Rädda Brunnsteatern - stöd Skellefteås fria kultur!

jpeg.jpeg

 

Det är fantastiskt att vi ska få ett nytt kulturhus i Skellefteå. Det visar på en framtidstro i en stad och kommun i förändring. Att ha Sara kulturhus i vår stad kommer att skapa nya möjligheter för oss medborgare att ta del av ett stort utbud av kulturupplevelser. Det är också ett hus där institutionerna kan fortsätta att befästa kulturen i Skellefteå och arbeta för att ännu fler ska få ta del av den. Det blir även ett hus där vi fria aktörer och ideella föreningar kan i mån av plats spela föreställningar, ha utställningar mm. Men vi, de ideella kulturföreningarna och de fria aktörerna, behöver även lokaler för mindre arrangemang, repetition samt utvecklingsarbete.

Vi vill att Skellefteå ska växa och utvecklas. För att skapa ett bubblande och levande konst- och kulturliv i en stad behövs olika aktörer. Det finns redan idag ett aktivt kulturliv i Skellefteå där människor har möjlighet att utöva kulturaktiviteter och utbudet i staden är bra. Ideella föreningar där barn, ungdomar och vuxna kan ta de första stegen inom sitt konstområde för att sedan fortsätta utvecklas. I vår stad finns också många fria aktörer inom konsten och scenkonsten som jobbar som frilansande konstnärer i olika projekt och konstellationer. De behövs eftersom de reflekterar och kommenterar den värld vi lever i just nu. Det är också bland fria konstnärer som det ofta uppstår nyskapande och spännande samarbeten och utveckling inom konsten.

Att ha många kulturaktörer såväl ideella föreningar som fria aktörer är ett sätt att utveckla och stärka kulturlivet och demokratin i vår stad. Detta genom att invånare känner att det ges inflytande och delaktighet. För att vi ska kunna verka i Skellefteå och fortsätta skapa konst och kultur här behöver vi fler lokaler. Därför ser vi att lokalerna Brunnsteatern och Nordanåområdet är av största vikt att behålla för att ha möjlighet att fortsätta bubblet och skapandet på bred front i Skellefteå. Där ideella föreningar och fria aktörer skulle ha möjlighet att jobba sida vid sida och på så sätt skapa ännu fler tillfällen till samarbeten och utveckling, en otrolig möjlighet för tillväxt i vårt kulturliv. Likt idrottsutövare behöver vi lokaler för att träna och förfina våra färdigheter på. De här kulturella lokalerna är våra fotbollsplaner, hockeyrinkar, sim-och idrottshallar. Vi behöver dem.

Att bevara kultur och demokrati kostar, men det finns ett stort värde i det för en bygd och i längden kan det bli lönsamt, såväl ekonomisk som för medborgarnas hälsa och välbefinnande. Skellefteå har flera olika inkubatorer som hjälper till att öka vår lönsamhet och skapa affärsutveckling för företag som hjälper till att driva samhället. Vi är flera som ser hur även kulturföreningarna är inkubatorer som ger människor en god självkänsla och en positiv grund att stå på. Trygga invånare skapar ett gott samhälle och delaktighet tryggar demokratin genom att skapa plattformar för integration, kreativitet samt att främja psykisk och fysik hälsa. Att investera i kultur är att investera i medborgarnas livskvalitet.

Kulturella och kreativa näringar står för den största tillväxten i vårt land och i synnerhet i Västerbotten. Fria konstaktörer står för en del av denna tillväxt och att få behålla ett hus som Brunnsteatern för att utveckla kulturverksamhet som dans, teater, konst, musik, berättande, cirkus, och övrig scenkonst skulle ge ett stort mervärde för vår stad. Det kan få bli en plats där ideella föreningar och fria aktörer, unga och gamla möts, där korsbefruktning mellan olika konstformer får komma till uttryck utan att bli en alltför stor kostnad för kommunen.

Att sälja detta hus för byggnad av lägenheter eller andra syften än kultur känns utifrån de globala målen både slösaktigt och inte gynnsamt för medborgarna i Skellefteå. Låt oss kulturföreningar och fria kulturutövare ta oss an huset och skapa tillväxt av ett ännu rikare kulturliv i Skellefteå.

”När det finns fritt utrymme för kulturella och kreativa kompetenser att utveckla idéer och att skapa, då kan också goda närings- och regionalpolitiska effekter uppstå.” Tillväxtverket

Därför skulle vi de ideella föreningarna och fria aktörerna vilja ha ett fysiskt möte med er i Kommunstyrelsen för att diskutera Brunsteatern och Nordanås (Hallen, Konsthallen, verkstäder och Nordanåteatern) framtid. Vi önskar ett berikande och konstruktivt samtal för att hitta en lösning som tar tillvara på Skellefteås fantastiska kulturliv där alla får plats och skapar utrymme för kommande generationer.

Bästa hälsningar,


Rädda Brunnsteatern - stöd Skellefteås fria kultur!    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Rädda Brunnsteatern - stöd Skellefteås fria kultur! överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook