycket ensamma, inte sällan utan erfarenhet och utbildning. Det är viktigt med ett forum till utbyte och med material. Tema modersmål används inte bara på modersmålsundervisningen utan även i den ordinarie skolan och på SFI.

(Ronneby, 2017-10-26)

#686

Det är viktigt att skolverket stöder föräldrarnas, lärarnas och elevernas kamp för sitt modersmål och även för landet att det finns människor som kan flera språk.

(Arkivchef Sverigefinländarnas arkiv, 2017-10-26)

#690

Jag länkar till Temat modersmål för mina eleverna för undervisning och studiehandledning via Lärum.

(Umeå, 2017-10-26)

#692

webbplatsen bör utvecklas inte avvecklas!

(Stockholm, 2017-10-26)

#697

Modersmålet är viktigt för att lära sig ett 2:a språk. Och flerspråkighet är viktigt ur samhällssynpunkt, att kunna flerspråk är viktigt i framtiden.

(Motala , 2017-10-26)

#698

Jag skriver under för att jag vill helst inte att webbplatsen Tema Modersmål ska stängas ner,
MML Bosniska

(Stockholm, 2017-10-26)

#704

Det är viktigt att modersmålsundervisning stöds digitalt då Sverige är ett land med utbrett flerspråkighet.

Om beslutet att stänga sidan enbart beror tekniska problem, så tycker jag att det visar att inte myndighetsvärlden och därmed politiken (där finanserna kommer) uppskattar de värdet som flerspråkighet och kvaliten i undervisningeb för andra modersmål än svenska innebär för Sverige som ett eget samhället och de globala samhället.

(Nacka, 2017-10-26)

#712

Modersmål är mycket viktigt för barns identitets- och språkutveckling och modersmålslärarna behöver en inspirationskälla.

(Stockholm, 2017-10-26)

#714

Stäng inte ner tema modersmål

(Stockholm , 2017-10-26)

#716

Modersmål är mycket viktigt för barns identitets- och språkutveckling och modersmålslärarna behöver en inspirationskälla.

(Stockholm, 2017-10-26)

#718

Jag skriver på grund av att jag är modersmål lärare(ukrainska ) men i Göteborg finns inte ukrainska modersmål .

(Göteborg , 2017-10-26)

#728

det är viktigt att bevara sitt ursprungsspråk

(SÄRNA, 2017-10-27)

#730

Jag vet hur stor betydelse modersmålet har för tillägnan av ett ytterligare modersmål. Viktigt med denna sida därför.

(Skärhamn, 2017-10-27)

#732

Oakceptabelt.

(Vännäs, 2017-10-27)

#736

Jag är hemspråkslärare och behöver allt stod jag kan få! Varför stänga ner den? Det känns också kränkande.

(Stockholm, 2017-10-27)

#737

Varför stänga något som behövs... varför har man då startat upp den?

(Nuuksujärvi Junosuando, 2017-10-27)

#739

Jag har mycket nytta av Tema modersmål i mitt arbete som modersmålslärare!

(Haninge, 2017-10-27)

#740

Stäng inte ner tema modersmål

(Stockholm , 2017-10-27)

#741

Stäng inte när tema modersmål

(Stockholm , 2017-10-27)

#744

Viktighet av modersmål

(Södertälje, 2017-10-27)

#756

Jag håller helt med.

(Stockholm, 2017-10-27)

#758

Jag skriver under upprop mot nedläggning av Tema Modersmål

(Stockholm, 2017-10-27)

#766

Modersmålslärare.

(Stockholm, 2017-10-27)

#771

Språk är viktigt

(Stockholm , 2017-10-27)

#773

Hej!
Jag skriver under på grund av att webbplatsen har varit och fortfarande är ett bra verktyg och en rik inspirationskälla för våra flerspråkiga elever, föräldrar och lärare.

(Motala, 2017-10-27)

#778

eftersonm staten ska respektera föräldranas filosofiska och religös åsikt när det gäller barnens skolgång . genom att stänga tema modersmål strider det mot vad svenska staten har underskrivit

(gävle, 2017-10-27)

#780

Jag tycker att alla barn ska ha rätt att lära sig sitt modersmål som tillägg till den svenska språket.

(Stockholm, 2017-10-28)

#789

Efter femton år som lärare i svenska som andraspråk för nyanlända barn och ungdomar vet jag att Skolverkets Tema Modersmål är av fundamental vikt i undervisningen.

(Ystad, 2017-10-28)

#790

Jag skriver under som skolledare för ca 120 modersmålslärare.
Hemsidan är en mycket viktig verktyg för modersmålslärare i olika språk med de alla samlade funktioner som många har tillgång till inte minst elever och vårdnadshavre.

(Jönköping, 2017-10-28)

#791

Jag håller fullständigt med. De som arbetar med modersmålsundervisning modersmålsstöd och studiehandledning förväntas klara ett uppdrag som få har pedagogisk utbildning för. Då behövs ett pedagogiskt grundstöd som också ger signalen: "ditt arbete är väldigt väldigt viktigt. Skolverket/Tema modersmål gör allt de kan för att stötta". Så har Tema modersmål fungerat innan stagnationen. Ingen annan instans på Skolverket har fått utökat ansvar för den här gruppen pedagoger.

(Östersund, 2017-10-28)

#797

Jag skriver detta på gurnd av att jag anser att många modersmållärare kommer att sakna en möteplats där de diskuterar frågor som har att göra modersmål och studiehandledning.

(Umeå, 2017-10-28)

#798

För att bevara mångfalden i vårt land

(PAJALA, 2017-10-28)