VI kräver ombeslut av Region Hallands beslut att dra in bidraget för dem med Celiaki?

Celiakiföreningen i Halland vill att Region Halland tar ett nytt beslut ang bidraget som de har tagit bort för de över 16 år med Celiaki i Halland.

Celiakiförbundet anser att de tagit ett beslut på felaktiga grunder och ej heller gjort någon konsekvensanalys av detta beslut.

Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom, med ökad risk för att dra på sig ytterligare kroniska autoimmuna sjukdomar, som t ex diabetes. Att dra bort det lilla stöd som finns gör att särskilt personer med ansträngd ekonomi riskerar att inte ha råd att följa den strikt glutenfria kosten, vilket leder till sjukare celiakipatienter, och i slutändan en högre kostnad för vården för dessa patienter. Beslutet innebär en kortsiktig besparing som kommer att kosta både pengar och mänskligt lidande på sikt. .

 


Susanne Korsbakke/Celiakiföreningen i Halland    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Susanne Korsbakke/Celiakiföreningen i Halland överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook