Veterinärt upprop 2019: Förbjud korta noslängder hos brachycefala hundar enligt det holländska initiativet

Gibson1.jpgVeterinärt upprop till Jordbruksverket 2019. Vänligen skriv under med leg vet om du inte har en klinikepostadress!

OBS! Detta är ett veterinärt upprop. Om du inte är veterinär ber jag dig att avstå från att signera! Tack på förhand!

 

Holland har sedan 2014 en lag som förbjuder avel på hundar vars nos är kortare är 1/3 av skallen. Vi önskar att Jordbruksverket tittar på denna lagstiftning och inför en liknande i Sverige. Vi önskar att den också innefattar ett förbud mot att avla på hundar med knipta näsborrar eftersom forskning visar att det ökar risken för utvecklande av BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome).

Bakgrunden till uppropet är det lidande svensk djurhälsopersonal ser i klinikerna orsakat av avel mot extrem brachycefali och att avelsframstegen sedan det veterinära uppropet 2015 fortsatt inte gett tillräcklig effekt. Det föds fortfarande trubbnosiga hundar med hälsoproblem och det är inte acceptabelt ur djurvälfärdssynpunkt.

Hälsoeffekterna gäller bland annat andningshinder på grund av förträngda andningsvägar,svårigheter med temperaturreglering vid varmt väder eller vid stress, tandproblem för att tänderna inte får plats, smärtsamma ögonskador och inflammationer i hudvecken i ansiktet. 


Svenska Kennelklubben arbetar med frågan men vi anser att en lagstiftning är det som behövs för att snabbare nå målet att förhindra lidande orsakat av extremavel mot dysfunktionella utseenden. SKK skriver:

"SKK/AK menar att de hundar som används i avel bör ha ett mycket gott allmäntillstånd, vara i avsaknad av andningsmissljud, andas utan ansträngning, kunna reglera sin temperatur tillfredsställande, vara i sunt hull, ha öppna och i alla avseenden normalt utformade näsborrar, samt ha en noslängd som inte är överdrivet kort. I undantagsfall samt under en övergångsperiod när avelsarbetet fokuserar på en förskjutning mot en mindre utpräglad kortskallighet kan dock hundar som inte uppfyller alla dessa ovannämnda parametrar användas i avel men då i kombinationer som påverkar den aktuella rasens medelvärde i positiv riktning avseende ovanstående parametrar. I sådana fall bör undantaget inte avse samma parameter hos båda föräldrarna."

 

Vi anser att det är ett brott mot djurskyddslagen att göra avsteg från SKK:s avelskriterier ovan oavsett skäl. 

För varje hunds rätt att andas lätt.

Petitionen stänger den 1 augusti 2019. Med vänlig hälsning!


Maria Karlsson, leg vet

Specialist i hundens och kattens sjukdomar, en av inititiativtagarna till det Veterinära Trubbnosuppropet 2014


Länkar: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01

https://www.vettimes.co.uk/news/dutch-to-crack-down-on-breeding-of-dogs-with-too-short-snouts/?fbclid=IwAR31CroJXKUhm0zT3yuPv3J6dZnuy6vXpjtoG7ctP5zWlsOGy0B1Qkn26B0

https://franskbulldoggklubb.se/halsoprogram-niva-1/

 

 

Bilden visar mopsen Gibson som avlivades i maj 2019 på grund av Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Maria Karlsson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook