Vi kämpar för att vi ska få behålla mellanstadiet i Tuolluvaara skola!

I samma anda som Triangelskolans och Luossavaaraskolans upprop vill även vi med denna namninsamling stoppa den planerade omstruktureringen av skolan i enlighet med KUN’s (Kultur- och utbildningsnämndens) beslut från 19 mars i år.

Argumenten för denna omstrukturering är i stora drag: brist på behöriga lärare, ökat kollegialt lärande och likvärdig utbildning för eleverna. Vi ser inte att det fattade beslutet är en lösning på något av dessa problem.


Hundratals vårdnadshavare och elever har under processens gång inkommit med synpunkter som vände sig mot förslaget. Även många av lärarna ställde sig negativa. Man har i det stora hela inte valt att lyssna på detta. Nedan punktar vi upp några argument till att dra tillbaka beslutet.


• Vi ser inget positivt i att förflytta eleverna till en annan skola med allt vad det innebär av ökad pendling – längre skoldagar, ökad miljöpåverkan etc.
• Barnen hamnar längre ifrån sitt hem vilket skapar mer otrygghet. Att samla många barn i samma åldrar från olika delar av Kiruna C längre ifrån sitt hem, riskerar att öka den befintliga drogproblematiken bland riktigt unga barn.
• De yngre eleverna, F-3, som blir kvar på skolan i Tuolla riskerar att få en mindre välfungerande skola p.g.a. sårbarheten som uppkommer av att man blir så få kvar.
• Närheten till skolan är en viktig faktor till vilket område man väljer att bo i. Vi vill att Tuolla ska vara ett attraktivt bostadsområde! Många väljer friskolor som alternativ pga. hotet om nedläggning av skolan i området (detta är inte första gången). Vi vill ha en trygg och ordnad skolgång för våra barn.
• Lärarna i mellanstadiet på Tuolluvaara skola samarbetar i nuläget och har kollegialt lärande över klassgränserna så väl som lärarna i lågstadiet, vilket betyder att den nuvarande strukturen fungerar. Det borde finnas digitala lösningar om behovet av ett utökat kollegialt lärande finns.
• En ny och obeprövad organisation som genomarbetats på kort tid riskerar att ge en kvalitativt dålig utbildning för barnen, framför allt för barn i behov av särskilt stöd.


Det finns så otroligt många frågetecken kring och argument mot denna omstrukturering men vi väljer att bara ta upp ovanstående här.

RIV UPP BESLUTET OM DEN NYA SKOLSTRUKTUREN! TUOLLUVAARA SKOLA SKA FORTSÄTTA ATT VARA EN F-6 SKOLA!

Skriv under för att stoppa denna omorganisation!


Tuollaföräldrar    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Tuollaföräldrar överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook