Vi kräver att politiker skapar en fungerande sjukförsäkring!

Kommentarer

#1

Jag skriver under på grund av att jag inte tycker att vi för en jämlik, rättvis och humanistiskt hållbar välfärdspolitik så länge sjuka jagas som vore de kriminella och så länge deras villkor är så omänskliga att man inget annat kan än att kalla det för hat- och hets- samt bristande rättssäkerhet!

(Kristinhamn, 2017-04-26)

#3

En närstående får nu sälja sitt hus och bli hemlös pga sjukförsäkringen inte fungerar!

(Sollentuna, 2017-04-26)

#5

Vi måste självklart ha en fungerande sjukförsäkring!

(Linköping , 2017-04-26)

#6

Jag är drabbad av detta system!

(Väddö, 2017-04-26)

#7

frivilligt

(Haparanda, 2017-04-26)

#11

Sjukförsäkringen måste fixas nu

(Tibro, 2017-04-26)

#16

Som sjuk blir man inte bara fattig utan misstänkliggjord och sedd som en samhällsparasit. Man blir ifrågasatt och ens läkare blir ifrågasatta och underkända. Det är orimligt.

(HORNDAL, 2017-04-26)

#19

Jag själv blivit drabbad av de hårdare besluten.

(Motala , 2017-04-26)

#20

Jag skriver under pga att jag är en av många drabbade. Jag vill få till en förändring snarast då detta är en försäkring som våran skatt bla går till. Att bli sjuk idag och sjukskriva sig är som ett lotteri där man inte vet om man får vinstlotten eller nitlotten..

(Vadstena, 2017-04-26)

#22

Vi har inte längre någon trygghet för de sjuka

(Gnesta, 2017-04-26)

#27

Vi ska ha ett humant samhälle och den försäkring som vi betalar in pengar till ska fungera.

(Karlskoga, 2017-04-26)

#30

Är utförsäkrad och utkastad från samhället själv har inte en krona från någon tvingas leva på min hustru har inte råd vare sig med läkarbesök mediciner tandvård mm.mm dags att vi som fått leva som hjon sönderstressade och knäckta av detta liv får upprättelse vi ska inte behöva leva som totalt rättslösa

(töre, 2017-04-27)

#31

jag lever på existensminimum pga invaliditet

(ödeshög, 2017-04-27)

#35

Jag blir utkastad pga att FK handläggare tolkar som dom vill (måste?), att handläggare och "medicinskt kunnig" inte läser allt underlag och kan lägga ihop problemen med flera diagnoser. Att behandlande läkare körs över, som har kunskap, insikt och kännedom om patienten. Ni skulle bli mörkrädda om ni visste vad som försiggår.

(Linköping, 2017-04-27)

#36

Det försäkringssystem vi byggde upp under 1900-talet, gjorde det möjligt för människor att få tillfriskna i lugn och ro utan risk att hamna på gatan. Den försäkringen tillsammans med A-kassan som den såg ut före alliansen nedmontering, ingår i den svenska modellen. Alla kan bli sjuka. Alla kan bli arbetslösa. Idag riskerar dessa grupper att hamna på gatan om de inte har anhöriga som kan försörja dem. Det är skamligt i ett av världens rikaste länder!

(Västerås, 2017-04-27)

#39

vi måste ha en fungerande sjukförsäkring,människor som är sjuka ska inte straffas för det.Man blir inte friskare av att närapå svälta och aldrig kunna unna sig en fika på stan eller ett nytt klädplagg.Inte blir man friskare heller om man tvingas ut i arbete när varken kropp eller knopp orkar.Ingen lyssnar till den sjuke idag,varken vården eller försäkringskassan.Samarbetet mellan vården,försäkringskassan o arbetsförmedlingen måste ses över.Fungerar då inte i dagsläget.

(luleå, 2017-04-27)

#41

På grund av att sjukförsäkringen vill har en bortre gräns i gen .

(Torsby, 2017-04-27)

#44

Vi betalar försäkringen för att den ska gälla för alla som blir sjuka och/eller skadade. Nu får ingen sjukpenning eller ersättning för arbetsskada. Antigen återställer vi försäkringen eller så får arbetsgivarna betala arbetsgivaravgifterna direkt till alla som bor i Sverige. Så man själva kan välja ett skydd som fungerar.

