Vi kräver att järnvägen i Lund förläggs i en tunnel i samband med utbyggnad från 2 till 4 spår.

Den ideella föreningen Vid Spåret arbetar för att:

1. Järnvägen ska förläggas i en tunnel under staden vid den förestående utbygganden från två till fyra spår.

2. Godstrafiken ska gå på ett separat spår under eller utanför Lund.

3. Återställa och skapa en stadskärna som hänger ihop.

4. Mer information finns på www.vidsparet.se.

Genom att skriva på denna petition stödjer ni Föreningen Vid spårets intentioner och blir automatiskt medlem. Personuppgifter hanteras enligt gällande GDPR.

Fördjupad information nedan och på föreningens hemsida.

Trafikverkets planer på att komplettera de två befintliga järnvagsspåren i Lund med ytterligare två järnvägsspår Lund – Flackarp innebär ytterligare ökning av farligt järnvägsgods och persontåg rakt igenom Lunds centrala stadskärna.

I samband med utbyggnaden av ytterligare två spår kräver vi att den delen av järnvägen som börjar vid Höje å eller tidigare och vidare fram mot Lund förläggs i tunnelläge. Trafikverket ärendenummer TRV2018/56117.

Det vora oerhört ansvarslöst av Sveriges regering att i detta läge ge Trafikverket tillstånd att fortsätta utbyggnaden av järnvägen i markläge genom Lund. Trafikvolymerna av farligt gods och persontrafik rakt igenom Lunds stadskärna är redan nu på oacceptabelt höga nivåer. Det är nu, vid utbyggnaden med ytterligare två spår, som järnvägen genom Lund ska förläggas i tunnelläge.

Lund är Sveriges tredje största järnvägsstad och bör ha högsta prioritet för ett tunnelläge. I Lund sammanstrålar västra stambanan med södra stambanan vilket skapar ett enormt tryck med både godståg och persontåg. Andra betydligt mindre städer, nu senast Varberg och Sundbyberg, förlägger järnvägen i tunnelläge. Helsingborg, Malmö och Stockhom väljer förstås också tunnelläge. I ett internationellt stadsperspektiv förläggs alltmer järnväg i tunnelläge. https://www.sydsvenskan.se/2017-05-03/varfor-ska-landets-tredje-mest-trafikerade-jarnvagsstation-noja-sig-med-1800-talslosningar

Ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv bör hela sträckan genom Lund beaktas. Sträckan Flackarp - Lund/Ringvägen bör lämpligtvis samordnas, i ett tunnelalternativ, tillsammans med sträckan Lund/Ringvägen – Hässleholm. Allt annat arbete med andra alternativ är ansvarslöst och slöseri med skattemedel.

1987-06-11 spårade ett godståg ur i den snäva och farliga armatur-gnissel-kurvan som ligger mitt i centrala Lund.

1996-04-22 Spårade ett godståg ur i Kävlinge. Cirka 9.000 personer fick evakueras pga den farliga lasten med sammanlagt 85.000 kilo ammoniak, ett stark frätande och giftigt ämne som vid inandning ger dödliga lungskador.

Cirka 60 meter från den snäva och farliga armatur-gnissel-kurvan ligger Hedda Andersson Gymnasium som kommer att inrymma cirka 2.000 elever. Ett flertal andra skolor med ytterligare tusentals elever och tiotusentals boende ligger också alldeles i närheten av järnvägen och den snäva och farliga armatur-gnissel-kurvan.

En godstågsolycka med farlig last och läckage i den snäva och farliga armatur-gnissel-kurvan skulle  få förödande konsekvenser med tusentals skadade och döda skolelever och Lundabor. Det är bara en tidsfråga till nästa tågolycka i den snäva och farliga armatur-gnissel-kurvan mitt i centrala Lund.

De styrande politikerna i Lund, den nya alliansen, är nu eniga om att det inte är aktuellt att bygga ytterligare två spår till i markplan genom Lund.

"Fler spår ska föregås av ett löfte från Trafikverket om att de ska ligga i en järnvägstunnel under Lund."

"Alliansen har beslutat om att genomföra en egen förstudie om att förlägga järnvägen i Lund i tunnelläge."

Detta framgår av tidningsartikel, 2018-10-11, Sydsvenska Dagbladet enligt nedan. Bekräftat: Alliansen och FNL ska styra Lund https://www.sydsvenskan.se/2018-10-11/bekraftat-alliansen-och-fnl-ska-styra-lund

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Tobbe Ekberg överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook