Rädda Sveriges Yoga-Liv1

yogaliv.jpg

Brev till Sveriges finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan

 

Sveriges yogagemenskap erbjuder förutom ett stort antal anställda, entreprenörer och hög grad skattepliktig verksamhet, ett starkt mentalt stöd för barn och vuxna i alla åldrar som verkligen behövs i tider av stress och oro. Vi som arbetar med yoga fångar ofta upp de som inte mår så bra innan det går utför, och finns också där för alla som hamnat mellan stolarna i skyddsnätet. Terapeuter, lärare och stödpersoner inom yogasektorn riskerar nu att behöva lägga ner sina verksamheter - som verkligen behövs för samhällets återhämtning efter en omfattande kris som denna.

Sveriges Yogaliv bestående av hundratals Yogastudios och Yogalärare drabbas mycket hårt av den situation som det nya Coronaviruset försatt oss i. Vi ser mycket allvarligt på situationen och ställer oss till fullo bakom regeringens beslut och uppmaning till att stanna hemma och hålla minst två meter avstånd till varandra. Vi vill alla ta vårt ansvar för att minska lidandet och skadorna som spridningen av det nya Coronaviruset för med sig.

De restriktioner som nu införts får dock katastrofala följder, för alla oss som arbetets med undervisning, terapi och liknande som innebär fysisk kontakt eller samling av många människor i samma rum.

Detta har lett till att flertalet yogastudios stängt, arbetstillfällen för alla yogalärare begränsas till online verksamhet men det kommer inte kunna generera till en inkomst som täcker de mest nödvändiga kostnaderna. Studios står med höga lokalhyror och tomma lokaler.

Sjuklön gäller inte, då vi faktiskt inte är sjuka. Företagsförsäkringar gäller inte heller då studios ”frivilligt” har stängt med syftet att ta ansvar för att inte smittan sprids och försäkringsbolag går ut med att försäkring endast gäller om Polis eller annan myndighet uppmanat till stängning av lokalen pga sjukdomsfall på plats.

För att förhindra en total kollaps av det viktiga yogaliv och näring som byggts upp i Sverige under decennier, åberopar vi nu att få stöd från regeringen i form av nedanstående åtgärder:

1. Nollställ lokalhyran för lokaler som uthyrs av kommun likväl som privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

2. Kompensation för uteblivna intäkter (totalt täckningsbidrag, TTB)

3. Tillfällig skattereduktion på arbetsgivaravgifter, ett lån med hög ränta kommer inte hjälp oss.

4. Statligt bidrag för att täcka löner för två månader framåt samt för att kunna fullfölja kontrakterade yogalärare som är konsulter (d.v.s. fakturerar för undervisningen via enskild firma).

Tillsammans kan vi göra stor nytta, nu och framåt när behoven är som störst. Vi behöver förutsättningar för att kunna bidra.

Vänliga hälsningar,Sveriges yogaliv

Genom

Irini D A


Irini Dougias Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Irini Dougias Andersson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...