(Pajala , 2017-04-27)

#46

Jag anser att FK utövar sitt förmyndarskap/ arbete felaktigt. Vår försäkring ska gälla när vi blir sjuka. Den ska erbjuda oss trygghet under den tid vi inte kan utföra vårt ordinarie arbete. Det är inte rimligt att FK ska kunna säga att vi får skapa våra jobb själva om det inte finns något lämpligt arbete på arbetsmarknaden, och med de orden inte bevilja sjukersättning. FK idag är inte en trygghet, snarare en otrygghet som orsakar förödelse på många sätt. Ingen som blir sjuk idag kan vara säker på att få hjälp av FK. Det är på tiden att regeringen tar ansvar för ALLA invånare i Sverige!

(Björketorp , 2017-04-28)

#48

Det räcker inte att återinföra den bortre gränsen för sjuka om Försäkringskassan får fortsätta utförsäkra sjuka genom att inte bevilja sjukpenning.

(Ljusdal, 2017-04-28)

#51

Med den högsta skatten i världen, förutsätter man att det finns social trygghet för medborgarna. Gör om gör rätt!

(Borgholm, 2017-04-28)

#56

Jag vill ha min rätt till att bli sjuk och få min ersättning. inte straffas och bli fråntagen sin sjukpenning....

(Nacka, 2017-05-02)

#59

Jag blev under tiden 6/2 - 3/4 nekad sjukpenning trots läkarintyg och komplettering och synpunkter!!
(Jobbade t.o.m halvtid några veckor i mars men fungerade inte)
Detta gjorde mitt tillstånd sämre så det blev heltidssjukskrivnkng igen och DÅ fick jag godkänt!! Kämpar nu för att få ersättning för tidsperioden då jag blev nekad och fick skrapa ihop för att kunna överleva!!!

(Ljusdal, 2017-05-02)

#69

Har kronisk sjukdom och blev sjukskriven förra året av två läkare för att jag var sönderstressad av livet med sjukdomen men blev nekad sjukpenning. Vet alltför många som sitter i samma situation. Vill känna trygghet i systemet annars ingen större idé att ha det.

(Stockholm, 2017-05-03)

#76

Försäkringskassan driver idag häxjakt på sjuka. De har ingen somhelst utbildning innom vården, ändå kan de bedöma om en människa är sjuk/arbetsför eller inte. Trots att läkarintyg bevisar det motsatta. Hur kan fk veta bättre än en/flera läkare?
Den stress som sjuka känner idag pga fks jagande gör ingen friskare utan har drivit allt fler till självmord. Även det att neka sjuka sjukersättning så de inte kan försörja sig, driver sjuka till depression och självmord. Inte nog med det, de redan svårt sjuka nekas assistent även om behovet är uppenbart. Jag kräver en mänsklig sjukförsäkring, där sjuka kan koncentrera sig på att bli friska/eller få livskvalitet vid kronisk sjukdom och inte behöva lägga sin sista energi på överlevbad som det är idag.

(Kävlinge, 2017-05-03)

#79

Att folk blir fattiga av sjukdom är ovärdigt.

(Varberg , 2017-05-03)

#82

Jag är själv drabbad av nekad sjukpenning, vilket gjort mig sjukare och fattig

(Boden , 2017-05-03)

#85

Människor ska inte behöva begå självmord för att de är sjuka. Försäkringskassans maktfullkomlighet och diskvalificering av Läkarkåren måste få ett stopp. Detta är maktmissbruk.

(BROBY, 2017-05-03)

#87

Sjukförsäkringen behandlas på ett människoovärdigt vis. Sjuka och handikappade får klä skott för att Försäkringskassan inte har upptäckt storbedragares fusk i tid. FK har blivit en skatteslösare av stora mått och använder sig av stasiliknande metoder. FK förstör arbetet för vårdpersonal. De river upp vad läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera tillsammans med hjälp av sin profession och kompetens, betald via skattemedel, bygger upp för att hjälpa människor att bli friska - eller åtminstone friskare. Att slå på personer som redan ligger är inte bara sadistiskt, det är samhällsekonomiskt ofruktbart. Döende förolämpas och kränks på dödsbädden. Ju mer vi utsätter redan utsatta för i en i det närmaste psykologisk tortyrmässig behandling ju mer ökar vreden och maktlösheten i samhället. Hur ska vi kunna skapa ett solidariskt samhälle under hot och destruktiva åtgärder från statens sida? Vad händer med människors tillit och lust att hjälpa till och bidra till samhällets samlade väl och ve? Vad händer med respekten för statsapparaten, rättsväsendet och politiker? Och varandra? Vad händer med lusten att vilja delta och dra sitt strå till stacken? Lusten att betala skatt? Vad händer med de anhöriga som knäcks under allt tyngre bördor i en tid när stressen och pressen ökar? Vi skapar dominoeffekter av korruption och lurendrejeri när vi slutar lita på att myndigheter fattar regelrätta och förnuftiga beslut. Det har hänt någonting med samhällsinstitutionerna. Inte minst FK som behandlar sjukärenden godtyckligt och opålitligt. Rent av lynnigt.

Det är inte acceptabelt. Vi medborgare behöver indikationer på att det är vits med att skapa ett jämlikt samhälle. Inte slås ner i uppgivenhetens mörker. Det är farligt. Det ser vi redan tydliga tendenser till. Vi behöver mota Olle i grind. Innan det är för sent. Hjälp människor att hålla sig friska och hjälp oss att bli friska när vi blivit sjuka i stället för att straffa ut oss till hemlöshet och fattigdom. Låt handikappade få den hjälp de behöver. Då kan de ofta också arbeta. När människor känner sig trygga och slipper vara rädda vill de vara med i gemenskapen och skapa sig meningsfulla sammanhang, tillsammans med andra. Människor är inte lata. Ingen frisk person njuter av att vara passiv under en längre tid. Sjuka, däremot, behöver sjukvård och vila. Ibland långvarig. Ge dem det! Ge dem tid att läka. De har inte blivit sjuka för att hämnas på samhället. De har blivit sjuka på grund av för hög belastning eller på grund av att en sjukdom oombedd utvecklats i deras kroppar. Att vara sjuk är inte kul för någon. Hellre rik och frisk än fattig och sjuk. Eller hur?

(Lund, 2017-05-03)

#89

Den som är sjuk ska ha en riktig behandling och sen rehabilitering. Ge FK samma uppdrag som de hade på 90-talet och rätt många år.

(Borlänge, 2017-05-03)

#95

Bara att utförsäkra människor i vårt s.k trygga land.....Är helt oacceptabelt!

(Alingsås , 2017-05-03)

#96

Jag var utan sjukpenning i 6mån pgav arbetsskada :-( handläggaren ringd Dr och sa jag inte fick vara sjukskriven mer än 6mån. Bröt båda fötterna. Försäkringskassan agerar fel!

(Hammarö, 2017-05-03)

#107

Sjuka människor försätts i en ohållbar livssituation,då dom blir nekade att få ta del av sjukförsäkringen.

(Sävsjö, 2017-05-04)

#109

Jag anser att det är viktigt att vi bygger upp vårt sociala skyddsnät på nytt

(Hörby , 2017-05-05)

#111

Det är frivilligt.

(Stockholm , 2017-05-10)

#113

Drabbad

(Arvika, 2017-05-10)

#114

Det är så många sjuka som inte har någon inkomst. Det kan inte vara meningen att den sjuke ska tigga och låna pengar av anhöriga. Det ska finnas en fungerande sjukförsäkring.

(Brunflo, 2017-05-10)

#116

I jakten på "fuskare" och för att spara pengar till statskassan har sjukförsäkringen fått sig stora hål. Dessa hål gör att människor faller igenom systemet vilket ställer till stora problem för individen, man t.o.m. börjar se en ökad frekvens av självmord kopplade till denna problematik, Att alliansen införde detta och den röd/gröna regeringen har fortsatt samma skandalösa politik är ett faktum, som måste lösas snarast!

(Hagfors, 2017-05-10)

#121

Jag anser att vår välfärd är under extremt hot och då också en stor del av vår grundtrygghet.
Ändra på detta regeringen annars hoppas jag att ni kommer att märka av den folkliga vreden, om inte annat så på valdagen.

(Stockholm , 2017-05-10)

#122

Rolf Larsson

(Västerås, 2017-05-10)

#135

Det har gått åt H-VETE för långt i Sverige när det gäller välfärden som våra gamla byggt upp. Samt som vi idag betalar massa skatt för att få.

(Stockholm, 2017-05-10)

#140

Orättvisor i systemet.

(Malmö , 2017-05-11)

#143

Sjukförsäkringen är otrygg!

(Bagarmossen, 2017-05-11)

#146

En försäkring ska vara en trygghet. Dagens hårda bedömningar skapar otrygghet och utgör ofta ett hinder för tillfrisknande. Människor som är oroliga för sin försörjning kan inte fokusera på att bli friska. Lyssna på läkarna, kräv rehabiliteringsplaner men slopa idén om att prövas mot hela arbetsmarknaden dag 180 utan individuell prövning!

(Sandviken, 2017-05-11)

#148

Det är en skam att ett sådant rikt land som Sverige ska behandla sjuka så illa.

(Göteborg , 2017-05-11)

#156

Om sjukvårdens läkare anser att man är för sjuk för att kunna arbeta... Ska inte försäkringskassan kunna göra en helt annan bedömning utan att ens ha träffat vederbörande! Är man sjuk ska man få fokusera på sin hälsa! Inte behöva oroa sig för om man blir beviljad ersättning för den tid man måste vara hemma från sitt arbete! Vi måste ha ett sjukförsäkringssystem vi kan lita på... Inte stjälper mer än det hjälper!

(Årsunda , 2017-05-11)

#158

Det MÅSTE till en FÖRÄNDRING!!!

(Lövstabruk, 2017-05-11)

#160

Reglerna avs. bedömning av arbetsförmåga mot det ytterst vaga arbetsmarknadsbegreppet "normalt förekommande arbete" måste ändras snarast! Det är som sagt vagt och rättsosäkert och FK:s bedömningar är godtyckliga!

(Sundsvall, 2017-05-12)

#166

Vill ha en fungerande sjukförsäkring så man kan överleva.

(Berghem , 2017-05-16)

#177

För många människor blir misstrodda och hamnar i utanförskap samt blir sjukare av FKs tillvägagångssätt!

(Föllinge, 2017-05-17)

#178

Försäkringskassan är inte läkare. Lita på läkarnas bedömning!

(Kristianstad, 2017-05-17)

#182

Jag är själv drabbad av dagens orimliga system där man struntar i medicinska bedömningar, skapar psykisk ohälsa och tappade människovärden.

(Borlänge, 2017-05-17)

#187

Jag har blivit totalt utbränd, till stor del pga det sjuka systemet mellan Fk, läkare och Af som inte fungerar. Jakten och den o-humana behandlingen av sjuka och svaga måste stoppas! Det krävs också högre sjukersättning för att få vardagen och livet att fungera! Sluta straffa redan sjuka och svaga människor!

(Stockholm, 2017-05-17)

#188

Felbedömningar o omänskligt handling mot dom som behöver det mäst

(knivsta, 2017-05-17)

#192

Det en läkare skriver ska gälla och en handläggare ska inte ha några som helst befogenheter att ifrågasätta deras medicinska kunskap.

(Uppsala, 2017-05-17)

#194

Jag skriver under för jag är själv sjuk men får ingen hjälp ifrån samhället så att jag kan bli frisk eller få ekonomiskt stöd.

(Malmö, 2017-05-17)

#198

Det inte är rätt att Fks handläggare ska veta bättre än en läkare som har utbildning.

(Skellefteå , 2017-05-18)

#199

Jag själv är drabbad.

(Ekshärad, 2017-05-18)

#200

Kastats ut i tomma intet av försäkringskassan

(Göteborg , 2017-05-18)