Låt Sjundeå vara Sjundeå, Siuntio olkoon Siuntio

Eva Nordenswan-Lindén
Gäst

/ #4 Bevara oss från att planera dumheter!

2010-10-14 18:12

Orsaken till att politiker kommer med förslag om att kommuner skall gå ihop är av två orsaker:

Nr. 1 KONCENTRATION.
Makten blir mera koncentrerad vilket betyder att makthavare enklare får genom sina planer. "Den högre makten" behöver inte tampas med verenda liten envis kommun a la Sjundeå. Man behöver bara böja några stora kommuners vilja och så är jobbet fixat. Påbudet att slå ihop kommuner kommer "uppifrån" - inte från kommuninvånarna. Man manipulerar kommuner genom att bevisa att de inte har råd med den service, som de enligt lag måste ge. Det finns stats- och kommunalbeskattning, oms-beskattning, bensin-skatt, "smutsa-miljö-skatt" o.s.v. men fördelningen av skattemedlen bestäms inte av våra kommunpolitiker, den fördelningen, som också lagarna om vilken service kommunerna måste ge, kommer från högre makter. Det är det jag kallar maktmanipulation. Den högre makten sätter oss med vett och vilja i en situation där de säger - ni måste välja mella kolera eller difteri. Och vi är så snälla och väljer lydigt!

Nr. 2 SPARANDET.
Ju större enheter desto mera kan man spara! Det är en tes som vi alla säkerligen kan skriva under - men hur mycket skall vi spara, det är den stora frågan? Hur mycket är vi villiga att offra av vår välfärd och vem vinner på vårt sparande? Det är ju ingen business att ta hand om sjuka, barn, åldringar o.s.v. - det är mera en ansvarsfråga. Det är inte bara de få anställda i vårt kommunhus som vi kan rationalisera bort, det kan bli fråga om bibliotek, skolor, dagvård, ålderdomshem. När pengarna tryter i staden Lojo, när Sjundeå är utkanten av Lojo, hur tror du vi då kommer att ha det här? Var tror du din service kommer att finnas?

Jag är övertygad om att vi Sjundeåbor mår bäst av att hålla makten i egna händer och göra så gott vi kan med de medel vi har till vårt föfogande. Ni får se att pendeln kommer att svänga och efter ca 20 år kommer en ny fas, då man med så kallade experters hjälp till sist och slut kommer till att mindre enheter verkligen gör människor lyckligare. Vi vet det ju redan nu, så bevara oss från att planera dumheter! Vi må inte omyndigförklara oss själva, vi må kämpa på och göra det bästa av vad vi har!