Bevara Tullhuset o hamnmagasinen på Blasieholmen ("Nobelupprop")

Vi oroas av planerna på byggandet av ett Nobelcenter på Blasieholmen bakom Nationalmuseum. Nuvarande planer innebär att det vackra Tullhuset från 1876 och Stockholms enda kvarvarande hamnmagasin från sekelskiftet 1900 ska rivas och att den verksamhet med alla skärgårdsbåtar som Waxholmsbolaget bedriver måste flytta.

Vi har ingenting att erinra om ett Nobelcenter per se - tvärtom ser vi det som en tillgång för Stockholm och stadens attraktionskraft. Vad vi motsätter oss är rivningen av K-märkta hus och att viktiga funktioner för sjöfartsstaden Stockholm försvinner. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö bidrar till att tydliggöra stadens levande historia. Det är en idag ytterst levande och vital del av det maritima Stockholm.

Från nuvarande Blasieholmskajen har det från 1852 bedrivits passagerar- och lasttrafik på södra Sverige, Danmark och Norge. Tullhuset stod färdigt 1876 och ritades av arkitekten Axel Fredrik Nyström som även ritade Gamla Riksarkivet på Riddarholmen och Sjökrigsskolan på Skeppsholmen.

Behöver Nobelstiftelsen verkligen en gigantisk monumentalbyggnad på en av de mest ömtåliga platserna i vår vackra stad? Vi säger nej till en rivning av historisk bebyggelse på Blasieholmen och hoppas att staden istället vill rusta upp området och skapa en välkomnande skärgårdsoas mitt i Stockholm! Vi anser att Nobelcentret, om det behövs, bör ligga i anslutning till vetenskap o forskning i t ex vetenskapstaden nära Hagastaden. Blasieholmen måste fredas denna exploatering  

Stöd vårt upprop på Facebook! https://www.facebook.com/bevarablasieholmen och vår hemsida www.bevarablasieholmen.se

 

 


Caroline Silfverstolpe    Kontakta petitionsförfattaren

Förnamn
Efternamn
Ort
Land
E-postadress
Visa din underskrift offentligt?
  
Din e-postadress kommer aldrig att visas offentligt, eller lämnas ut till tredje part.
Facebook