Vi vill ha kvar Biskop Eva i Härnösands stift

 

Stiftstyrelsen i Härnösands stift vill byta ut biskop Eva vilket vi motsätter oss.

120902137_10218540655578147_5156492316222677526_n.jpg

Här finns möjlighet för alla som vill att skriva på till stöd för vår biskop Eva som stiftsstyrelsen nu vill avsätta.
Till saken hör att de går utanför sina befogenheter, de kan inte avsätta en vald biskop som är stiftets andliga ledare.
I Svenska kyrkan har vi det som kallas dubbla ansvarslinjen- dels vigningstjänsten med biskopen, präster och diakoner och sedan förtroendevalda som representerar alla församlingsbor. Det finns för att ansvaret ska delas och även för insyn och beslutanderätt i kyrkans verksamhet.
Vi är en episkopal kyrka med biskopar som ledare för stiften, de väljs av präster, diakoner och elektorer (alltså förtroendevalda) så biskop Eva är vald av oss alla, dessutom med bred majoritet. Nu tycker sig stiftsstyrelsen ha rätten att gå emot kyrkans ordning. Mycket märkligt.
 
Skriv under och dela gärna namninsamlingen med flera så att så många som möjligt får förmånen att skriva under

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Stefan Lindkvist överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook