Vill du ha fartbegränsande åtgärder i Bromsten? Skriv under!

I Bromsten har vi 30 km/h som fartbegränsning. Men tyvärr är det alltför ofta man ser fortkörningar i Bromsten. Gatorna är ofta breda och fina och uppmanar nästan till att köra för fort. 

Kommunen och Polisen är väl informerade om problematiken men ofta får man ett generellt svar – det är för få bilar som kör i området för att kommunen skall kunna investera i fartbegränsande åtgärder.  Man kan undra vad man prioriterar. Är det mängden gångtrafikanter eller antalet bilar som spelar roll?

Det finns många varianter av fartsänkande åtgärder. Det kan vara allt från farthinder, gupp, informationstavlor som visar den aktuella farten. I Solna och Sundbyberg finns exempel på hur man lyckats sänka farten markant. Nu vill vi att Stockholms kommun lyssnar på oss och ser till att införa fartbegränsande åtgärder i hela Bromsten.  

Efter två års tjat och gnat lyckades vi få till 2 fartgupp på Rissnavägen. Men det är för få och för liten åtgärd. Vi behöver mer åtgärder!

VM-C31-3_960x960.png

Denna namninsamling kommer senare att meddelas trafikkontorets ansvariga och vi hoppas på ett brett stöd.  

Sprid detta till vänner, grannar i Bromsten! 

SKRIV PÅ!


Oroade Bromstensbor    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Oroade Bromstensbor överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook