Låt familjen Nourozi stanna!

Kommentarer

#2

Jag anser att en avvisning grovt bryter mot barnkonventionen och vad som är det bästa för denna familj.

(Umeå, )

#5

Det hela är omänskligt och strider mot barnkonventionen.

(Umeå, )

#10

Vi måste trygga barnens tillvaro. Det är en humanitär angelägenhet.

(Örnsköldsvik, )

#11

Det är en självklarhet att de här barnen behöver få stanna här.

(Umeå , )

#14

En omänsklig behandling av barn!

(Boliden, )

#19

familjen ska inte behöva lämna sitt liv i Sverige för att åka tillbaka till ett farligt Afganistan.

(umeå, )

#24

För livet, för att alla är ett, för att vi måste hjälpa varandra. ..alltid!

(umeå, )

#29

Låt familjen stanna. Afghanistan är inte säkert.

(UMEÅ, )

#36

Det är självklart att inga barnfamiljer ska skickas till sådana omständigheter !

(Haparanda, )

#37

Sverige ska se till barnens bästa!

(Umeå, )

#38

Min syster bor i Umeå och känner och tycker om familjen. Och för att dom förtjänar att få stanna!!

(Uppsala, )

#39

Barn ska inte utsättas för detta!

(Umeå, )

#59

Jag skriver under.

(Umeå, )

#62

Detta är inhumant. Jag accepterar inga utvisningar till Afghanistan!

(Holmsund , )

#66

Jag vet vad de flytt från

(Umeå, )

#67

Jag skriver under för att barn har rätt till trygghet.

(Umeå, )

#69

Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen

(Norrköping, )

#81

Jag skriver under att nouruz och hans familj kunna stannatt kvar i sverige.
Jag hoppas att de kunna få stanna.

(Göteborg, )

#83

Stoppa alla deportationer till Afghanistan!!!

(Uppsala , )

#103

Det är extra viktigt att barn får en trygg och säker och stabil uppväxt!

(Uppsala, )

#114

vi har råd att hjälpa människor i nöd.och världen tillhör oss.alla!

(Halmstad , )

#115

Barnkonventionen

(Löberöd, )

#131

Inga barn ska utvisas!

(Falun, )

#134

#afghanistanisnotsafe

(Alingsås, )

#135

Sverige måste sluta skicka människor till länder i väpnad konflikt.

(Stockholm, )

#137

Låt att dem stanna,de är människan och har rätt att leva i ett säker land ,man har rätt att välja var någonstans ska bo i världen.

(Ullared, )

#142

Utvisningsbeslutet är en skam för Sverige. Vi ska följa barnkonventionen.

(Göteborg, )

#143

Jag vägrar vara tyst när Sverige skickar människor rätt in i döden! Detta år kommer gå till historien som det år Sverige betedde sig som Tyskland under 1930-talet. Vi vänder bort våra huvuden och människor dör!

(Stockholm, )

#145

För det miv och Sverige gör är fel!

(Lidingö, )

#147

Sverige behöver dom. Bra med en hel familj. Större chans att barnen klarar sig psykiskt.

(Linköping, )

#149

En barnfamilj som börjat etablera sig här ska inte utvisas till ett land i krigsliknande tillstånd

(Umeå , )

#151

Det är ju helt förtryckt att skicka någon till Afghanistan.

(Henån , )

#157

jag skriver under pga alla ifrån Afghanistan borde få stanna. Afghanistan är inget land som är tryggt. Följ barnkonventionen!

(Karlstad , )

#162

För barnens skull!

(Umeå, )

#163

Kan för mitt liv inte förstå att ens någon avvisas till Afghanistan, än mindre barn?! Minderåriga som håller på att få en framtid, vänner, trygghet. Hur är det ens möjligt att avvisa dem till den totala motsatsen tvärtemot barnkonventionen?

(Umeå, )

#164

Det är det rätta att göra och familjen förtjänar trygghet.

(Malmö, )

#168

Ingen bör utvisas till Afghanistan!

(Kungsör, )

#169

Familjen borde få stanna av humanitära skäl

(Lund, )

#170

Det är fullständigt inhumant och katastrofalt att utvisa någon till ett så osäkert land som Afghanistan, i synnerhet en barnfamilj med små barn!! Fruktansvärt!

(Kungsängen, )

#184

Medmänsklighet.

(Jönköping, )

#188

Sverige har inget att vinna på utvisning av den här familjen och den har allt att förlora på det. Det är inte värdigt vårt land och ett brott mot Barnkonventionen och mot varje människas rätt att söka asyl och trygghet.

(Årsta, )

#192

Älska din nästa såsom dig själv.

(umeå, )

#193

Jag tycker att inga ska utvisas till afganistan

(Vänersborg, )