De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nej till industrideponi, med betydande miljöpåverkan, väster om Dingelsundsvägen - Hammarö

Stora Enso AB, Skoghalls Bruk, har för avsikt att anlägga en industrideponi med betydande miljöpåverkan väster om Dingelsundsvägen – väg 554 i Hammarö kommun. Området är beläget nära bebyggelse, Vänerns badvikar och kommande naturreservat, vid entrén till Hammarö Kommun. Stora Enso planerar att nyttja det för deponering av bland annat grönlutsslam, kalkgrus, kalkrester, krita, mesa, mesaugnsstoft och elfilteraska. Jag motsätter mig etableringen av industrideponeringen väster om Dingelsundsvägen

Skapad: 2020-09-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 354 353
24 timmar 2 2

Rädda bebis M från utvisning

ALLA MÅSTE FÅ UPP ÖGONEN ATT SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL.....  VI BEHÖVER OMGÅENDE GÖRA DET VI KAN FÖR ATT RÄDDA BEBIS M FRÅN UTVISNING TILL BARNHEM I BELARUS! Bebis M har i samband med sin födsel i Sverige omhändertagits av Socialnämndenenligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Socialnämnden anser att det inte är rimligt att överlämna M till vårdnadshavare som är ur stånd att ta hand omett barns liv och hälsa. Därav har M varit placerad i ett familjehem nu i 10 månader. Han

Skapad: 2020-09-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 99 98
24 timmar 2 2

LÅT LEONARDO FÅ STANNA KVAR I SVERIGE

Leonardo är 8 år gammal med en autism- och ADHD diagnos. Leonardo kom tillsammans med sin mamma som är ensamstående för 1.5 år sedan. Han har sedan dess gått på den skola där jag arbetar och har gjort enorma framsteg med hjälp av mig, klassen och hans lärare. Migrationsverket har nu efter en överklagan beslutat att Leonardo och hans mamma ska utvisas till Peru. Vi som arbetat och fått lära känna Leonardo och hans mamma är så besvikna på Sverige och detta beslut då vi alla är enade om att Leo

Skapad: 2020-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5110 5009
24 timmar 2 2

Låt våra äldre stanna på Västerhäll

Då Västerhälls lokaler har nått slutet av sin tekniska livslängd riskerar nu alla hyresgäster att få flytta till andra äldreboenden i Jönköpings kommun i väntan på att det nya äldreboendet på Herrgårdsgärdet ska stå klart. Personalen, boenden och anhöriga har fått höra att det nya äldreboendet förhoppningsvis kommer stå färdigt i början av 2024. Vi i personalen har fått göra våra röster hörda till tekniska och till Ilan de Basso, men för oss verkar det som att det redan är bestämt att vi får int

Skapad: 2020-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 207 199
24 timmar 2 2

Stoppa LP-stiftelsens stödboende på betania

LP-stiftelsen vill starta upp ett stödboende för hemlösa med problematisk bakgrund i betania huset. Detta har vi fått information om flera månader senare utan att få möjligheten till att yttra oss. Detta lugna område kommer nu öppna upp för att hemlösa boende med missbruk i sin bakgrund kommer att bosättas och röra sig i området. Vilket vi upplever är opassande för området.  Gör din röst hörd och skriv under om du motsätter dig detta.  Givetvis tycker vi att alla förtjänar en chans att återanpas

Skapad: 2020-09-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 106 106
24 timmar 2 2

Mot privatisering av personlig assistens

Den personliga assistensen ar viktig for personer som har olika former av funtionsnedsattningar. Ofta ar det killar och tjejer som har det tuffast i vart samhalle som ar vardtagare. Vansterpartiet tycker det ar viktigt fokus ligger pa varden och inte pa eknomiska intressen. Skriv under namninsamlingen om du delar var synpunkt.

Skapad: 2020-08-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 51 51
24 timmar 2 2

Stärk svensk humanitet. Besluta genast om amnesti för ensamkommande

Flyktingamnesti för ensamkommande En majoritet av de ensamkommande, som sökte skydd i Sverige som barn för flera år sedan, har sitt ursprung i krigets Afghanistan, ett av världens bevisligen farligaste länder.  Många av de ensamkommande har redan som barn flytt från krig och förföljelse. Sedan flera år tillbaka utsätts dessa unga krigsflyktingar för en rad statliga övergrepp i ett av mottagarländerna. Det landet är Sverige. Högljudda, främlingsfientliga hatkörer påverkar vårt sunda förnuft och k

Skapad: 2020-07-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 62 62
24 timmar 2 2

Rulla igång Borlänge Skate-och Klätterhall !!

Vi behöver visa Borlänge kommun att Dalarnas enda hall är viktig att öppna upp igen  Finns inte en komplett inomhushall i Dalarna och på många långa mils avstånd  Så hjälp till bara genom att visa det och skriv under! Tack på förhand och rulla lugnt ! 

Skapad: 2020-07-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 457 447
24 timmar 2 2

Nej till bygget av det nya hotellet bör ej byggas över byggnaden som är där idag.

Vi säger Nej till bygget av hotellet/eller byggnader över magasinet med anledning av att; * Det är malplacerat och passar inte alls in i miljön. * Byggnationen förstör siluetten runt Kalmar och dess utsikt mot vårt vackra slott som även blivit utvalt till  ett av världens vackraste slott.  * Parkeringsplatser som redan idag är ett stort problem, bygget kommer gå långt över budget då marken är ömtålig att bygga på.  * Det finns många platser där man kan bygga t.ex hotellet det kan byggas förslags

Skapad: 2020-07-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5
24 timmar 2 2

Namninsamling. Nej till vindkraft på Ripfjället i Malung

Säg NEJ till vindkraft på Ripfjället i Malung! Ripfjället i Malung, i ett naturskönt område i ett landskap fyllt av fäbodar, vattendrag, orörd natur och sommarstugor, hotas att utplånas av en stor vindkraftspark med 30 stycken 250 meter höga vindkraftverk. (3 gånger högre än Globen som är 85 m högt) Alla vi som värderar tystnad, natur och djurliv kommer att påverkas negativt. Mark- och stugägare får sina livsverk krossade, det genom generationer ärvda fäbodlivet blir ett minne blott. Jägare och

Skapad: 2020-06-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 532 483
24 timmar 2 2Facebook