Vi kräver en folkomröstning om Sverige ska underteckna migrationsramverket "Global Compact for safe, orderly and regular migration"

Det har kommit till vår kännedom att Sverige lovat skriva under FN:s ramavtal om migration den 10 december. Enligt många seriösa bedömare innebär det att det blir fritt fram för migration även utan asyl- eller skyddsskäl. Det kommer med största sannolikhet att medföra en massiv våg av invandring till Sverige. Genom avtalet förbinder sig de länder som skriver på att underlätta för migranter på en rad områden, såsom att tillgodose deras behov av "säkra flyktvägar" samt etableringen i det nya landet med subventioner vid banktransaktioner, vård avpassad med hänsyn till den för oss främmande kulturen och andra typer av hänsyn. Avtalet är ett direkt hot mot demokrati och yttrandefrihet då det ska sättas press på media att inte rapportera negativt om migration.

Detta avtal, Global compact for safe, orderly and regular migration, ser vi som en fientlig handling mot Sverige som nation och mot svenska folket som redan nu öppet diskrimineras och med detta gigantiska migrationsexperiment påtvingas ytterligare bördor.
     Såväl politiker samt medier är tysta om avtalet, medan det diskuteras i andra länder. En rad länder, t ex Australien, USA, Österrike, Polen, Ungern och Lettland säger nej till detta avtal. Vi kräver att Sveriges regering tillgodoser svenska folkets intresse och säger nej till avtalet innan svenska folket informerats om avtalets långtgående konsekvenser, samt erbjudits en folkomröstning i denna ödesfråga för Sveriges framtid.


För Sveriges frihet    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook