Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #48

2014-04-21 16:14

Vi vet ingenting om GMO-grödors långsiktiga påverkan på människors och djurs hälsa. Den dagen vi vet det är det för sent att backa bandet. GMO-grödor i Sverige och annars i världen har inte tillkommit för att människor ska bli friskare, utan enbart i vinstsyfte. GMO-grödor skapar obalans i naturen och slår ut naturliga grödor. De förstör det naturliga kretsloppet som vi alla ingår i, och som redan är svårt sargat av övergödning och allsköns miljögifter. OM LRF VÄRNAR OM BARN OCH FRAMTID, STOPPA GMO!!