Vi vill att Upplands-Bro kommun köper del av Rösaring

Undertecknade kommuninnevånare lämnar härmed ett medborgarförslag. Förslaget innebär en önskan att Upplands-Bro kommun köper del av området Rösaringsåsens naturreservat samt omkringliggande mark, så snart området kommer ut på marknaden. Marken som avses är i huvudsak fastighet Säbyholm 5:25, som idag ägs av ett aktiebolag.

Området är ett populärt utflyktsmål för kommunens invånare och marknadsförs på kommunens hemsida. En strövvänlig skog med breda promenadstigar samt markerade vandrings- och ridleder gör området lättillgängligt för alla. Den fina badplatsen vid Vållsviken med det intilliggande Trollstupet är välbesökta och omtyckta platser. Rösaringsåsen är av riksintresse ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Den är även en viktig lokal för flera rödlistade arter. Området är lätt att nå med bil eller buss.

Tack vare omfattande nybyggnation av bostäder i Upplands-Bro ökar kommunens invånarantal stadigt. Detta gör att fler människor kommer att söka sig till friluftsområdet. Områdets natur- och kulturvärden utgör ett intressant utflyktsmål även för turister från när och fjärran. Att fastigheten idag ägs av privat aktör med jaktintresse bäddar tyvärr för konflikter mellan ägarna och de människor som nyttjar området. Vi anser därför att området bör ägas av kommunen.   

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Josefin Olsson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook